Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myndighetsutredningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myndighetsutredningen"— Presentationens avskrift:

1 Myndighetsutredningen

2 Utredningens förslag i stort
Två nya myndigheter inrättas från och med den 1 januari 2013 med ca 210 respektive 90 årsarbetskrafter. De tre nuvarande myndigheterna läggs ned den 31 december 2012. Verksamheten vid Svenska institutet (SI) föreslås ligga kvar vid SI. Myndigheternas namn föreslås vara Högskolemyndigheten för kvalitetssäkring och tillsyn respektive Myndigheten för högskoleservice och internationellt samarbete.

3 Utredningens förslag i stort
Organisationsförslagen i betänkandet ska ses som preliminära och kommer att ses över under våren. Förslagen innebär en minskad total personalram om ca 35 årsarbetskrafter, beroende på en minskning av de sammanlagda resurserna för stödfunktioner (adm, IT-stöd och stab) och information.

4 Särskilt om ”Servicemyndigheten” : Myndigheten ska ansvara för tillträdesfrågor i sin helhet, inkl föreskriftsrätt i tillträdesfrågor och ansvar för högskoleprovet. Myndigheten ska ha ett tydligt informationsuppdrag med fokus på neutral, relevant och saklig information som gör det möjligt för studenter och andra målgrupper att göra välavvägda val. Myndigheten ska ha ansvar för handläggning och information om internationella program. Myndigheten ska ha en samlad bedömningsavdelning. Särskilt om ”Granskningsmyndigheten”: Ett nytt analysuppdrag bör formuleras för myndigheten med tyngdpunkt i att följa upp högskolornas resursutnyttjande. Kvalitetssäkring och tillsyn (inklusive ÖNH och HAN) föreslås se ut ungefär som idag. Myndigheten föreslås få ansvar för den officiella statistiken

5 Konsekvenser särskilt för VHS
Direktivet och betänkandet är tydligt med att verksamheten ska föras över till den nya ”servicemyndigheten”. Betänkandet innehåller inga förslag om innebär förändringar i de uppdrag som VHS har i instruktionen idag. Antagningsservice och systemförvaltning föreslås se ut ungefär som idag.

6 Konsekvenser särskilt för HSV
Ansvaret för tillträdesfrågor, bedömning av utländsk utbildning och studieinformation förs till den nya servicemyndigheten Dagens analysverksamhet delas upp i de två nya myndigheterna Uppdraget att motverka diskriminering m.m. bör inte föras över till de nya myndigheterna utan ansvaret bör tydligt vila på lärosätena själva Rektorsutbildningen bör hanteras inom RK:s program för myndighetschefer Utvärderings- och tillsynsverksamheten kommer i huvudsak att ha samma uppdrag som dagens verksamhet

7 Konsekvenser särskilt för IPK
Direktivet och betänkandet är tydligt med att verksamheten ska föras över till den nya ”servicemyndigheten”. Nuvarande verksamhet föreslås preliminärt föras över med nuvarande organisation, budget och dimensionering. Dimensioneringen av kontoret i Visby bör vara densamma som dag. En särskild arbetsgrupp för arbetet med att föra över Programmet för livslångt lärande (LLP) bör inrättas i samverkan med departementet.

8 Utredningens arbete under våren
I dialog med de tre myndigheterna ska budgetunderlag för tas fram (klart till mitten av februari). I dialog med de tre myndigheterna kommer en fördjupad verksamhets- och organisationsanalys att genomföras (beslut fattas efter riksdagsbeslutet). Utredningen kommer att bemanna de två nya myndigheterna Utredningen kommer att föreslå verksamhetsmål och instruktioner. Remissrunda för betänkandet med sista svarsdag den 24 februari 2012. Proposition läggs i mitten av mars. Riksdagsbeslut fattas i juni 2012. De nya myndigheterna startar den 1 januari 2013.


Ladda ner ppt "Myndighetsutredningen"

Liknande presentationer


Google-annonser