Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsredovisningsprocessen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsredovisningsprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Årsredovisningsprocessen

2 Årsredovisningsprocessen
Processbeskrivning Årsredovisningsprocessen Kund/uppdragsgivare Regeringskansliet och Ekonomistyrningsverket Krav Myndighetsförordningen (2007:515), Förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605), Förordning om intern styrning och kontroll (2007:603) Underlag för uppföljning av myndighetens verksamhet. Input Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet, instruktionen för HaV, verksamhetsplan och tertialuppföljningar. Output Årsredovisning Kvalitetssäkring av innehåll Alla uppgifter i årsredovisningen ska vara spårbara till tidigare framtagna dokument och rapporter eller sifferunderlag samt följa de årliga anvisningarna. Koppling till andra processer VP-processen, Budgetprocessen, processen för tertialuppföljning. Relaterade dokument Årliga anvisningar för årsredovisningen

3 Ansvar och roller Stabschef
Processägare och därmed huvudansvarig för processen med tillhörande dokument. Staben/ÅR-samordnare Processansvarig med verksövergripande ansvar för samordning av årsredovisningsprocessen och dess delprocesser. ÅR-samordnaren är sammankallande av ÅR-gruppen, ansvarar för sammanställning av komplett årsredovisning samt ansvarar för leveranser till layout- och publiceringsprocessen. ÅR-grupp Processteam som ansvarar för att under ledning av ÅR-samordnaren utvärdera föregående årsredovisningsprocess, revidera och utarbeta årliga anvisningar samt för att processen fortgår enligt dessa beslutade dokument. ÅR-gruppen leds av ÅR-samordnaren och bemannas av ekonomisamordnare samt avdelningsansvariga. Avdelningsansvariga Avdelningsvisa samordnare som ingår i ÅR-gruppen och som ansvarar för kontakterna med skrivansvariga samt att sammanställa material på avdelningsnivå. I arbetet ingår också att särskilt informera skribenterna om de interna föreskrifterna och årliga anvisningar. Ekonomisamordnare Ansvarig för finansiell redovisning och ingår i ÅR-gruppen. Ansvarar för att samordna arbetet med att ta fram underlag till den finansiella redovisningen.

4 GD och ledn.grupp Avdelnings- chef Staben ÅR-grupp Avdelnings-
Mars Juni Augusti Beslut av direktiv GD och ledn.grupp Avdelnings- chef Föredragning för beslut av direktiv Staben Tertialrapport T1 VP Utarbeta förslag på direktiv. Innehållsförteckning, budskap, tabeller, resultat Utvärdering och översyn av processen Ta fram riktlinjer för layout i samarbete med Kommunikation Kontakta layout-firma Avstämning ÅR-grupp ÅR-grupp Avdelnings- ansvariga Skriv- ansvariga Ekonomi

5 siffror för prestationer
Oktober November December Januari GD och ledn.grupp Avdelnings- chef/enhets-chef Utser skrivansvariga Tar fram underlag för finansiell redovisning (aktiviteter enligt tidplan för årsredovisning) Sammanställa och redigera texter Staben Avstämning ÅR-grupp Avdelnings- ansvariga Informerar skrivansvariga om riktlinjer Sammanställa och redigera texter Tertialrapport T2 Skriv- ansvariga Textförfattande och analys Fortsatt textförfattande och analys Ekonomi levererar preliminära siffror för prestationer Finansiell redovisning (aktiviteter enligt tidplan för årsredovisning) Ekonomi

6 GD och ledn.grupp Avdelnings- chef Granskning efter layout Staben
Januari Februari GD och ledn.grupp Tar fram underlag för finansiell redovisning (aktiviteter enligt tidplan för årsredovisning) Avdelnings- chef Tertialrapport T3 Redigerar texter Skickar ÅR till layout Färdigställer ÅR Granskning efter layout Staben Avstämning av genomförda omföringar mot ÅR Avstämning av prestationer Avstämning ÅR-grupp Avdelnings- ansvariga Redigerar texter Skriv- ansvariga Ekonomi kontrollerar resultat- redovisning Finansiell redovisning (aktiviteter enligt tidplan för årsredovisning) Ekonomi

7 Föredragning för beslut
Februari GD och ledn.grupp Beslut om ÅR Avdelnings- chef Föredragning Genomföra mindre korr Staben Föredragning för beslut Kontakt med layoutfirma Avstämning ÅR-grupp Avdelnings- ansvariga Skriv- ansvariga Ekonomi


Ladda ner ppt "Årsredovisningsprocessen"

Liknande presentationer


Google-annonser