Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Proposition nytt kvalitetssystem Jmf HSV´s förslag – proposition från regeringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Proposition nytt kvalitetssystem Jmf HSV´s förslag – proposition från regeringen."— Presentationens avskrift:

1 Proposition nytt kvalitetssystem Jmf HSV´s förslag – proposition från regeringen

2 Ärendets beredning RUT-2 (-07) innehöll förslag om kvalitetsbaserad tilldelning av resurser Möten med olika parter HSV får uppdrag att arbeta fram förslag mars - 09. Redovisar detta sep samma år. 3 mars -10 möte med lärosäten o kår (men inte HSV) där kvalitetsfrågor diskuterades Proposition slutet av mars

3 Motiv för förslaget Ökad frihet för lärosätena- anses av regeringen vara en viktig förutsättning för hög kvalitet vilket är ett måste i globaliseringens tidevarv – Fokus flyttas från förutsättningar och process (hur) till utfall/produkt (vad) – Kvalitetssystemets fokus flyttas från stödjande och kontrollerande till tydligare ansvarskrävande

4 Propositionsförslag Granskning av självständiga arbeten – Utgår från examensmålen givna i HF – HSV utarbetar generella kvalitetsaspekter Granskning av lärosätenas självvärdering inkl platsbesök – Särskild bedömargrupp av externa sakkunniga – De examensmål som är särskilt väsentliga för att bedöma utbildningens resultat skall anges Enkäter till alumner

5 HSV´s förslag Lärandemål och examination Lärcentrerad undervisning och progression Utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden Samlad lärarresurs Läranderesultat Granskning av självständiga arbeten Studenternas erfarenhet Studentenkäter Alumnenkäter

6 Jmf hsv-prop Faktor ett ”bakas in”i självvärderingen då den anses vara en förutsättning (ett ”hur”). Sägs att den skall vara särskilt viktig för professionsutbildningar Examensarbetet kvarstår- enligt prop skall professionutbildningar ha större beaktande av självvärdering för att synliggöra professionskunskap (som studenten lärt sig) Alumnenkät kvarstår. Studentenkäter ”bakas in” i självvärdering.

7 Forts jmf hsv-prop Tregradig bedömning (Brister/god kvalitet/hög kvalitet) Extrapengar till de som får högsta betyg Grundar sig på resp utbildning, lika peng/student Ev extrapengar går till lärosätet att fritt disponera


Ladda ner ppt "Proposition nytt kvalitetssystem Jmf HSV´s förslag – proposition från regeringen."

Liknande presentationer


Google-annonser