Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-08-231 Nytt kvalitetssäkringssystem 2011-2014 Baserat på en presentation av Lars Haikola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-08-231 Nytt kvalitetssäkringssystem 2011-2014 Baserat på en presentation av Lars Haikola."— Presentationens avskrift:

1 2014-08-231 Nytt kvalitetssäkringssystem 2011-2014 Baserat på en presentation av Lars Haikola

2 2014-08-232 Nytt kvalitetsutvärderingssystem Bedömarna är lärare/forskare, yrkesverksamma inom det utvärderade området samt studenter Omdöme på en tregradig skala Grund för en liten del av regeringens resurstilldelning Lägsta betyg ifrågasätter examenstillståndet

3 2014-08-233 HSV utvärderar resultat – vägen dit (förutsättningar och processer) hanterar lärosätena själva

4 2014-08-234 Resultat i fokus Med resultat avses hur väl utbildningen uppfyller målen som anges i HL (1992:1434) målen i examensbeskrivningar som finns i de förordningar (fr a HF bilaga 2) som ansluter till lagen - examensbeskrivningarna anger mål för vad studenten ska ha uppnått efter genomgången utbildning

5 2014-08-235 Arbetsgång Bedömargruppen föreslår vilka mål som ska utvärderas Målen konkretiseras i form av kriterier på tre nivåer Upptaktsmöte – diskussion med lärosätesrepresentanter Högskoleverket beslutar om målen och kriterierna efter upptaktsmötet

6 2014-08-236 Fyra typer av underlag 1.Studenternas självständiga arbeten (examensarbeten) 2.Lärosätets självvärdering 3.Studenternas erfarenheter av hur väl utbildningen når de aktuella målen 4.Enkäter till tidigare studenter - Underlagen viktas - Platsbesök i någon form ingår

7 2014-08-237 1 Självständigt arbete Avidentifierat urval granskas Ingen överprövning av betyg Högst 24 och minst 5 arbeten bedöms Arbetena bedöms utifrån de utvalda målen med hjälp av kriterier Omdöme på en tregradig skala för varje mål för varje uppsats

8 2014-08-238 2 Självvärdering Resultatredovisning (analys av måluppfyllelse) Lärarkompetens och lärartillgång Studenternas förutsättningar, om det har en påtaglig betydelse för utbildningens resultat Det underlag som ger lärosätet möjlighet att redovisa alla resultat

9 2014-08-239 Syftet är att redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till de examensmål som ingår i utvärderingen Och några mål är svåra att visa i studenternas självständiga arbeten (examensarbeten)! Måluppfyllelse

10 2014-08-2310 3 Studenternas erfarenheter Avser hur väl utbildningen når målen Genomförs genom strukturerade gruppintervjuer.

11 2014-08-2311 4 Enkäter till tidigare studenter Alumnenkäter - utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden och utbildningens måluppfyllelse


Ladda ner ppt "2014-08-231 Nytt kvalitetssäkringssystem 2011-2014 Baserat på en presentation av Lars Haikola."

Liknande presentationer


Google-annonser