Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Mobjörk, VHS Anders Arnebert, Lunds universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Mobjörk, VHS Anders Arnebert, Lunds universitet"— Presentationens avskrift:

1 Anders Mobjörk, VHS Anders Arnebert, Lunds universitet
Systemutveckling NyA Anders Mobjörk, VHS Anders Arnebert, Lunds universitet

2 Upplägg Systemförvaltningen i NyA Förbättrad leveranshantering för NyA
Milstolpar för Planerade nyheter i version 11

3 Systemförvaltning i NyA
Förvaltning omfattar vidareutveckling och löpande ändringar/underhåll (felrättningar, förbättringar, anpassningar) Förvaltningsstrategi Systemägarens styrdokument till förvaltningen Inriktning för 3 år Direktiv till årlig förvaltningsplan Långsiktiga mål för NyA Förvaltningsplan Årlig plan för förvaltningen Utvecklingsprojekt under året Fastställs i november av VHS direktör (systemägaren)

4 Förbättrad leveranshantering för NyA
Utvecklingsarbete 2011, målsättningar: Snabbare driftsättningar, kortare ”stängning” av systemet Förbättrad ”leveranspaketering” för snabbare driftsättning Minskade ledtider från idé till produktion Fler leveranstillfällen Lättrörligare (agil) utvecklingsprocess Möjlighet att ändra delar av systemet utan att påverka andra delar Högre kvalitet i leveranser Förbättrad testprocess Användarcentrerad kravprocess Lättrörligare (agil) utvecklingsprocess (här också!)

5 Milstolpar för NyA 2011-2013 2011 Reservantagning
Stöd för att kalla och anta reserver efter upprop Sista steget i antagningsprocessen till NyA från Ladok! Förbättrad integration med externa system Snabbare överföringar av meriter från Ladok/Beda till NyA Snabbare överföring av antagningsresultat till Ladok Snabbare hämtning av personuppgifter från Skatteverket Användbarhet för handläggare Förbättring av de mest använda handläggningsfunktionerna Kartläggning av expertklienten under hösten 2010

6 Milstolpar för NyA 2012 Anpassningar till ny gymnasieförordning Alternativ meritvärdering Lokala prov, intervjuer och andra kvalitativa bedömningar 2013 Rullande antagning och platsbokning Flexibel kursstart, utbildningar utan konkurrens om platserna Antagning till utbildning utanför högskolan Ökad flexibilitet i användningen av NyA Ej på bekostnad av huvuduppdraget!

7

8 NyA – planerade nyheter version 11
NUAK Anders Arnebert

9 Version 11 – planerade nyheter
Antagningsomgång Möjligt ange alternativ lägre poänggräns för ÅK för kontroll av villkor för GBA Anmälningsalternativ Inkoppling av kurspaket – kontroll poäng/poäng starttermin – endast varning Urvalsgrupper med egenskap Platsgaranti Urvalsgrupp ges egenskap platsgaranti vid definition – endast enhetligt meritvärde tillåtet Urvalsmodell – regler för hur urvalsgrupp med egenskap platsgaranti får placeras Lokal verifiering – möjligt kontrollera antal sökande mot markering ”Ej överintag vid inplacering” Urval – plats till sökande med platsgaranti oavsett antagningstal Inplacering – koll mot markering ”Ej överintag vid inplacering” Ändra befintliga urvalsgrupper – samma kontroller som då urvalsmodell definieras Inte möjligt med samma urvalsgrupp med PG om man kan dubblera fristående kurs och inom program Möjlighet att förhindra att platser används i annat block i urvalsmodell – Version 12

10 Version 11 – planerade nyheter
Nationellt huvudområde för examen hämtas Modeller SB-modell – Möjlighet att ge villkorlig behörighet enbart då FFG inte är äldre än 1 år på förkunskapskurs SB-modell med enbart grupp av områdeskurser Ärendeköer – förbättrad definition Flera kriterier i en ärendeködefinition kombineras med och-relation (åtgärdskod och visst sökalternativ och visst söksätt). Möjligt att ange krav på åtgärdskoder i tre nivåer (”ÅK 1 och ÅK 2 men inte ÅK3” eller ”ÅK1 och ÅK2 och ÅK3”). Möjligt att exkludera ärenden med vissa sökalternativ när man valt sökalternativ som tillhör anmälningsalternativ som ägs av visst lärosäte.

11 Version 11 – planerade nyheter
Registrering av gymnasiemeriter Registrering svenska betyg – möjlighet att registrera dubblettkurs om olika ursprung – V(ux)/G(ymnasium) Förbättrat stöd för registrering av utländska meriter Ändrat gränssnitt – flikar Grundläggande behörighet för grundnivå Möjligt ange giltighet utifrån termin Personuppgifter Möjligt ändra födelsedatum

12 Version 11 – planerade nyheter
Anmälan E-post till gruppanmälda i samband med att antagningsomgång publiceras (och i efterhand om sen gruppanmälan görs) BM Åtgärdskod om tidigare registrerad på program – informativ Ingen meritvärdering av sena sökalternativ om urvalsmodell saknas Grundläggande behörighet för avancerad nivå - flera åtgärdskoder för pågående utbildning ( t ex 150/120 hp) Handläggning Bättre sök – gemener/versaler, ”*”, accenter Meritflik – ska framgå att kurser ej är poänggivande Meritflik - AVBROTT om kurs har avbrott på senaste registrering Dokumentflik – födelsedatum visas

13 Version 11 – planerade nyheter
Handläggning forts. Beslutsflik – Bakgrundsinfo uppdateras efter beslut Meritvärderingsbeskrivning – Tydligare när komplettering påverkat placering i urvalsgrupp Verifiering inför urval När stoppande åtgärdskoder ska fångas upp tas hänsyn till om något sökalternativ går med i urval – oavsett sent eller ej Varning om poäng/poäng starttermin inte stämmer för kurspaket Antagningsstatistik Visa efterantagningstal Visa antal antagna/reserver/lägsta meritvärde – för sista urval och aktuella värden

14 Version 11 – planerade nyheter
Produktionsstatistik Möjligt skriva ut/spara som PDF Sökandelistor Begränsa på/skriva ut prio Efter urval och BM kört men inget urvalsresultat visas kod H(andläggning) Rättningar efter överföring till ladok Möjligt att handlägga och inplacera – extra varning Ej nedstrykning om redan överfört Åtgärdskod - info om diskrepans - ny överföring till ladok

15 Version 11 – planerade nyheter
Efterantagning Tom-datum för Öppna för efterplacering sparas Tom-datum för efterplacering visas i funktion för institutionsanvändare E-postmeddelande till institution Sammanfattande statistik Info om tom-datum för Öppna för efterplacering Övrigt Behörighetsnivåer Institutionsanvändare 2 och 3 ”byter plats” Hjälp för kortkommandon

16 Avgifter Belopp hubblas in från utbildningsdatabaser
In i NyA vid inkoppling av anmälningsalternativ Kan även definieras direkt i NyA Studieavgiftsskyldighet bedöms Villkor för studieavgift sätts när det är aktuellt Status som avgiftsskyldig/avgiftsbefriad skickas till Ladok Villkor skickas till Ladok

17 NyA-webben Möjlighet för Institutionsanvändare nivå 1 att arbeta i NyA via webbgränssnitt (nivå 2 och 3 arbetar vidare i expertklient) Slipper ladda ner expertklient Möjligt att utnyttja lokal inloggning/behörighetskontroll – behövs inget separat användarkonto i NyA Möjlighet att se/skriva ut uppgifter om sökande - anmälan/meriter/dokument Sökande-/antagningslistor för egen institution Nytt i förhållande till expertklient: E-postadresser (klistra in i e-postprogram) Listor direkt i excel-format

18 NyA-webben Statistik för egen institution
Nytt i förhållande till expertklient: Statistik för institutionens hela utbud i antagningsomgången Behörighetsroller – inte hierarkiska Basanvändare (inst ej nödvändig) Institutionsanvändare – utdata Görs inte i version 1 av webben Möjlighet att hantera listor/statistik som tagits fram via batch Möjlighet att se Studentvy – Din anmälan/Dina meriter Beroende av sökandewebbsprojektet Nyheter/meddelanden till användare.


Ladda ner ppt "Anders Mobjörk, VHS Anders Arnebert, Lunds universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser