Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

4/2007 Vårseminariedagarna för högskolornas internationella administrationen i Seinäjoki 14.-16.5.2007 CIMOs understöd för Indien samarbete Hannele Ahti,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "4/2007 Vårseminariedagarna för högskolornas internationella administrationen i Seinäjoki 14.-16.5.2007 CIMOs understöd för Indien samarbete Hannele Ahti,"— Presentationens avskrift:

1 4/2007 Vårseminariedagarna för högskolornas internationella administrationen i Seinäjoki 14.-16.5.2007 CIMOs understöd för Indien samarbete Hannele Ahti, ledande sakkunnig, CIMO Annika Sundbäck-Lindroos, programsakkunnig, CIMO

2 4/2007 CIMOs understöd för Indien samarbete CIMO Fellowships Sitra Fellowships Bilaterala stipendier för fortsatta studier och forskning Finnish Governmenet Scholarship Pool praktikantutbyte Asien nätverk programmet EU-program; Erasmus Mundus, Asia-Link

3 4/2007 CIMO Fellowships ”host fellowships” för internationella doktorstuderande till finländska universitet ansöks av representanter för finländska universitetsinstitutioner alla länder och vetenskapsområden fortlöpande ansökningstid stipendieperioden 3-12 månader 810-1200 e / mån

4 4/2007 Sitra Fellowships ”host fellowships” för indier Sitra, Jubileumsfonden för Finlands självständighet, finansierar programmet som en del av Indien-programmet målet: öka akademiska mobiliteten mellan Indien och Finland fungerar i stort sätt som CIMO Fellowship 3 olika stipendiekategorier: Bachelor: 800 e /mån Magister: 1800 e/ mån Doktor: 2500 e/ mån resebidrag

5 4/2007 Bilaterala stipendier kulturutbytesavtal för finländare för fortsatta studier och forskning i Indien 3 - 9 mån resebidrag från CIMO University Grants Commission

6 4/2007 Finnish Government Scholarship Pool kulturutbytesavtal fortsatta studier och forskning vid finländska universitet och forskningsinstitut stipendiet söks av stipendiekandidaten hos hemlandets myndighet (CIMOs samarbetspartner) CIMO mottar ansökingarna och gör stipendiebeslut stipendieperioden 3 - 9 månader 1000 e / mån

7 4/2007 Praktikantutbyte IAESTE (studerande vid tekniska brancher) CIMOs samarbetspartner vid två indiska universitet ömsesidigt utbyte (2 - 3 platser/år) ansökningstid en gång per år arbetsgivaren betalar lönen som täcker praktikantens egna levnadskostnader

8 4/2007 CIMOs understöd för Indiensamarbete Asiennätverksprogrammet Indien, Kina och Korea Startade år 2006 och årligen utdelas c €120.000 till lärarutbyte I år understöds fem nätverk och sammanlagt 40 lärarutbyten mellan Finland och Asien - 7 utbyten med Indien (skogsvård, miljövård, musikvetenskap, socialt arbete)

9 4/2007 CIMOs understöd för Indiensamarbete EU-program Asia-Link Under 2002-2006 har totalt 155 projekt med Asien understötts, av dessa 30 med Indien. Programmet upphör och under 2007 utvecklas ett nytt samarbetsprogram för högskolesamarbete med Asien (inkl. Indien) - Industrialized Countries Instrument

10 4/2007 CIMOs understöd för Indiensamarbete EU-program Erasmus Mundus Indian window-finansiering Indiska studerande och lärare i Mundus: - 2004-2005: 5 studerande, 2 lärare - 2005-2006: 137 studerande, 7 lärare - 2006-2007: 319 studerande, 15 lärare Tre partnerskap mellan Mundus-magisterprogram och Indien Ett marknadsföringsprojekt med Indian Institute of Management Bangalore; ENDEAVOUR – Entrepreneurial Development as a vehicle to promote European Higher Education


Ladda ner ppt "4/2007 Vårseminariedagarna för högskolornas internationella administrationen i Seinäjoki 14.-16.5.2007 CIMOs understöd för Indien samarbete Hannele Ahti,"

Liknande presentationer


Google-annonser