Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anne Kolmodin Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingara och analyser Tillväxtanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anne Kolmodin Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingara och analyser Tillväxtanalys."— Presentationens avskrift:

1 Anne Kolmodin Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingara och analyser Tillväxtanalys

2

3 Syfte Ge exempel på orter med befolkningsökning och som inte ligger i anslutning till/nära en storstad Undersöka om det finns en gemensam nämnare för orter med befolkningsökning Underlag till Tillväxtfakta 2012 ”Regional attraktivitet- tillväxtmotor i en global verklighet”

4 Metod Enbart folkbokförd befolkning Först gjordes ett urval av tätorter mellan 200 – 10 000 invånare som haft en befolkningsökning om minst 0,5% per år under åren 2000-2010 Därefter exkluderades storstadsnära tätorter, och residensstäder (kommuncentra).

5 Tätorter med över 5 procent befolkningsökning under åren 2000-2010.

6 Befolkningsförändring mellan åren 20000-2010

7 Andelen fritidshus (second home) i förhållande till antalet småhus Second home index

8 Kategorier av tätorter Tätorter inom pendlingsavstånd till annan tätort Gränsorter Tätorter med turismprägel Sjö- eller skärgårdsnära tätorter Tätorter med utpräglad ”byanda”

9 Attraktivitet Beroende på kontext Subjektiv värdering Olika perspektiv -Politiken -Individen -Företag och kapital -Kommun och region -Nätverk

10 Attraktiva platser en konceptuell modell (Niedomysl) Preferenser krav behov Få Antal valmöjligheter Många Liten Grad av attraktivitet Stor

11 Förutsättningar Bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband) God offentlig service Närhet till arbetsmarknader Attraktivt boende (gärna nära vatten) Goda sociala strukturer (föreningsliv, kyrka, idrottsklubbar, ideella organisationer, eldsjälar, mm)

12 Vad behövs? Politisk vilja och ledarskap Visionära personer, eldsjälar Social och kulturell mångfald Dynamisk organisationskultur genom nätverk Tillgång till byggnader och områden för kulturändamål/mötesplatser

13 … inte en faktor som avgör attraktiviteten! Attraktivitet föder attraktivitet! Vilket kanske är orsaken till att ”vissa platser drar till sig ständigt nya inflyttare medan andra med till synes likartat läge och storlek fortsätter att minska.” Eric Westholm (2004)

14 Anne.Kolmodin@tillvaxtanalys.se


Ladda ner ppt "Anne Kolmodin Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingara och analyser Tillväxtanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser