Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Perspektiv på Stad, Land och ungas förutsättningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Perspektiv på Stad, Land och ungas förutsättningar"— Presentationens avskrift:

1 Perspektiv på Stad, Land och ungas förutsättningar
Arvid Stiernström #UNGAPÅLANDSBYGDENs rikskonferens 21/9 2014

2 En föreläsning om landsbygdernas särskildhet
Vad är landsbygd? En plats? Naturen? Hembygd? Naturbruket? Dit lantbussen går? Sommarstugan? Lantisar? Det som inte är stad? Där jag bor?

3 Definiera landsbygden
Många försök till defintioner internationellt och nationellt Ofta baserade på befolkningstäthet, restid till större tätort, avstånd till tätort eller landskapets utseende.

4 SJV definierar Landsbygden
Tätortsområden (TOT): områden med mer än invånare, Tätsortsnära landsbygd (TON): områden omkring tätorter med mer än invånare. Tätorter i glest befolkad landsbygd (TOG): områden med mellan och invånare Glest befolkad landsbygd (GLE): övriga delar av landet, inklusive tätorter upp till invånare

5 SJV definierar Landsbygden
Storstadsområden: kommuner där 100 procent av befolkningen tillhör kategorin TOT eller TON. Dessa kommuner finns endast i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Stadsområden: kommuner med en befolkning som är minst och/eller där den största tätorten har minst invånare. Mindre kommuner som gränsar till dessa större kommuner och där utpendlarna som andel av nattbefolkningen överstiger 50 procent kopplas också till respektive storstadsområden.

6 SJV definierar Landsbygden
Landsbygd: kommuner som inte ingår i de två tidigare klassificeringarna (storstadsområden och stadsområden) och som samtidigt har en befolknings-täthet av minst fem invånare per km2. Gles Landsbygd: kommuner som inte ingår i de tre övriga klassificeringarna och som har en befolkning som är mindre än fem invånare per km2. Enligt denna definition bor 34 % Av Sveriges befolkning i Landsbygdskommuner

7 Landsbygden rör på sig Urbaniseringen 1800, 1950, 1970, 2014
1800-talet: Sveriges befolkning är rural men i takt med att landet börjar industrialiseras så rör sig befolkningen mot städerna och bruken 1950: Städernas population större än landsbygdens 1970: Gröna Vågen 2014: Sverige urbaniseras snabbast i EU

8 Landsbygden rör på sig Befolkningsförändring Tillväxtanalys rapport 2009:10

9 Sysselsättning 2% av befolkningen i hela landet arbetar i direkt anslutning till primärproduktionen (jord, skog,hav). Arbetslösheten är högre och utbildningsnivån är lägre i många landsbygdskommuner jämfört med städerna. Störst andel har sysselsättning inom service och tjänsteyrken

10 Infrastruktur och service
Längre avstånd till serviceinstanser som vård, skola och högre utbildning. Bredband lyfts ofta upp som en av de viktigaste frågorna inom landsbygdsutveckling. Bredbandsutbyggnad bidrar till en ”ny” sorts mobilisering i bygderna. 20 % av befolkningen i landsbygdskommunerna har tillgång till fiberbaserad internetanslutning.

11 Föreningsliv och kultur
Landsbygderna har ett rikt föreningsliv. De vanligaste ideella organisationerna är häst och idrottsföreningar. Det är även fler som engagerar sig i studiecirklar och i högre ålder.

12 Landsbygderna Artikelserien Allt om Landet
Är kommunnivån representativ? Några exempelkommuner

13 Heby

14 Uppsala

15 Arjeplog

16 Mjölby

17 Vad är landsbygd? Diversiteten gör det otympligt att använda en enhetlig definition. Man kan istället tala om landsbygdernas särskildhet. Särskildheten pekar ut landsbygden som ett eget fält.

18 Landsbygdens särskildhet
Det brukade landskapet: Från blåbärssnåren till strandängen. Nästa hela Sveriges yta är kultiverad. Det brukade landskapet påverkar förutsättningarna för all mänsklig aktivitet.

19 Landsbygdens särskildhet
Glesheten Det brukade landskapet och den låga befolkningsdensiteten bidrar till gleshet Glesheten är ett relativt begrepp Glesheten påverkar vardagslivets organisering och sociala relationer Landsbygden: Där man hälsar på varandra från bilen

20 Bygden Glesheten bidrar till bygdens varande
Bygden: en tidsrumslig gemenskap Landskap, historia, gemenskap och normer Plats vs ickeplats

21 Landsbygden som idé Bildkälla: Wikipedia commons Bildkälla: Metro.se

22 Landsbygden som idé Bildkälla: Aftonbladet / HANNA TELEMAN

23 Landsbygden som idé Bildkälla: Mårten Svensson Fotograf
Bildkälla: LRF

24 Landsbygden som idé

25 Storstadsnormen Sociala koder och samhällsnormer
Olika nivåer av påverkan Landsbygden – en plats i periferin

26 Storstadsnormen Staden och landsbygden, en dikotomi
Olikheterna ska tydliggöras när man blandar människor från de olika sfärerna.

27 Vad är landsbygd? Var finns tolkningsföreträdet?
Var formas idén om mig och platsen där jag lever?


Ladda ner ppt "Perspektiv på Stad, Land och ungas förutsättningar"

Liknande presentationer


Google-annonser