Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholm Nordost! – en vision om regionen år 2030

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholm Nordost! – en vision om regionen år 2030"— Presentationens avskrift:

1 Stockholm Nordost! – en vision om regionen år 2030

2 Stockholm Nordost! – gemensam vision för och av sex kommuner
Danderyd Norrtälje Täby Vallentuna Vaxholm Österåker

3 Stockholmsregionen växer och Stockholm Nordost är
den mest attraktiva sektorn i regionen. Med nya bostäder och effektiva kommunikationer attraherar vi människor och företag med anställda till: Täby C – Arninge/Rosenkälla som regional kärna Den tätare stadsbygden i Danderyd och Täby De gamla och nya stadsbildningarna i Norrtälje, Vaxholm, Österåker och Vallentuna Alla delar samverkar i denna attraktionskraft.

4 Varför en gemensam vision?
Regionala frågor i centrum Attraktiva kommuner med tillväxtpotential. Kan locka kunskaps- och tillväxtföretag. Forskning och högre utbildning stimuleras. Regionalt samarbete kring gemensamma frågor ger fördelar för alla.

5 Samarbete i nutid Samarbete finns redan mellan kommunerna.
Frågor där gemensamma intressen finns.

6 Stor uppslutning bakom visionen
Politisk enhet i samtliga kommuner.

7 Boende, arbete, infrastruktur
Gemensamma satsningar ger mervärde. Nya bostadsområden kan skapas. Fler arbetsplatser i närområdet. Utbyggd och upprustad infrastruktur.

8 Kollektivtrafiken måste förstärkas för att räcka till för framtidens behov
Kommunerna ska verka för att skapa: Dubbelspår på Roslagsbanan. En ny tåglinje, Roslagspilen, via Arninge-Åkersberga till Norrtälje. Spårbundna förbindelser västerut, till exempel till Arlanda. En utbyggnad av regionkärnan Täby C – Arninge/Rosenkälla.

9

10 Stockholm Nordost växer snabbt
Fler väntas bosätta sig i Stockholms län. Prognoser uppskattar att länets befolkning kan uppgå till 2 430 000 år 2030. För Stockholm Nordost betyder det cirka nya invånare till 2030. Hög tillväxttakt redan idag – attraktiva kommuner.

11 Nya bostäder nära hav och natur
nya bostäder skapas till 2030. Flera helt nya bostadsområden Utbyggnad av befintliga boendemiljöer Skärgårdsnära boende Naturnära boende Stadsnära boende

12 Roslagspilen – snabba regionaltåg
Nya samhällen kan byggas upp längs den nya tåglinjen. Banverket projektleder förstudie som pågår fram till 2007. Flera intressenter deltar i studien, bl a SL, RTK och kommunerna.

13 Roslagsbanan – dubbelspår behövs
Befintlig tåglinje bör också rustas upp. Tätare turer. Snabbare trafik. Bättre komfort. Kopplas samman med övriga trafikslag.

14 Roslagspilen bör byggas i etapper

15 Danderyds utveckling I Danderyd utvecklas attraktiva miljöer för boende, kultur, service och arbete i det centrala stråket längs E18. Knutpunkt Danderyd blir viktigt kommunikations-centrum vid Danderyds sjukhus. Gemensam station för regionaltåg, Roslagsbanan, tunnelbana och stombussar. Sambanden mellan Mörby Centrum och Knutpunkt Danderyd förstärks med utveckling av handel, verksamheter och bostäder. Arbetsplatser skapas inom forskning och utveckling

16 Danderyds utveckling

17 Norrtäljes utveckling
nya invånare och nya arbetsplatser fram till år 2030. Fortsatt utveckling genom att bygga stad i staden. Bostäder i omvandlat hamnområde och en centralt belägen trädgårdsstad växer fram. Tillgänglighet längs E18-stråket samt genom Roslagspilen. Förbättrad kollektivtrafik förtydligar närheten till Stockholm och Uppsala. Campus Roslagen attraktivt kompetensområde.

18 Norrtäljes utveckling

19 Täbys utveckling Utvecklad stadsmiljö i nära kontakt med naturen
Den regionala kärnan utvecklas – blir en del av stockholmsregionens inre urbana stadsbygd nya invånare och arbetsplatser fram till år 2030. Täby Centrum utökas med kvm, sport- och kulturcentret utvecklas, nya lägenheter byggs. Utbildnings- och tjänsteföretag söker sig till regionen. Roslagspilen har en station under Täby Centrum och en station i Arninge.

20 Täbys utveckling

21 Vallentunas utveckling
En av landets snabbast växande kommuner – bara tätorten växer med ca invånare. nya invånare och nya arbetsplatser fram till år 2030. Längs Roslagsbanan och E18 ökar befolkningen i små trädgårdsstäder. Tätare och snabbare trafik på Roslagsbanan och Väsbyvägen 268 förbättras. Omstigning ger snabb tillgång till Roslagspilens stationer i Arninge och Täby Centrum. De nya förutsättningarna lockar småföretagare, tjänsteföretag och hantverk, handel och offentlig service.

22 Vallentunas utveckling

23 Vaxholms utveckling 6 000 nya invånare och nya arbetsplatser fram till år 2030. Bosättningen på Vaxön och Rindö förtätas och Rindö skärgårdsstad byggs. De tidigare regementsområdet Amf 1 kommer att utvecklas. Utökad småföretagsamhet och bostadsutbyggnad. Arbetsplatser skapas genom inflyttade små-företagare och fortsatt satsning på besöksnäringen.

24 Vaxholms utveckling

25 Österåkers utveckling
nya invånare och nya arbetsplatser fram till år 2030. Förbättrad spårtrafik – Roslagspilen – ger Österåker en ökad attraktivitet. Åkersberga utvecklas mot stadsmässig karaktär. I det nya bostadsområdet Täljöviken planeras bostäder för invånare. Rosenkälla vid E18 utvecklas till ett betydande externhandelsområde. Utvecklingen längs kusten sker gradvis – kustsamhälle planeras vid Östanå/Roslags-Kulla. Arbetsplatser skapas främst inom tjänsteföretag samt utvecklad besöksnäring.

26 Österåkers utveckling

27 Samarbetsformerna En värdkommun per år (Norrtälje 2006).
En ledningsgrupp med företrädare för den politiska majoriteten och oppositionen. En samordningsgrupp med kommundirektörer/kommunchefer för respektive kommun. En kommunplanerargrupp med fokus på samhällsbyggnad.

28 En gemensam webbplats för nordostkommunerna.

29

30


Ladda ner ppt "Stockholm Nordost! – en vision om regionen år 2030"

Liknande presentationer


Google-annonser