Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsutveckling - Är det viktigt och i så fall för vem? Björn Bergman

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsutveckling - Är det viktigt och i så fall för vem? Björn Bergman"— Presentationens avskrift:

1 Stadsutveckling - Är det viktigt och i så fall för vem? Björn Bergman
VD Svenska Stadskärnor 1

2 Svenska Stadskärnor Intresseorganisation för stadsutvecklare
Partners bl a SKL, HUI, Svensk Handel, SHR, Fastighetsägarna, Boverket samt ett hundratal enskilda kommuner, företag och samverkansorganisationer Utbildning, Nätverk, Inspiration och Kunskap

3 Svenska Stadskärnor Frågeställningarna kring stadskärnans utveckling är komplexa och handlar om Fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling Handel och servicenäringen Bostäder och arbetsplatser Skötsel, drift och upprustning av gator och torg Varumärke, marknadsföring Händelser, events och arrangemang Kollektivtrafik, trafik och parkering Infrastruktur Trygghet och säkerhet Grönytor och parker

4 Kvalitetsmärkning Hjälp-till-självhjälp/checklista
Framarbetad i ett europeiskt utvecklingsprojekt Utvärderar styrkan och hållbarheten i processen och organisationen Lotshjälp finns

5 Årets Stadskärna Målstyrningen blir effektiv
Bedömer den egna utvecklingen Medialt genomslag Inspirerar andra städer Benchmarking Erfarenhetsöverföring 2012 – Visby!

6 Utbildningar UCM Professional Bacis – grundläggande kunskap om centrumutveckling UCM Professional Update – senaste utvecklingen med aktuella föreläsare från akademi och näringsliv UCM Ledarskap – utveckla ditt ledarskap och förstå dina egna drivkrafter med inriktning på samverkan

7 Är staden viktig? Staden är en tillväxtmotor
Staden identifierar sina brukare Stora värden investerade i städernas fastigheter och infrastruktur Investeringar i stadskärnan är lönsammare eftersom infrastrukturen finns Miljöbelastningen lägre eftersom tätheten är större

8 Framtidens städer Jan Sturesson, PWC Det räcker inte för en stad att enbart vidareutveckla traditionell kärn-verksamhet såsom skola, vård och omsorg. Framtida strategiska kärnverksamheter handlar om varumärkesbyggande som fokuserar attraktion, uppmärksamhet och upplevelse. Är inte skola vård omsorg viktigt längre? Jo viktigare än någonsin, men de är en förutsättning för att få ökad tillväxt i kommunen!! Idag krävs det mer för att locka till sig nya företag, behålla gamla företag och öka befolkningen!

9 Kommunal Maslowsk Behovspyramid
enl Anders Ottensten, PWC UPP-LEVA Den attraktiva staden Välfärdsstaten Fattigsverige LEVA Överleva – mat, hem, kläder Leva – Trygghet, jobb, pengar, Uppleva – Lust, självuppfyllelse, lyx, ÖVERLEVA

10 Syfte med samverkan Skapa gemensamt fokus
Förankra den långsiktiga utvecklingen Skapa mervärde för alla Kraftfullare marknadsföring

11 Nytta Handel Ökad lönsamhet Kraftfullare marknadsföring
Fastighetsägare Högre fastighetsvärden Bättre hyresbetalningsförmåga Kommunen Ökad attraktivitet Ökade investeringar

12 Parkering i staden Tillgänglighet avgörande för handelns överlevnad
Tillgänglighet kan förbättras på många sätt bl a genom läge, platstillgång, skyltning, prisnivå och trygghet Påverka opinionen, delta aktivt i samverkan Stöd era kunder, handel och konsumenter!

13 Samverkanstips! Kommunen är katalysator, inte motor
Bejaka eldsjälar! Släck inte elden! Skapa en energisk kultur (aktiv) ”De engagerade styr världen” PPP kräver starkt engagemang En svensk stadspolitik (jmfr Landsbygd)

14 14


Ladda ner ppt "Stadsutveckling - Är det viktigt och i så fall för vem? Björn Bergman"

Liknande presentationer


Google-annonser