Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering av samverkansprojektet Linköping City •Syftade till att utvärdera samarbetet mellan Linköpings kommun, Cityföreningen och Cityfastighetsägarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering av samverkansprojektet Linköping City •Syftade till att utvärdera samarbetet mellan Linköpings kommun, Cityföreningen och Cityfastighetsägarna."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering av samverkansprojektet Linköping City •Syftade till att utvärdera samarbetet mellan Linköpings kommun, Cityföreningen och Cityfastighetsägarna. 2014-07-02 1 •samt samarbetets effekter på stadskärnan, kulturutbudet och handeln. •Utfördes av under maj 2009.

2 Enkäten •Medlemmar i Linköping City inklusive kommunala företrädare. 2014-07-02 2 •Övriga verksamma i Linköpings stadskärna. •39 frågor. •82 respondenter svarade på enkäten.

3 Miljön i Linköpings stadskärna •En övervägande majoritet av respondenterna tycker att miljön i stadskärnan är viktig för deras verksamhet. 2014-07-02 3 •Majoriteten instämmer i att deras verksamhetsområde påverkas positivt av de tre senaste årens upprustningar av stadskärnan. •Många tycker att en ren och snygg stadskärna med spännande (estetiskt tilltalande) arkitektur gynnar cityverksamheten.

4 Trygghet i Linköpings stadskärna •En stor majoritet av respondenter tycker att tryggheten i stadskärnan är mycket viktig för deras verksamhetsområde. 2014-07-02 4 •En stor majoritet tycker att stadskärnan känns trygg och säker under dagtid men inte under kvällstid och nattetid. •Vissa respondenter tycker att fler poliser och mer belysning kan öka känslan av trygghet i stadskärnan.

5 Tillgängligheten till Linköpings stadskärna •En stor majoritet av respondenterna tycker att tillgängligheten till stadskärnan är mycket viktig för deras verksamhetsområde. 2014-07-02 5 •Respondenternas anser att tillgänglighet kan främjas genom billigare och bättre parkeringsmöjligheter samt bättre planerade cykel- och gångytor. •Meningarna går ibland går isär huruvida biltrafiken påverkar stadskärnan positivt eller negativt.

6 Linköpings stadskärnas attraktivitet •En stor majoritet av respondenterna tycker att stadskärnan är attraktiv som handelscentrum och som mötesplats. 2014-07-02 6 •Något färre anser att stadskärnan är attraktiv som kulturellt centrum. •Respondenterna tror att stadskärnans attraktivitet kan stärkas genom fler kulturevenemang, temadagar och icke-kommersiella mötesplatser.

7 Evenemang i Linköpings stadskärna •Respondenterna instämmer i att de anordnade evenemangen i Linköpings stadskärna är av stor vikt för deras verksamhet. 2014-07-02 7 •Det är främst affärsinnehavare och butiksägare som aktivt sponsrar evenemang i stadskärnan – fastighetsägarna mer allmänt genom sitt medlemskap. •Intresset för framtida sponsring är ojämnt men respondenterna ser gärna fler kulturevenemang, musik och torgaktiviteter i framtiden.

8 Marknadsföring av Linköpings stadskärna •En stor majoritet av respondenter tycker att marknadsföring av Linköpings stadskärna är mycket viktig för deras verksamhetsområde. 2014-07-02 8 •Nästan alla respondenter har tagit del av tidningsannonser, hälften av tryckt presentationsmaterial och radioreklam. •Förslag på annan marknadsföring innefattar PR-kanaler såsom TV, webb och evenemang. •Dessutom förekommer förslag på temadagar eller nöjespark i centrala Linköping.

9 Organisation och utvecklingsarbetet i Linköpings stadskärna •En stor majoritet av respondenter anser det viktigt med en väl organiserad samverkan i Linköpings stadskärna. 2014-07-02 9 •Nästan hälften anser att samverkan i Linköpings stadskärna förbättrats de senaste tre åren, samt att just deras verksamhetsområde påverkats positivt av detta. •En mycket stor majoritet tycker att samverkansprojektet Linköping City är viktigt för deras verksamhetsområde.

10 Förslag till förbättring av Linköpings City •Respondenterna uppfattar miljön i stadsrummet som centralt i stadskärnans utveckling – den ska vara modern, vacker och ren. 2014-07-02 10 •Respondenterna vill ha en varierad kommers och snygg torghandel. •Stadskärnan behöver också väl fungerande kommunikations- möjligheter för såväl arbetande som besökande. •Respondenterna önskar också en högre grad av trygghet och säkerhet, främst på kvällar och nätter.

11 Förslag till förbättring av Linköpings City •Många respondenter anser att ett utvecklat samarbete kräver ökad samverkan mot gemensamma mål med engagemang från organisationsnivå och från den enskilde aktören. 2014-07-02 11 •Det finns behov av ett samverkande organ som ser till allas bästa och som kan samordna och kommunicera verksamheten till alla berörda.

12 Slutsatser •Respondenternas visar variation på synpunkter, vilket tyder på att det finns ett behov av samordning av skilda intressen. 2014-07-02 12 •73 % av respondenterna inser vikten av ett samarbete mellan Cityföreningen, Cityfastighetsägarna och kommunen. •82 % anser att samverkansorganisationen Linköping City är viktigt för deras verksamhetsområde. •Respondenterna anser att en samverkande organisation bör samordna och kommunicera en gemensam handlingsplan.


Ladda ner ppt "Utvärdering av samverkansprojektet Linköping City •Syftade till att utvärdera samarbetet mellan Linköpings kommun, Cityföreningen och Cityfastighetsägarna."

Liknande presentationer


Google-annonser