Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målorienterade strategiska processer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målorienterade strategiska processer"— Presentationens avskrift:

1 Målorienterade strategiska processer
Maria Tuvesson

2 Hur få draghjälp av trafikhuvudmän.
Att man har en målorienterad strategisk process Vad och på vilka nivåer man driver påverkar hur man kan få draghjälp - exemplet Nacka – genom biljetter och information - exemplet E 18 – genom planering i olika skeden Tala samma språk Jag ska prata om yttre effektivitet

3 Strategisk karta ”Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion.” VISION ÖVERGRIPANDE MÅL En attraktiv kollektivtrafik Ekonomisk effektivitet Kompetent strateg Affärsmässig beställare Effektiv styrning UTVECKLINGSMÅL Kompetent projekt-genomförare Attraktiv arbetsgivare ”SL ska utifrån ägarens krav och intressenters förväntningar, föreslå och genomföra regionala kollektivtrafiklösningar som underlättar arbetspendling och förenklar vardagen för alla i Stockholmsregionen.” VERKSAMHETSIDÉ VÄRDERINGAR Samverkan – Ansvar – Förtroende - Engagemang 3

4 En attraktiv kollektivtrafik Ekonomisk effektivitet
Strategisk karta – övergripande mål ”Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion.” VISION ÖVERGRIPANDE MÅL En attraktiv kollektivtrafik Ekonomisk effektivitet de övergripande målen speglar kraven på yttre effektivitet - SL-trafikens totala attraktionskraft, värdeskapande och effektivitet

5 En attraktiv kollektivtrafik Ekonomisk effektivitet
Strategisk karta – övergripande mål ”Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion.” VISION ÖVERGRIPANDE MÅL En attraktiv kollektivtrafik Ekonomisk effektivitet MÅL- FORMULERING En attraktiv kollektivtrafik ska möta kraven på enkelhet, pålitlighet och helhetssyn. SL ska bidra till hållbar utveckling SL-trafiken ska öka sin marknadsandel gentemot biltrafiken SL:s allmänna kollektivtrafik ska upplevas som det mest attraktiva resealternativet för resenärer med funktionsnedsättning SL-trafiken ska ge minsta möjliga miljöbelastning SL-trafiken ska vara väl utbyggd, med goda förbindelser till angränsande län, och ge ett väsentligt bidrag till Stockholmsregionens tillväxt och konkurrenskraft.

6 En attraktiv kollektivtrafik Ekonomisk effektivitet
Strategisk karta – övergripande mål ”Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion.” VISION ÖVERGRIPANDE MÅL En attraktiv kollektivtrafik Ekonomisk effektivitet MÅL- FORMULERING ”Utvecklingen av en attraktiv kollektivtrafik ska vägas mot kraven på hållbara investeringar och en rationell drift för att säkerställa en ekonomisk effektivitet och ett högt kapacitetsutnyttjande.” SL:s förslag och beslutsunderlag ska belysa de kort- och långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av olika handlingsalternativ.

7 En attraktiv kollektivtrafik Ekonomisk effektivitet
Strategisk karta – övergripande mål ”Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion.” VISION ÖVERGRIPANDE MÅL En attraktiv kollektivtrafik Ekonomisk effektivitet Tillförlit-lighet Nöjda kunder Marknads-andel Andel förnybar energi Tillgäng-lighet Belägg-ningsgrad Kostnad/ pkm MÄTETAL


Ladda ner ppt "Målorienterade strategiska processer"

Liknande presentationer


Google-annonser