Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya tider för kollektivtrafiken Välkomna! …till en dag om kollektivtrafiken i Dalarna i dag och i morgon. Buss Egen bil Tåg Taxi Integration Samordning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya tider för kollektivtrafiken Välkomna! …till en dag om kollektivtrafiken i Dalarna i dag och i morgon. Buss Egen bil Tåg Taxi Integration Samordning."— Presentationens avskrift:

1 Nya tider för kollektivtrafiken Välkomna! …till en dag om kollektivtrafiken i Dalarna i dag och i morgon. Buss Egen bil Tåg Taxi Integration Samordning Konkurrens Ny lagstiftning Resurser Efterfrågan Infrastruktur Utbud Kunden

2 Nya tider för kollektivtrafiken 9 nya mål för Dalarnas kollektivtrafik Koncentrera resurser Utveckla bytespunkter ArbetspendlingRegionförstoring Ökad marknadsandel Gröna drivmedel Hållbar besöksnäring Underlätta marknadstillträde Arbeta i samverkan

3 Nya tider för kollektivtrafiken 1.…knyta samman områden och koncentrera resurser och åtgärder till de stråk där kollektivtrafiken kan ge störst nytta, 2.…göra resan snabbare och effektivare genom att utveckla knut- och bytespunkterna till vilka övrig kollektivtrafik kopplas ihop med stråk. Knut- och bytespunkterna ska även fungera bra för anslutningsresor med bil och cykel. Alla ska ha lika positiva förväntningar och upplevelser av tillgängligheten, 3.…göra kollektivtrafiken till ett attraktivt resealternativ för arbets- och studiependling vad gäller restider, tillförlitlighet, turutbud, snabbhet, punktlighet och standard på fordon och hållplatser i syfte att skapa regionförstoring, Målbilden Vi ska…

4 Nya tider för kollektivtrafiken 4.…sudda ut administrativa gränser, de ska inte utgöra hinder, d.v.s. resenärerna ska inte uppleva några gränser mellan olika ansvarsområden, 5.…bidra till en hållbar utveckling vad gäller målet att ta så stor marknadsandel som möjligt av resorna i regionen, 6.…på sikt använda lokalt producerad bioenergi och grön el i de fordon som ingår i kollektivtrafiken vilket även bidrar till den lokala och regionala utvecklingen, Målbilden Vi ska…

5 Nya tider för kollektivtrafiken 7.…stödja tillväxten i upplevelse- och besöksnäringen genom att utveckla kollektiva resor till och från större besöksmål, 8.…underlätta för operatörer att i ett öppnare marknadstillträde forma trafiken så att resenärernas behov av god kvalitet och tillgänglighet tillgodoses, 9.…göra allt detta tillsammans i bred samverkan mellan kommuner och landstinget, Dalatrafik, Tåg i Bergslagen, trafikoperatörerna, m.fl. Det är också helt nödvändigt att kollektivtrafiken utvecklas i samverkan med företag, arbetsgivare och andra intressenter. Målbilden Vi ska…


Ladda ner ppt "Nya tider för kollektivtrafiken Välkomna! …till en dag om kollektivtrafiken i Dalarna i dag och i morgon. Buss Egen bil Tåg Taxi Integration Samordning."

Liknande presentationer


Google-annonser