Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Haparanda kommun Medborgarenkät Vår 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Haparanda kommun Medborgarenkät Vår 2012"— Presentationens avskrift:

1

2 Haparanda kommun Medborgarenkät Vår 2012

3 Presentation Om undersökningen Resultat Sammanfattning

4 Om undersökningen Metoden som använts är postala utskick
Urval erhölls från Haparanda kommun på samtliga mantalsskriva i kommunen. Ett slumpmässigt bruttourval gjordes på 1000 personer. Nettourval efter bortfall pga. felaktig adress, avliden etc. var 991 personer Totalt besvarades enkäten av 449 invånare. Svarsfrekvens 46 % Tidsperiod: Vecka 14-22, En påminnelse skickades vecka 17 till invånare som inte besvarat enkäten efter det genomfördes en telefonpåminnelse vecka Öppna kommentarer redovisas i sin helhet i Word Leverantör: Markör Marknad och Kommunikation AB Sofia Boborg Peter Linser

5 Resultat Del A Nöjd-Region-Index (NRI)

6

7 Resultat Frågor

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Resultat Prioriteringsmatris

18

19 Resultat Del B Nöjd-Medborgar-Index

20

21 Resultat Frågor

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Resultat Prioriteringsmatris

38

39 Resultat Del C Nöjd Inflytande Index

40

41 Resultat Frågor

42

43

44

45

46

47 Resultat Prioriteringsmatris

48

49 Sammanfattning En svarsfrekvens på 46 procent är godkänt i en invånarenkät. Antalet svar (449) bidrar också till resultatets tillförlitlighet. Haparanda kommun når följande index på de olika områdena: Nöjd-Region-Index (NRI) på 54, ett godkänt resultat. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är 51, ett godkänt resultat. Nöjd-Inflytande-Index (NII) når 39, visar på att det finns god potential till förbättring. Totalt sett är invånarna nöjda med att bo och leva i Haparanda kommun och flertalet uppger att de kan rekommendera vänner att flytta till kommunen. Invånarna upplever ökad trygghet och ser mer positivt på arbetsmöjligheter i kommunen och flera av kommunens verksamheter får högre betyg 2012 jämfört med tidigare år, exempelvis förskolan, kultur och räddningstjänsten. De flesta invånare tycker också att kommunens information till medborgarna är bra.

50 Sammanfattning Områden där invånarna är mindre nöjda och som har störst påverkan på NRI är: Kommunikationer Bostäder Fritidsmöjligheter Trygghet Områden där invånarna är mindre nöjda och som har störst påverkan på NMI är: Stöd för utsatta personer Äldreomsorgen Gator och vägar, Kultur Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Räddningstjänsten

51 Sammanfattning Områden där invånarna är mindre nöjda och som har störst påverkan på NII är: Påverka Förtroende Glöm inte att prioritera! Det är bättre att göra en sak bra än många dåligt!


Ladda ner ppt "Haparanda kommun Medborgarenkät Vår 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser