Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SCB:s medborgarundersökning våren 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SCB:s medborgarundersökning våren 2009"— Presentationens avskrift:

1 SCB:s medborgarundersökning våren 2009
Resultat för Södertörnskommunerna Jenny Hjort

2 Hur en modell kan vara uppbyggd
NRI Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid Arbetsmöjligheter Olika faktorer som påverkar den totala nöjdheten väljs ut. Modell och frågor skräddarsys efter verksamheten.

3 Hur faktorerna byggs upp
Ett antal delfrågor bygger tillsammans upp en faktor. Miljö Hur nöjd är du med din kommun vad gäller… …hur trivsam miljön är? …landskapet och naturen? …parker, grönområden och strövområden? I allra högsta grad nöjd           Inte alls nöjd

4 Betygsindex För varje faktor/frågeområde beräknas ett sammanfattande betygsindex som varierar från 0 till 100. Betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända. Betygsindex över 75 kan betraktas som väl godkända. Pålästa om effektmåtten

5 Effektmått Anger vilken förväntad påverkan på helhetsbetyget som en förändring av faktorns betygsindex skulle innebära. Erhålls via en analysmodell utan att direkta frågor ställs om faktorns betydelse eller liknande. Ett mått på samvariationen mellan faktorn och helhetsbetyget baserat på svaren från kommunens egna invånare.

6 Effektmått NRI 100 A ) v B 100 Fritid

7 Effektmått NRI 100 100 Utbildningsmöjligheter

8 Tre analysområden i enkäten
Nöjd-Region-Index. Betyget på kommunen som en plats att bo och leva på. Frågor om arbetsmöjligheter, kommunikationer m.m. Nöjd-Medborgar-Index. Betyget på de kommunala verksamheterna. Nöjd-Inflytande-Index. Betyget på möjligheterna till inflytande på kommunens beslut och verksamheter.

9 Nöjd-Region-Index

10 Utbildningsmöjligheter
Nöjd-Region-Index NRI Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid Arbetsmöjligheter Medborgarna betygsätter kommunen som en plats att bo och leva på.

11 Nöjd-Region-Index, helhetsbetyget på kommunen som en plats att leva och bo på

12 NRI (Nöjd-Region-Index)
Södertörnkommunerna fick ungefär samma NRI som övriga kommuner. Med undantag för Södertälje och Botkyrka som fick låga helhetsbetyg. Höga helhetsbetyg för Tyresö och Salem.

13 Medborgarna i Södertörnkommunerna ger…
...högre betyg än sitt medelindex åt främst: Miljö Fritid Utbildningsmöjligheter ...lägre betyg än sitt medelindex åt främst: Bostäder Trygghet Arbetsmöjligheter

14 Prioriteringsmatris med faktorerna i modell A (Nöjd- Region- Index)
Faktorerna Bostäder och Trygghet är de som bör uppmärksammas i ett förbättringsarbete.

15 Tabell A. Nöjd-Region-Index och faktorernas betygsindex i nätverkskommunerna och i årets övriga 89 kommuner Medelvärden

16 Arbetsmöjligheter

17 Utbildningsmöjligheter

18 Miljö

19 Bostäder

20 Trygghet

21 Kommunikationer

22 Kommersiellt utbud Priomatriserna i den ordning som rapport

23 Fritid

24 Kommunen som en plats att leva på
Kommunen som en plats att leva på. Jämförelse mellan kommuner i Stockholmsregionen Här behövs förklaring till siffrorna, dvs vilket år resultaten är ifrån. 1) sommaren 2004 2) våren 2005 3) hösten 2005 4) våren 2006 5) hösten 2006 6) våren 2007 7) hösten 2007 8) våren 2008 9) hösten 2008 10) våren 2009

25 Nöjd-Medborgar-Index

26 Stöd för utsatta personer
Nöjd-Medborgar-Index NMI Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Gator och vägar Gång- och cykelvägar Fritid - Idrott Fritid - Kultur Miljöarbete Gymnasieskolan Grundskolan Förskolan Vatten och avlopp Renhållning Räddningstjänsten Medborgarna betygsätter de kommunala verksamheterna.

27 NMI (Nöjd-Medborgar-Index), helhetsbetyget på de kommunala verksamheterna

28 NMI (Nöjd-Medborgar-Index)
Södertörnkommunerna fick ungefär samma helhetsbetyg som övriga kommuner. Högst helhetsbetyg för sina kommunala verksamheter fick Salem och Tyresö. Lägst betyg fick Södertälje.

29 Medborgarna i Södertörnkommunerna ger…
...lägre betyg än sitt medelindex åt främst: Stöd för utsatta personer Äldreomsorg Gator och vägar ...högre betyg än sitt medelindex åt främst: Vatten och avlopp Räddningstjänsten Fritid - Idrott

30 Prioriteringsmatris med faktorerna i modell B (Nöjd- Medborgar- Index)
Faktorerna Gator, Grundskola och Äldreomsorg är de som bör uppmärksammas i ett förbättringsarbete.

31 Tabell B. Nöjd-Region-Index och verksamheternas betygsindex i nätverkskommunerna och i årets övriga 89 kommuner Medelvärden Denna bild blir lite rörig.

32 Förskolan

33 Grundskolan

34 Gymnasieskolan Lagt priomatriserna i den ordning som är i rapporten.

35 Äldreomsorgen

36 Stöd för utsatta personer

37 Gator och vägar

38 Gång- och cykelvägar

39 Fritid - Idrott

40 Fritid - Kultur

41 Miljöarbete

42 Vatten och avlopp

43 Renhållning

44 Räddningstjänsten

45 Kommunala verksamheterna
Kommunala verksamheterna. Jämförelser mellan kommuner i Stockholmsregionen 1) sommaren 2004 2) våren 2005 3) hösten 2005 4) våren 2006 5) hösten 2006 6) våren 2007 7) hösten 2007 8) våren 2008 9) hösten 2008 10) våren 2009

46 Nöjd-Inflytande-Index

47 Nöjd-Inflytande-Index
Medborgarna betygsätter möjligheterna till inflytande på kommunens beslut och verksamheter. NII Tillgänglighet Information, öppenhet Påverkan Förtroende

48 NII (Nöjd-Inflytande-Index), hur medborgarna bedömer sitt inflytande i kommunen

49 NII (Nöjd-Inflytande-Index)
NII ligger för landets kommuner på en mycket lägre nivå än betygsindexen för NRI och NMI. Södertörnskommunerna fick i genomsnitt något bättre NII än övriga kommuner. Salem fick högst betyg på hur medborgarna bedömer sitt inflytande i kommunen

50 Medborgarna i Södertörnkommunerna ger…
...lägre betyg än sitt medelindex åt främst: Påverkan ...högre betyg än sitt medelindex åt främst: Information

51 Prioriteringsmatris med faktorerna i modell C (Nöjd-Inflytande-Index)
Faktorerna Påverkan och Förtroende är de som bör uppmärksammas i ett förbättringsarbete.

52 Tabell C. Nöjd-Region-Index och faktorernas betygsindex i nätverkskommunerna och i årets övriga 89 kommuner Medelvärden

53 Tillgänglighet

54 Information/Öppenhet

55 Påverkan

56 Förtroende

57 Nöjd-inflytande-Index. Jämförelser mellan kommuner i Stockholmsregionen
1) sommaren 2004 2) våren 2005 3) hösten 2005 4) våren 2006 5) hösten 2006 6) våren 2007 7) hösten 2007 8) våren 2008 9) hösten 2008 10) våren 2009


Ladda ner ppt "SCB:s medborgarundersökning våren 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser