Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Dalarna Dalarnas unga – en resurs för länet Falun den 14 maj 2013 - Hur ska Dalarna klara kompetens- försörjningen? Roland Lexén Public Partner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Dalarna Dalarnas unga – en resurs för länet Falun den 14 maj 2013 - Hur ska Dalarna klara kompetens- försörjningen? Roland Lexén Public Partner."— Presentationens avskrift:

1 Region Dalarna Dalarnas unga – en resurs för länet Falun den 14 maj 2013 - Hur ska Dalarna klara kompetens- försörjningen? Roland Lexén Public Partner

2 Sverige – en del av världen •Internationalisering •Produktivitetsjakt •Specialisering •Omstrukturering

3 Hållbar tillväxt - men vi glömmer väl inte den sociala dimensionen? ”Folk köper saker de inte behöver med pengar de inte har för att imponera på människor de inte tycker om.” Källa: Clive Hamilton, etikprofessor och debattör, författare till boken Growth fetish”

4 Källa: Spela Roll, 2005, Arena för tillväxt och SKL

5 •Under varje år tillkommer det mellan 250 000 och 300 000 arbetstillfällen. Ungefär lika många försvinner. •De nya jobben ersätter inte de gamla i den mening att de har likartade kompetenskrav eller ens är i samma bransch eller i samma region. •Åldersavgångar 2010-2025 - industrin: 36,9 % - privata tjänstenäringar: 31,7% - byggindustrin: 34,7 % Vilka regioner kommer att vara ”vinnare” i kampen om arbetskraften? Arbetsmarknadens dynamik Källa: SCB

6 •Efterfrågan på arbetskraft kommer under perioden mellan 2009 och 2030 att öka med 340 000 personer. •Av dessa 340 000 personer kommer 280 000 att efterfrågas av den offentliga sektorn, främst äldreomsorgen. •Befolkningen i yrkesaktiv ålder förväntas öka med 150 000 personer. Hur ska glappet på 190 000 personer kunna fyllas ut till 2030? Från arbetslöshet till risk för kompetensbrist Källa: SCB

7 •Under perioden 1990-2012 ökade befolkningen i Sverige med ca 673 000 personer, ca 7,6 procent. •Under samma period ökade befolkningen i Stockholms län ökat med 304 000 personer, Västra Götaland med 106 000 personer och Skåne med 134 000 personer. Totalt 544 000 personer, motsvarande 81 procent av den totala ökningen. •De tre områdenas befolkningsökning beror till 34% på födelse- netto, 54% migrationsnetto och till 12% på inrikes flyttnetto. •Storstadsregionerna tillväxt blir alltmer påtaglig. Inte på bekostnad av övriga regioner utan som en konsekvens av samhällets utveckling. Urbaniseringen tilltar

8 Källa: Arena för tillväxt Andelen 65 år och äldre av totalbefolkningen, 2011-12-31

9  Beskriver en förändrad situation - från regional- & industripolitik till regional tillväxtpolitik - avreglerade marknader, produktivitetsutveckling, EU-inträde - ökat kunskapsinnehåll i varor och tjänster, specialisering  Nya ekonomiska geografin - befolkningstäta miljöer (befolkning, sysselsättning, lönesummor, ohälsotal, statens budget) - geografisk koncentration av företag och hushåll underlättar och stimulerar företagens specialisering (sharing, matching, learning)  Regionförstoring, genom förtätning eller geografisk vidgning  Från råvaror och fysiskt kapital till kunskap och information som kritiska nyttigheter.  Platsernas attraktivitet attraherar individer, kapital och företag Samverkan och konkurrens i en ny ekonomiska geografi

10 Källa: Arbetsförmedlingen - 1,6 miljoner personer beräknas lämna arbetslivet mellan 2010 och 2025 - Det är drygt 250 000 fler ålders- avgångar än under perioden 1995 – 2010 - För första gången i modern tid blir antalet nytillträdande ungdomar på arbetsmarknaden lägre än ålderavgångarna på riksplanet - I enbart ca 10 % av landets kommuner kommer det fram till år 2025 att vara fler som tillförs arbetskraften än som träder ur den Hur ska vi klara kompetensförsörjningen? Källa: SNG 2012

11 Falun80% Borlänge 79% Avesta65% Ludvika63% Älvdalen62% Vansbro61% Gagnef, Malung-Sälen59% Leksand, Mora54% Orsa 51% Säter, Hedemora50% Smedjebacken, Rättvik46% Källa: Arbetsförmedlingen. Hur stor andel av åldersavgångarna 2010–2025, kommer att täckas av nytillträdande ungdomar på arbetsmarknaden? Dalarna63% Riket98 %

12 Tillväxtanalys har utarbetat fem strategier: 1.Kompetensutveckling - anställ personal med annan kompetens (och anpassa arbetsuppgifterna) - kompetensutveckla eller omskola befintlig arbetskraft - anpassa det regionala arbetskraftsutbudet till den regionala efterfrågan 2.Ökat arbetskraftsutbud 3.Inpendling 4.Inflyttning 5.Invandring Strategier för regional kompetensförsörjning Källa: Strategier för regional kompetensförsörjning, Tillväxtanalys, 2013:03.

13 •Omställning under arbetslivet •Senare utträde från arbetslivet •Fler utrikesfödda i arbetslivet •Tidigare inträde i arbetslivet… Näringslivets kompetensförsörjning – dags att agera! Källa: Näringslivets kompetensförsörjning – dags att agera!, Arena för tillväxt, 2012.

14 •För 20 år sedan var 75% av 21-åringarna etablerade på arbetsmarknaden. Idag är en så stor andel av årskullen etablerade först vid 26 års ålder. •Omkring en tredjedel av en årskull går vidare till högre studier. Påbörjas vid drygt 22 år ålder (OECD-snitt: 20,5 år) •Genomsnittlig ålder vid examen från högskola: - Sverige: 29,5 år - Tyskland: 27,3 år - Storbritannien: 26,6 år - Nederländerna: 24,5 år …tidigare inträde i arbetslivet Källa: Näringslivets kompetensförsörjning – dags att agera!, Arena för tillväxt, 2012.

15 Källa: Arbetsförmedlingen

16

17  Bland de långväga flyttningarna flyttar nästan 50% av ungdomarna (18-25 år) för studier och nästan 20% för arbetsskäl  För gruppen 26-37 år flyttar cirka 50% för arbete och 10% för studier  I den äldsta åldersgruppen 60-74 år flyttar 40% av sociala skäl  Det är vanligare att män flyttar pga arbete jämfört med kvinnor, som i sin tur flyttar pga av sociala orsaker  75% av alla flyttningar över kommungräns sker i åldersgrupperna upp till 35 år Källa: Vinnova 2010:08, Arbetsmarknadsrelaterade flyttningar i Sverige, Niedomysl & Malmberg. 5000 svarande under 2006. Varför väljer vi att flytta?

18  Nästan en tredjedel av de förvärvs- aktiva pendlar över kommungräns  Pendlingen ökar för varje år men ökningstakten avtar  Ökad pendling innebär färre och större lokala arbetsmarknader, 54 st år 2030  Regionförstoring bidrar till ökad funktionalitet och matchning i de lokala arbetsmarknaderna  En förutsättning för fortsatt hållbar regionförstoring är fortsatt satsning på infrastruktur och kommunikationer, inte minst spårbunden trafik 290 kommuner i en regional logik

19

20 Förutsättningarna för att en ort ska attrahera nyinflyttning eller behålla sin befolkning är: - bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, bredband) - god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack etc - närhet till arbetsmarknader - attraktivt boende (gärna nära vatten) - goda sociala strukturer (föreningsliv, kyrka, idrott, ideella organisationer, hem och skola, eldsjälar etc) Källa: Orter med befolkningsökning, Tillväxtanalys, 2011:11 Vad gör en plats attraktiv?

21 •Linköping – där idéer blir verklighet! •Tyresö – den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen •Botkyrka – långt ifrån lagom •Fagersta – här får du livstid •Västerås –Mälarstaden, http://www.youtube.com/watch?v=kr2wLR71g70 http://www.youtube.com/watch?v=kr2wLR71g70 Vilka förväntningar uppfattas som självklara? Vad är unikt? Finns det konkurrenter? Vilka är det? Regional samverkan och lokal konkurrens ” Flytta till Sveriges hjärta - Dalarna”

22 Nya företag Växande företag Kluster Vård, skola, omsorg Infrastruktur”Forskning” Kommun/ region Civilsam- hälle Näringsliv Tillväxt och välfärd - hur hanterar vi det dubbla uppdraget?

23  Utveckla samarbetet mellan arbetsgivarna och erbjud gemensamma lösningar med kommunerna (arbete och boende).  Prioritera kvaliteten i skolan och förstärk matchningen mellan skolan/högskolan och den regionala arbetsmarknaden, tillsammans med arbetsgivarna, anpassas lokalt. Se behoven av kompetensförsörjning.  Arbeta för förbättrad infrastruktur, i alla delar  Förstärka attraktionskraften (bo-arbeta-leva) (bygg attraktiva bostäder, förtäta-försköna, handel, kultur, erbjud valfrihet - stimulera utbudet) Några medskick…

24 Tack!


Ladda ner ppt "Region Dalarna Dalarnas unga – en resurs för länet Falun den 14 maj 2013 - Hur ska Dalarna klara kompetens- försörjningen? Roland Lexén Public Partner."

Liknande presentationer


Google-annonser