Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Mötesplats Särskola 11 mars 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Mötesplats Särskola 11 mars 2013"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Mötesplats Särskola 11 mars 2013
RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Göteborgs universitet CfS Center för Skolutveckling Göteborgs Stad Stadsledningskontoret XX

2 utvecklingscentrum RUC Din ingång till universitetet
Utbildning – fortbildning - forskning Regionalt utvecklingscentrum RUC Din ingång till universitetet

3 Regionalt utvecklingscentrum - RUC
Lärarutbildningsnämnden (LUN) Besöksadress: Skolgatan 2 i Haga Monica Sandorf Karin Careborg Helena Nilsdotter

4 RUC för samverkan Lärar-utbildning Forskning Skola på
Skolverk-samhet Forskning Lärar-utbildning Skola på vetenskaplig grund… och beprövad erfarenhet XX

5 Samverkan RUC Lärarutbildning ”Skola” Skola på vetenskaplig grund

6 Utbildning – fortbildning - forskning
Program Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad Lars Havstad Christer Holmström Annika Söderberg Skolverket Behörighetskrav särskola/integrerad verksamhet, Lee Gleichmann Linnarsson Lärarlyftet – Tilläggsuppdrag särskola, Lena Ålander Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet Ulla Alexandersson Paus – fika Panelsamtal – moderator Christer Holmström Skolverket, Lee Gleichmann Linnarsson, Lena Ålander Skolinspektionen, Kristina Svensson Specialpedagogiska skolmyndigheten, Annika Jansson, Maud Wildow

7 Tilläggsuppdrag särskola - utvecklingsstörning
Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet, 90 hp Halvfart – 40 platser Tillgodoräkning tillämpas: Kurser som läraren har inom sin lärarexamen tillgodoräknas inte, behandlas således inte i valideringsprocessen. Marianne Fridlund, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik månd-onsd onsd torsd

8 Tilläggsuppdrag särskola – utvecklingsstörning – forts.
Lärare med specialpedagogexamen från åren får tillgodoräkna 15 hp. Lärare med specialpedagogexamen från åren får tillgodoräkna 30 hp. Lärare med specialpedagogexamen efter 2007 får tillgodoräkna minst 30 hp + 15 hp (vetenskapsteori). Lärare med magisterutbildning i specialpedagogik får tillgodoräkna ca 25% . Lärare med lärarexamen som studerat div kurser på grund/avancerad nivå efter sin lärarutbildning bedöms från fall till fall. Tillgodoräkning tar sin utgångspunkt mot examensordningens mål samt de lokala styrdokument som gäller för respektive lärosäte

9 VAL – Vidareutbildning av lärare (8 lärosäten)
Förskollärare/fritidspedagoger verksamma i särskolan kan antas till VAL HT 13 inriktning 60 hp svenska Halvfart – stor del på distans De kortare utbildningarna AUO 90 hp – en del har läst AUO Examensarbete 15 hp (ingår i AUO) Ansökan ska ha inkommit senast 15 april till Umeå universitet

10 Tack för visat intresse
RUC Regionalt utvecklingscentrum Lärarutbildningsnämnden Göteborgs universitet CfS Center för Skolutveckling Göteborgs Stad


Ladda ner ppt "Välkomna till Mötesplats Särskola 11 mars 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser