Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn och ungdomsfrågor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn och ungdomsfrågor"— Presentationens avskrift:

1

2 Barn och ungdomsfrågor
Gemensam nämnare Vistas i förskola och skola mellan 1 – 19 år Garanteras likvärdig, god omsorg och undervisning Nyckelpersoner är ledning och personal i verksamheten Lärosätet som stöd för kompetens och utveckling

3 Forum för skolutveckling Regionalt Utvecklings Centrum för skolutvecklingsfrågor
Föreståndare och pedagogisk/vetenskaplig ledare Forumråd – ett sakkunnigt råd Externa och interna representanter Påverkansmöjligheter Pedagogiskt samarbete Vetenskaplig kvalitet

4 Uppdraget - en samverkansfunktion
Skolutvecklingsfrågor Främja utveckling av lärarutbildning och kompetens hos lärare Stärka forskning nära lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet – samverkan med LINA och BUV Främja AIL genom samverkan med FAP (Forum för arbetsintegrerat lärande och pedagogik) Samla verksamheter av likartad natur för ökad integration inom högskolan och med det omgivande samhället

5 Samverkansaktörer Kommunala huvudmän – avtal VFU
Fristående huvudmän – avtal VFU Skolverket Innovatum Högskolan Västs olika institutioner Skolinspektionen Stat / region som huvudman

6 Aktuell samverkan Föreläsningar: Läsförståelse - Monica Reichenberg
Lärande bedömning - Anders Jönsson Uppdrag: Lidköping: ämnesinriktade kurser 7,5 hp kombinerat med handledning Handledning: förskolor i Lilla Edet, Uddevalla Specialdesignade upplägg med föreläsning, handledning, learning study etc Samverkan kurser Kunskapsförbundet Väst

7 Aktuell samverkan Skolverket: Lärarlyftet Förskolelyftet
Kronan - formativ bedömning med handledning och utvärdering Stöd vid Implementering Seminarieserie Matematik Kurser: Bedömning för lärande – Lysekil Mentorskap – Trollhättan stad

8 Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön www. hv
Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön Emma Sorbring, - Helena Korp - Philip Hwang - Åsa Andersson - Christian Mehrstam Verksamhetsledning + Vetenskapligt råd

9 Att studera barn och ungdomar…
Identitet Risktagande Uppfostran Lek Kultur-vetenskap Psykologi Pedagogik Utveckling Institution Delaktighet Skola Etnicitet Föräldra-beteende Genus Genus Utbildnings-vetenskap Sociologi Socialt arbete Makt Traditionellt sätt… Undervisning Risktagande Fattigdom Bedömning Identitet

10 Tvärdisciplinär miljö – med fler möjligheter
Pedagogik Socialt arbete Kulturvetenskap Utbildnings- vetenskap Sociologi Flera ämnen/discipliner Psykologi

11 Barn- och ungdomsvetenskap på HV
Barn- och ungdomsvetenskap på HV handlar om barns och ungdomars lärande, utveckling och livsvillkor såväl i institutionella miljöer (exempelvis skola och socialtjänst) som i hemmet och på fritiden. Ämnet är tvärvetenskapligt och tar sin utgångspunkt i barnet som aktör i olika sammanhang. Den forskning som bedrivs inom miljön har en stark koppling till det omgivande samhället och avspeglar Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat Lärande (AIL).

12 Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön
Utveckling, familj och livsvillkor Kultur, fritid och kamrat-relationer Lärande och utbildning Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst

13 Speciellt viktigt för oss i forskningsmiljön är…
… att sprida kunskap om barns och ungdomars livs- villkor och därmed stärka ungas ställning i samhället. ... att ha en levande forskningsmiljö … att stötta utbildning på alla nivåer … att samverka med det omgivande samhället ... att ha en levande forskningsmiljö Ca forskare, Ca 30 pågående projekt, Nationella och internationella samarbeten, Anslag till HV forskare, Externa anslag, Bokprojekt … att stötta utbildning på alla nivåer Lärarutbildningen, Soc.ped. Psykologi, Magister och Masterprogrammet i BUV, mm

14 … att samverka med det omgivande samhället
Bjuda in till seminarier och konferenser Nyhetsbrev Vetenskapligt bollplank BUV-finansierade samverkansprojekt

15 Seminarier och Konferenser vt2014
19 mars: Från barn till vuxen, ungdomar med funktionsnedsättningar 26 mars: Literacy-praktiker i och utanför skolan 2 april: Den nya barndomssociologin – och sen? 16 april: Barnfattigdom! 23 maj: Barn och ungdomar i fokus! KONFERENS 4 juni: Barndom och migration

16 Vill du presentera ett forsknings- eller utvecklingsprojekt som rör barn och ungdomar vid en halvdagskonferens på Högskolan Väst? Barn och ungdom i fokus 23 maj 2014, 9.00 – Anmälan senast 21 april - Skicka abstract till Forum där forskning möter praxis. Pågående och genomförda forskningsprojekt presenteras i dialog med presentationer från olika slags verksamheter som arbetar med barn och ungdomar. Prof. Ove Sernhede ”Ungdom; kultur och identitet i ojämlikhetens nya urbana geografi”.

17 Utkommer 2 ggr per termin

18 BUV-finansierade samverkansprojekt
10% Verksamhet BUV Forskaren VG-regionen Uddevalla skolor Vara kommun Campus Västervik Totalt 30% av en heltidstjänst för en forskare under 1 års tid Verksamhetens 10% motsvarar :-

19 Intervju med samverkansaktörer
Kronan i Trollhättan, Eva Dahl/Tina Tenggren Handledning för lärande - Skolverket Barns Hälsa och Rättigheter (VG regionen), Liselott Johansson Samverkansprojekt, forskning, utbildning, handledning, föreläsningar Förskolelyftet i Tanum, Karin Gabrielsson Flerspråkighet - Naturvetenskap/Teknik - Dokumentation


Ladda ner ppt "Barn och ungdomsfrågor"

Liknande presentationer


Google-annonser