Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Språkdagen vt 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Språkdagen vt 2013"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Språkdagen vt 2013
Nätverket för språk-, läs- och skrivutveckling i Västra Götaland Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Göteborgs universitet

2 Nätverket för språk-, läs- och skrivutveckling
Öppet för resurspersoner inom området Språk-, Läs- och skrivutveckling med uppdrag från skolhuvudman Arrangerar Språkdag varje vårtermin – för lärare Nätverksträffar - för resurspersoner Styrgrupp: Viktoria Bengtsdotter Katz, Inst för didaktik och pedagogisk profession, GU Karin Gustafsson, Inst för pedagogik, kommunikation och lärande, GU Anna Winlund, Inst för svenska språket, GU Maud Nilzén, Kungälvs kommun Lisa Adamson, Center för skolutveckling, Göteborgs Stad Monica Sandorf, RUC, GU RUC har nätverk för språk läs och skriv samt matematikutvecklare

3 Vi finns på nätet…. www.ruc.gu.se

4 09:00 – 10:30 Learning Study som modell för utveckling av lärares
ämnesdidaktiska kompetens i ämnet svenska Föreläsning av Mona Holmqvist, Göteborgs universitet 10:40 – 11:50 Parallella Seminarier i tre lokaler: KH-salen, AK2 137, A1 338 11: :00 Lunch — på egen hand 13:00 –14:10 Parallella seminarier i tre lokaler: KH-salen, AK2 137, A1 338 14: :30 Kaffe — i Foajén 14:30-16:00 Korta stunder – att utveckla elevers skrivande Lotten Ekelund, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad Följt av Workshop 16:00-16:30 Aktuell information från Skolverket och Göteborgs universitet

5 10:40 – 11:10 AK2 137 Hus A Källarplan Låg- och mellanstadiet
Forskningscirkel: Boksamtal, ett sätt att synliggöra undervisning och lärande. Göteborgs stad och Göteborgs universitet Viktoria Bengtsdotter Katz A1 338 Hus A – Plan 1 åk 1-3 Ett lustfyllt lärande – så här kan man arbeta med iPad för att stärka läs-, skriv- och matematikinlärningen. Ingrid Lundblad, Tanum Kjell Hernqvistsalen åk 3 Learning study: Hur kan vi pedagoger göra stor skillnad för elevers lärande med små medvetna förändringar i undervisningen? Anette Råå, Kungälv

6 11:20 – 11:50 AK2 137 Hus A Källarplan Grundskola
Borås stads lässatsning i praktiken Maria Hell, Charlotta Wiberg, Camilla Lidner, Lena Ternander, Borås stad A1 338 Hus A – Plan 1 Digitala verktyg och tillgängligt skriftspråk för alla Gunilla Almgren Bäck, Mölndals Stad Kjell Hernqvistsalen åk 3 Learning study: Hur man hittar karaktärer/karaktärsdrag i texter Boel Callsén, Anette Andersson, Martina Hansson, Kungälv

7 11:50 – 13:00 Lunch på egen hand

8 13:00 – 13:30 AK2 137 Hus A Källarplan Grundskola A1 338
Hus A – Plan 1 Låg- och mellanstadiet Modersmål – framtidens kompetens, om Modersmålsbiblioteket Margareta Guldér, Nina Hedberg, Mölnda Kjell Hernqvistsalen En lektionsmodell enligt Learning Study – När tar en mening slut? Susanne Holm, Kungälv Borås stads lässatsning i praktiken Maria Hell, Charlotta Wiberg, Camilla Lidner, Lena Ternander, Borås stad

9 13:40 – 14:10 AK2 137 Hus A Källarplan Grundskola
Tecknandet som en väg in i läsförståelsen och skrivande Elin Schüler, Tibro A1 338 Hus A – Plan 1 Motivation och läsförståelse – vad skiljer pojkar och flickor åt? Eva Lindberg, Christina Andersson, Lerum Kjell Hernqvistsalen Åk 2 Läslyftet i Varberg. LIV Ett utvecklingsarbete i åk 2. Margaretha Bengtsson, Fredrik Lund, Varberg

10 14.10 – Fika i foajén

11 14:30 – 16:00 Kjell Hernqvistsalen Grundskolan
Korta stunder – att utveckla elevers skrivande Lotten Ekelund, Center för skolutveckling, Göteborgs Stad Workshop

12 16:00- 16:30 Information

13 Aktuellt från Skolverket
Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling

14 Aktuellt från RUC Språkdag våren 2014 Preliminärt 9 april 2014
Nätverksmöten för språk-, läs- och skrivutvecklare 24 september 2013 14 november 2013 Innehåll – kommunernas medverkan!

15 Öppna föreläsningar - Aktuellt
18 april Rösten - talarens instrument Humanisten, Renströmsgatan 6, sal C363, kl. 18:15 Retorikcentrum – två ggr per termin 7 maj Språk i naturvetenskap Pedagogen Hus B, Västra Hamngatan 25, sal BE 014, kl. 16:30 Anmälan senast 6/5 kl 12.00 Föreningen LiSA – lokalförening Göteborg Lärare i svenska som andraspråk Forskning.se – Tema Läsning och Tema Läs- och skrivinlärning

16 Tack för idag! Nätverket för språk-, läs- och skrivutveckling - RUC


Ladda ner ppt "Välkomna till Språkdagen vt 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser