Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarlyftet II Möte med lärosäten 2 feb 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarlyftet II Möte med lärosäten 2 feb 2011"— Presentationens avskrift:

1 Lärarlyftet II Möte med lärosäten 2 feb 2011

2 Lärarlyftet II ht 2011-2014 Projektgruppen Mikaela Zelmerlööw
Anna-Mia Bergkvist Daniel Lundström Connie Sauerland Zillén Ebba Wallin Statsbidrag: Björn Berglund Magnus Saltveit Agnes Stenström

3 Syfte Med utgångspunkt i Budgetpropositionen diskutera möjliga upplägg för Lärarlyftet II. Tillsammans ringa in frågeställningar och skissa på upplägg.

4 Eftermiddagen Förutsättningar för Lärarlyftet II
Lägesbild inför Lärarlyftet II Förutsättningar för Lärarlyftet II Lunch Skolhuvudmännens behov 14.15 Gemensamt resonemang med utgångspunkt i frågeställningarna Kaffe hämtas vid 15.00 15.45 Avrundning

5 Lärarlyftet II – ur Budgetpropositionen för 2011
”Effekten av de skärpta behörighetskraven för lärarna i den nya skollagen kan bli successiv och långdragen. Därför införs Lärarlyftet II, som syftar till att alla elever ska få sin undervisning av behöriga lärare, dvs. lärare som har såväl goda ämneskunskaper som god ämnesdidaktisk kompetens för den nivå och i det ämne läraren undervisar. Satsningen riktar sig enbart till lärare med lärarexamen som är anställda utan tidsbegränsning. För att vara berättigad att delta i Lärarlyftet II ska läraren undervisa i ämnet eller enligt planen i framtiden undervisa i ämnet utan att ännu ha rätt utbildning för detta. Lärarlyftet II planeras pågå 2012–2014”. (Ur Regeringens budgetprop 2010/11:1 Utg.omr.16, sid 161)

6 Förutsättningar för Lärarlyftet II
Lärarexamen Tillsvidareanställning Undervisning i ämne/ämnen där behörighet saknas Detta är vad som krävs för att få delta i Lärarlyftet II

7 Målgrupp för Lärarlyftet II
Lärare Ej lärarexamen Lärarexamen Tillsvidareanställd Tillsvidareanställd Visstidsanställd Visstidsanställd Ämnes- behörig Ämnes- obehörig LL II Ämnes- behörig Ämnes- obehörig Obehöriga lärare VAL Obehöriga lärare VAL Målgruppen för Lärarlyftet II är lärare med lärarexamen som är anställda utan tidsbegränsning och som undervisar i ämnen som de saknar behörighet för. (ej LL II) (ej VAL)

8 Beslutsordningen Riksdagen fattar beslut om lärarlegitimationen
Regeringen fattar beslut om förordning om behörighetskrav för lärare Regeringen ger Skolverket i uppdrag att genomföra Lärarlyftet II Vi vet ännu inte när riksdagen tänker fatta beslut om lärarlegitimationen och vi kommer nog inte att få vårt uppdrag förrän i mars.

9 Skolhuvudmännens behov
SKL Statskontorets kartläggning 2007 Skolverkets kommunala referensgrupp Samtal med ca 20 skolhuvudmän För att försöka ta reda på vilka skolhuvudmännens behov är har vi pratat med SKL, gått igenom Statskontorets kartläggning från 2007, haft samtal med Skolverkets kommunala referensgrupp samt ringt och pratat med ca 20 skolhuvudmän, både kommunala och fristående.

10 Sveriges kommuner och landsting
Väldigt olika behov som också förändras Mer krävande än man trott Inte rimligt att göra en detaljerad kartläggning Skolchefsgruppen: Inte tömma skolorna Distans och brett utbud Glesbygd särskild problematik Matematik, språk, No för äldre åldrar SKL har kommit fram till följande vad det gäller skolhuvudmännens behov.

11 Statskontorets rapport 2007
Störst behov av kompetensutveckling: Moderna språk, särskilt spanska - alla åldrar Matematik - äldre åldrar Praktisk-estetiska ämnen yngre åldrar och gymnasiet No Statskontorets rapport visar på ovanstående visste man dock inte hur poänggränserna skulle komma att bli.

12 Skolverkets kommunala referensgrupp
Matematik Alla åldrar Engelska Yngre åldrar NO och teknik Tidigare åldrar och som kompletterande ämne SO Kompletterande ämne Praktiskt estetiska ämnen Moderna språk Skolverkets kommunala referensgrupp har kommit fram till ovanstående vad det gäller skolhuvudmännens behov. Referensgruppen består av 14 slumpvis utvalda kommuner som är representativa för riket och som Skolverket regelbundet träffar i olika frågor.

13 Rundringning skolhuvudmän (kommunala och fristående)
Matematik Alla åldrar Engelska Yngre åldrar företrädesvis NO och teknik SO Praktiska estetiskt ämnen Svenska som andraspråk Enstaka: Svenska, moderna språk, slöjd Vi har ringt runt till ca 20 skolhuvudmän och fått fram följande bild.

14 Lärarlyftet II – frågeställning 2
Utifrån era nätverk och kontaktytor med skolhuvudmän, vad är er uppfattning av de främsta behoven av fortbildning avsett ämne, skolform och skolår inför ht 2011?

15 Exempel på tidplan Flödesschema: Överenskommelser klara 01-apr
Första anmälningsdag Sista anmälningsdag Urval/antagningsbesked Kursstart aug 01-apr 01-maj 17-maj 17-jun Detta är ett exempel på tidplan. Allt hänger på när Skolverket får uppdraget. Det måste dock vara 1 månad mellan att överenskommelserna blir klara till dess att första anmälningsdag är.

16 Lärarlyftet II – frågeställning 1
Med anledning av införandet av lärarlegitimationen, har ni sett ökad efterfrågan av fortbildning från skolhuvudmän? Hur har det påverkat efterfrågan av uppdragsutbildning och/eller utbudet av reguljära kurser?

17 Lärarlyftet II – frågeställning 3
Avseende målgruppen för Lärarlyftet II – vad är möjligt? Kurskonstruktion av köpta kurser Vilka ämnen / vilket innehåll Vilken studietakt Vilken undervisningsform Hur bygga moduler av kurser Kursköpsprocessen ht 2011

18 Konferenser för skolhuvudmän
Information om införandet av Lärarlegitimationen och Lärarlyftet II Fem konferenser i mars: 15 mars Stockholm, Essinge Konferenscenter 22 mars Malmö, Hilton 23 mars Göteborg, Elite Park Hotel 29 mars Umeå, Folkets Hus 31 mars Arlanda, Conference & Business Skolverket anordnar fem konferenser under mars 2011 för att informera om införandet av lärarlegitimation och om det nya lärarlyftet. Syftet med konferenserna är att: • ge information om lärarlegitimationen och det nya lärarlyftet • ge skolhuvudmännen stöd i arbetet med kartläggning av lärares behörigheter. Målgruppen för dessa konferenser är skolhuvudmän. Vi riktar oss främst till ordförande i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen samt skolchef/förvaltningschef. För fristående skolor gäller motsvarande ansvarig.


Ladda ner ppt "Lärarlyftet II Möte med lärosäten 2 feb 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser