Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

21 maj 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "21 maj 2013."— Presentationens avskrift:

1 21 maj 2013

2 Dagens program 09:30 Presentation nyanställda
09:40 Diarieföring, nyheter (Beatrice Nordlöf) 09:50 Löner, Anställningsformer , (Sonja M) 10:00 Fika 10:15 Primula res (Johan Ekman m fl) 10: 40 Arbetsmiljö (Sonja M) Relocation (Julia Edgerton)  10:50 Jämställdhetsarbete vid LTH (Jeffrey Armstrong)  11:00 Grafisk profil (Info)  11:10 Internationellt (Christina Grossmann m fl) Regler för praktik/exjobb för inkommande utbytesstudenter, Skillnader på utbytesstudenter och mastersstudenter – ur institutionens synvinkel, Presentation av Internationella avdelningen – Vem gör vad 11:30 Utbildningsavdelningen (Camilla Hedberg m fl) Kursdatabas för forskarutbildningskursplaner

3

4 Lönerevision Avtal OFR och SEKO klart gäller från den 1 oktober 2012
(Nästa avtalsperiod gäller från den 1 oktober 2013) Inget avtal med SACO Löneförslag är inlämnade från prefekt och lönegenomgångar per institution är klart Ev. förhandling OFR och SEKO innan sommaren Utbetalning? Vad händer med SACO och oorg?

5 Introduktion för nyanställda vid LTH
25 september 9 – 12 Svenska, Vattenhallen Inbjudan kommer inom kort. Önskemål innehåll? Hjälp att sprida informationen! Engelsk version planeras första kvartalet 2014

6 Anställningar LTH

7 S k ”Post doc” - Disputerade oftast tidsbegr
S k ”Post doc” - Disputerade oftast tidsbegr. (Forskare, postdoktorer, bitr lektor, forskarassistent)

8 Anställningsformer vid LU
4 år heltid 5 år inkl. 20 % inst tjänstgöring Doktorand Projektassistent Forskare Projektledare , mm ALVA (LAS) 2 år Alla anställningar förutom professor Vikariat (LAS) 2 år 2 år möjlighet att förlänga vid f-ledighet Postdoktor Högst 12 år Adj lektor och professor Högst 5 år Gästprofessor Många tidsbegränsningsformer vid universitet. I näringslivet end LAS.

9 Anställningsformer vid LU
4 år heltid 5 år inkl. 20 % inst tjänstgöring Doktorand (HF) Projektassistent Forskare Projektledare , mm ALVA (LAS) 2 år Alla anställningar förutom professor Vikariat (LAS) 2 år 2 år möjlighet att förlänga vid f-ledighet Postdoktor (Avtal) 4 år. 6 år vid F-led/sjukd. HF Inom 7 år från dr examen. PRÖVNING tillsv. Bitr lektor. NY? (HF aug -12) Högst 12 år Adj lektor och professor Högst 5 år Gästprofessor Många tidsbegränsningsformer vid universitet. I näringslivet end LAS.

10 Idag – karriärvägar - otydlighet
När-ings-liv Post doc period När-ings-liv Dokto-rand 5 år Lektor tillsv. Post Doktor 2 år Forskare LAS 2 år Professor Forskare tillsvidare Vikariat 2 år Prövning till professor Kompetens Prövning till Lektor från adjunkt. Kompetens Adjunkt

11 Förslag huvudsaklig – karriärväg (tenure trac)
När-ings-liv När-ings-liv Dokto-rand 5 år Bitr Lektor 4 år Lektor tillsv. Professor Prövning till professor Kompetens ”rätt” att söka vid LTH Prövning till lektor: Kompetens + behov

12 Uppföljning - karriär Bitr Lektor 4 år Lektor tillsv. Karriärplanering
Pedagogisk utbildning ETP info Docent info Ledarskap Forskningsfinansiering mm Finns behov lektor tillsvidare? Planering annat arbete. Prövning till lektor: Kompetens + behov eller ”rättighet”?

13 Arbetsgrupp uppföljning personalenkät
Anders Axelsson Katarina Celaner-Öhrström Olle Söderman Bodil Ryderheim Eva Leire Per-Göran Nilsson Åsa Sellgren Rolf Larsson Sonja Meiby

14 Arbetsmiljöenkät De första iakttagelserna på LU nivå Stress Högt i tak
Kränkning Kompetensutveckling

15 Nuläge – Senare iakttagelser LU nivå
Enkäten visar att LU behöver arbeta med sin värdegrund Enkäten visar att organisationen upplever stor stress Enkäten visar att det finns behov av att se över organisationsstrukturen så att alla vet vem som är deras chef Enkäten visar att det finns behov av en satsning på ledarskap Enkäten visar att vi behöver få fram verktyg och utbildningar för att genomföra utvecklingssamtal och lönesamtal Vi upplever att konkurrensen om de bästa förmågorna ökar Enkäten visar att det finns behov av att ha tydliga karriärvägar

16 Nuläge LTH – fokusområden..
Stress Ekonomi, otydlig delegation, icke optimala arbetsrutiner, dubbelarbete, för stort infoflöde, vad måste göras? Vad är ”good enough”? Anställningsformer – tidsbegr/tillsv Otydligt arbetsinnehåll Otydlighet i kommunikation Otydlighet arbetstidsavtal… Kränkningar

17 Nedbrutet på anställningskategori - LTH
Höga stressnivåer Möjligtvis visar yngre forskare och lärare samt doktorander ngt högre stressreaktion

18 Åtgärdsförslag Kvalitetssäkring arbetsmiljö – (start Kansliet)
Minskad stress, ”Good enough” , Alla medverkar, arbetskultur där det är ok att ifrågasätta Verktygslåda och goda exempel erbjuds prefekter m fl Fördjupade intervjuer yngre forskare/lärare med tidsbegränsade anst.


Ladda ner ppt "21 maj 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser