Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rekrytering – därför väljs inte de mest kompetenta till jobben

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rekrytering – därför väljs inte de mest kompetenta till jobben"— Presentationens avskrift:

1 Rekrytering – därför väljs inte de mest kompetenta till jobben
Mats Hammarstedt

2 Bakgrund En översikt av svensk forskning kring diskriminering mot utrikes födda och icke-heterosexuella på arbetsmarknaden i Sverige. Hur ser arbetsmarknaden ut för dessa grupper? I vilken utsträckning förekommer diskriminering? Resultat från forskning genomförd av forskargruppen Linnaeus University Centre for Labour Market and Discrimination Studies vid Linnéuniversitetet i Växjö

3 Sysselsatta, arbetslösa och utanför arbetskraften bland utrikes födda 2012.

4 Andelen sysselsatta efter vistelsetid i landet 2012.

5 Andel sysselsatta, arbetslösa och utanför arbetskraften bland ungdomar (16-25 år) 2012.

6 Sysselsatta, arbetslösa och utanför arbetskraften efter utbildningsnivå (16-64 år) 2012.

7 Andel tidsbegränsat anställda 2012 (16-64 år).

8 Andel individer i chefsposition och andel individer med kvalificerat arbete 2011 (16-64 år)

9 Är utrikes födda diskriminerade på arbetsmarknaden?
Etnisk diskriminering är endast en av flera möjliga förklaringar till de observerade skillnaderna mellan utrikes födda och infödda på arbetsmarknaden. Kan även vara skillnader som Språkkunskaper Tillgång till nätverk Därför omöjligt att utifrån de data vi hittills studera fastslå att diskriminering föreligger Förekomsten av etnisk diskriminering studeras därför med hjälp av fältexperiment Två fiktiva sökanden Samma kön, samma arbetslivserfarenhet, samma utbildning, samma ålder, samma civilstånd etc. Det enda som skiljer de sökande åt är namnet En sökande med typiskt svenskt namn, en sökande med typiskt arabiskt/muslimskt namn. Sökte efter jobb som utannonserats på Arbetsförmedlingens hemsida under perioden maj 2005 till februari 2006. 3 104 ansökningar till arbetsgivare i Stockholm och Göteborgsområdet

10 Resultat från fältexperimentet

11 Vem diskriminerar?

12 Icke-heterosexuella på arbetsmarknaden

13 Hetero- och homosexuella män och kvinnor fördelade efter yrke 2007

14 Homosexuella män tjänar mindre än heterosexuella män
Homosexuella män tjänar mindre än heterosexuella män. Lägre sysselsättning bland heterosexuella män Homosexuella kvinnor tjänar mer än heterosexuella kvinnor. Mycket små skillnader om man kontrollerar för antalet barn i hushållet etc. Samma mönster har framkommit i andra länder (USA, Kanada, Nederländerna, Storbritannien m. fl.) Homosexuella män underrepresenterade i chefspositioner. Även i yrken som kräver längre utbildning (om man kontrollerar för utbildningsbakgrund). Homosexuella kvinnor överrepresenterade i chefspositioner. ”Glastak” existerar även för homosexuella män

15 Diskriminering av icke-heterosexuella i anställningssituationen – ett fältexperiment
Ett fältexperiment med fiktiva jobbansökningar genomfört under perioden Fyra personer. Heterosexuell man och kvinna Homosexuell man och kvinna Totalt söktes 3996 anställningar under perioden 16/ till 31/ Anställningar söktes i tio olika yrken butiksbiträde, byggnadsarbetare, förskollärare, försäljare, gymnasielärare, lastbilschaufför, lokalvårdare, servitör, sjuksköterska, verkstadsarbetare. CV: Samtliga var lika gamla (32 år) och hade utbildning som var relevant för yrket. Hade typiskt svenska namn Heterosexuella män (kvinnor) skrev att de levde ihop med en kvinna (man) Homosexuella män (kvinnor) skrev att de levde ihop med en man (kvinna) Vidare skrev homosexuella att de var aktiva i RFSL och att de jobbat med Stockholm Pride Festival medan heterosexuella skrev att de var aktiva i Friluftsfrämjandet och Röda Korset.

16 Andel jobbansökningar som resulterade i positivt svar bland manliga jobbsökande uppdelat efter yrke

17 Andel jobbansökningar som resulterade i positivt svar bland kvinnliga jobbsökande uppdelat efter yrke

18 Andel som blev kallad till anställningsintervju (samtliga yrken)

19 Diskriminering i kvinno- och mansdominerade yrken
Dela upp yrkena efter andelen kvinnor och män som är anställda i dem. Kvinnodominerade yrken Butiksbiträde, förskollärare, lokalvårdare, servitör, sjuksköterska År 2010 uppgick andelen kvinnor till 65 procent kvinnor bland butiksbiträden och 93 procent bland förskollärare och sjuksköterskor) Mansdominerade yrken Verkstadsarbetare, lastbilschaufför, försäljare, byggnadsarbetare År 2010 uppgick andelen män bland försäljare till 72 procent. Bland byggnadsarbetare uppgick andelen män till 99 procent. Yrke med jämn könsfördelning Gymnasielärare

20 Diskriminering i kvinno- och mansdominerade yrken

21 Diskriminering mot icke-heterosexuella i anställningssituationen
Icke-heterosexuella diskrimineras när de söker efter arbete Framförallt diskrimineras homosexuella män då de söker arbete i traditionellt manliga yrken och kvinnliga homosexuella då de söker efter arbete i traditionellt kvinnliga yrken. Ger en ny dimension av den könssegregerade arbetsmarknaden

22 Varför väljs inte de mest kompetenta till jobben?
Stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan infödda och utrikes födda Svårare för utrikes födda att få chefspositioner Diskriminering förekommer!! Även skillnader i sysselsättningsgrad mellan personer med olika sexuell läggning Svårare för homosexuella män att uppnå chefspositioner


Ladda ner ppt "Rekrytering – därför väljs inte de mest kompetenta till jobben"

Liknande presentationer


Google-annonser