Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att analysera samhällsfrågor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att analysera samhällsfrågor"— Presentationens avskrift:

1 Att analysera samhällsfrågor
Hur gör man en analys?

2 Vad är en analys? ”En analys är en noggrann undersökning av en företeelses olika beståndsdelar” (ZIGMA, s. 19) Det handlar om att försöka förklara varför verkligheten ser ut som den gör.

3 Analysens beståndsdelar
SITUATION (fenomen, problem) KONSEKVENSER ORSAKER ÅTGÄRDER

4 SITUATION Det första man brukar göra in en analys är att försöka ”ringa in” det ”problem” som man vill undersöka. Det vill säga man tar reda på vad vi vet som en fråga. Vilka fakta känner vi till eller kan ta reda på?

5 KONSEKVENSER Vilket är/blir följderna av det ”problem” som vi undersöker. Hur påverkar det olika individer, grupper, länder? Viktigt att vara medveten om att värderingar kan påverka!

6 ORSAKER Varför var/är/blir det så? Hur kan vi förklara situationen?
Vilka orsakerna är inte alltid självklart. Värderingar spelar in.

7 ÅTGÄRDER Vad bör göras? Hur ska samhället eller enskilda individer göra? Olika syn på orsaker kan leda till olika idéer om vad som bör göras (jämför med olika partiers förslag till att lösa arbetslösheten).

8 SITUATION ORSAKER KONSEKVENSER ÅTGÄRDER
(Fenomen, problem) Steg 1 ORSAKER (Förklaring) Steg 3 KONSEKVENSER (Symptom) Steg 2 Hos Samhället Grupper Enskilda individer För Samhället Grupper Enskilda individer ÅTGÄRDER (Handling) Steg 4 Från Samhället Grupper Enskilda individer


Ladda ner ppt "Att analysera samhällsfrågor"

Liknande presentationer


Google-annonser