Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte Klientadministration Presentation av projektets olika delar 2011-04-19, 13:00 – 14:30 Brian Berg, projektledare OBS! Mötet spelas in.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte Klientadministration Presentation av projektets olika delar 2011-04-19, 13:00 – 14:30 Brian Berg, projektledare OBS! Mötet spelas in."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte Klientadministration Presentation av projektets olika delar 2011-04-19, 13:00 – 14:30 Brian Berg, projektledare OBS! Mötet spelas in.

2 Agenda • Bakgrund, syfte och mål • Projektets olika delar – Hantering av Windows-klienter – Hantering av Mac-klienter – Hantering av Linux-klienter – Hantering av tunna klienter • Tidplan för genomförandet - aktuella fokusområden • Projektwebb • Varför medverka i projektet? • Frågor?

3 Bakgrund, syfte och mål Bakgrund • I och med fusionen mellan Högskolan i Kalmar och Växjö universitet har befintliga klientmiljöer slagits ihop till en gemensam. Under och efter fusionsarbetet har det genomförts ett antal projekt och uppdrag i syfte att anpassa klientmiljön till gemensam standard. Här har det dock oftast handlat om punktinsatser för att lösa aktuella problem som uppkommit och inte om något helhetsgrepp kring klientadministrationen. • IT-avdelningen har identifierat ett antal områden och frågeställningar inom klientadministration som behöver hanteras och IT-ledningen har beslutat att starta ett projekt som tar ett helhetsgrepp kring all klienthantering vid Linnéuniversitetet.

4 Bakgrund, syfte och mål Syfte • Att få ett helhetsgrepp på all central klienthantering vid Linnéuniversitetet. • Att skapa effektiva och kontinuerliga processer för administration och förvaltning av klientmiljön. Detta inkluderar klienter med Mac, Windows, Linux och Citrix. • Att öka kvaliteten och säkerhet kring klientadministration. • Att minska miljöpåverkan och uppnå universitetets miljömål för IT-rustning.

5 Bakgrund, syfte och mål Mål • Se över hantering av Windows-klienter -Planera och genomföra övergång från WinXP till Win7. I detta ingår även övergång till Office2010. • Se över hantering av Mac-klienter • Se över hantering av Linux-klienter • Se över hantering av tunna klienter Delmål • Ta fram verktyg för klienthantering (installation, paketering, distribution, patchhantering). • Ta fram standardpaket för respektive klient (hårdvara, OS, programvaror). • Säkerhetsaspekter som backup och kryptering av data på klient, antivirus, mm. • Ta fram rutiner/arbetssätt för klienthantering. • Se över utbildningsbehov kring verktyg, operativsystem, mm.

6 Projektets olika delar Kan se projektet som 4 delprojekt som var och en hanterar en klienttyp 1.Hantering av Windows-klienter 2.Hantering av Mac-klienter 3.Hantering av Linux-klienter 4.Hantering av tunna klienter

7 Hantering av Windows-klienter Genomförande • Inventering av befintlig miljö • Ta fram förslag på standardpaket (hårdvara, os, applikationer) • Ge förslag på verktyg för att administrera, distribuera, paketera, patcha och inventera klientmiljön. • Behörigheter till klienter och verktyg. • Ge förslag på strategi/verktyg för backup och kryptering av data på klienten • Ta fram förslag på rutiner för administration av klientmiljön • Se över behov av utbildning för administration av klientmiljön • Installation av beslutade verktyg, införande av beslutade rutiner, utbildningsinsatser Utvärdering • Utvärdera verktyg, standardpaket, rutiner, utbildningsinsatser

8 Hantering av Windows-klienter Övergång från WinXP till Win7/Office2010 • Inventering av befintlig klientmiljö avseende datorer, skrivare, drivrutiner, applikationer, mm som behövs för att ta fram strategi för övergången • Ta fram strategi för övergång till Win7 • Ta fram förslag på modeller för Dell/Fujitsu som ska köra Win7 • Ta fram förslag på standardpaket för beslutade modeller (programvaror, OS-version pro/enterprise, 32- eller 64-bit) • Testa standardpaket/mallar för beslutade modeller (hård- och mjukvara) • Ta fram strategi för migrering av användardata och applikationsinställningar (beroende av om vi väljer att även uppgradera befintliga datorer med XP) • Skapa deployment-lösning • Pilottest av utrullning på avdelning/institution • Fullskalig utrulling LNU • Utbildning av administratörer/slutanvändare (specifikt Office2010)

9 Hantering av Windows-klienter Övergång från WinXP till Win7/Office2010 Varför välja Windows 7? • Windows XP är ett 10 år gammalt operativsystem. Microsoft har annonserat att support för Windows XP kommer att upphöra 2014. • Vissa nya programvaror och ny hårdvara levereras endast med stöd/drivrutiner för Vista/Windows7. • Säkrare operativsystem genom att erbjuda UAC, Ipsec, krytering av data på klient, m.m. • Bättre energisparfunktion i Win7 vilket ger lägre energikostnader. • mm

10 Hantering av Windows-klienter Övergång från WinXP till Win7/Office2010 Saker som kan försvåra/påverka strategin för övergång till Win7 • Äldre programvara som fortfarande används och där det inte finns versioner för Vista/Win7 • Äldre skrivarmodeller som saknar drivrutiner för Vista/Win7 32/64-bit • Åldrande maskinpark där hälften av datorerna vi har idag inte klarar minimumkraven för att köra Win7 64-bit (och för den del även 32-bit). • Behov av utbildningsinsatser för slutanvändare i Office2010 då denna skiljer sig mycket från Office2003.

11 Hantering av Mac-klienter Genomförande • Inventering av befintlig miljö • Ta fram förslag på standardpaket (hårdvara, os, applikationer) • Ge förslag på verktyg för att administrera, distribuera, paketera, patcha och inventera klientmiljön • Behörigheter till klienter och verktyg. • Ge förslag på strategi/verktyg för backup och kryptering av data på klienten • Ta fram förslag på rutiner för administration av klientmiljön • Se över behov av utbildning för administration av klientmiljön • Installation av beslutade verktyg, införande av beslutade rutiner, utbildningsinsatser Utvärdering • Utvärdera verktyg, standardpaket, rutiner, utbildningsinsatser

12 Hantering av Linux-klienter Förstudie • Behovsinventering i verksamheten (förstudie) Genomförande • Inventering av befintlig miljö • Ta fram förslag på standardpaket (hårdvara, os, applikationer) • Ge förslag på verktyg för att administrera, distribuera, paketera, patcha och inventera klientmiljön • Behörigheter till klienter och verktyg. • Ge förslag på strategi/verktyg för backup och kryptering av data på klienten • Ta fram förslag på rutiner för administration av klientmiljön • Se över behov av utbildning för administration av klientmiljön • Installation av beslutade verktyg, införande av beslutade rutiner, utbildningsinsatser Utvärdering • Utvärdera verktyg, standardpaket, rutiner, utbildningsinsatser

13 Hantering av Tunna klienter Förstudie • Behovsinventering i verksamheten (förstudie) Genomförande • Inventering av befintlig miljö • Ta fram förslag på standardpaket (hårdvara, os, applikationer) • Ge förslag på verktyg för att administrera, distribuera, paketera, patcha och inventera servermiljön • Behörigheter till server och verktyg. • Ge förslag på strategi/verktyg för backup och kryptering av data på servern • Ta fram förslag på rutiner för administration av servermiljön • Se över behov av utbildning för administration av servermiljön • Installation av beslutade verktyg, införande av beslutade rutiner, utbildningsinsatser Utvärdering • Utvärdera verktyg, standardpaket, rutiner, utbildningsinsatser

14 Tidplan för genomförandet – aktuella fokusområden OBS! Grov tidplan Projektet beräknas kunna genomföras under perioden: Mars 2011 – Mars 2012: Mars 2011 – december 2011 • Hantering av Windows-klienter • Övergång till Win7/Office2010 September 2011 – december 2011 • Hantering av Mac-klienter (kan ev starta innan sommaren om resurser finns) Januari 2011 – mars 2011 • Hantering av Linux-klienter • Hantering av tunna klienter

15 Projektwebb Länk till projektwebb för Klientadministration kommer att läggas ut på internwebben under: http://intranet.lnu.se/organisation/it/projekt--och- uppdragskontor---puk/projekt-och-uppdrag/pagaende-interna-projekthttp://intranet.lnu.se/organisation/it/projekt--och- uppdragskontor---puk/projekt-och-uppdrag/pagaende-interna-projekt Projektwebben kommer att skapas i en av våra lärplattformar. Det ger möjlighet att ha bland annat diskussionsforum. Arbetsmaterial, beslutsunderlag, statusrapporter och andra typer av dokument som produceras i projektet kommer också att finnas tillgänglig på projektwebben.

16 Varför medverka i projektet? • Möjlighet att påverka • Standarder, rutiner, verktygsval, utbildningsinsatser, mm. • Skapa bra samarbetssätt inför fortsatt klientarbete mellan institutionen och IT-avdelningen samt mellan institutionerna • Hitta verktyg för att nätverka kring klientadministration i projektet som kan användas även efteråt

17 På vilka sätt kan du medverka? • Workshopar (diskussionsarbete) • Testarbete (hårdvara och mjukvara) • Referensgrupp (ge synpunkter på framtagna förslag) • Informationsutskick (hålla sig informerade om projektet och aktuell status) Medverkan i olika delar av projektet • Windows-klienter • Mac-klienter • Linux-klienter • Tunna-klienter • Arbetet med övergång till Win7/Office2010

18 Förutsättning för medverkan i projektet • Ingen ersättning utgår från IT-avdelningen för deltagande i projektet. Vi förutsätter att ni ställer upp inom ramarna för ert befintligt arbete.

19 Frågor?


Ladda ner ppt "Informationsmöte Klientadministration Presentation av projektets olika delar 2011-04-19, 13:00 – 14:30 Brian Berg, projektledare OBS! Mötet spelas in."

Liknande presentationer


Google-annonser