Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

9. Att fatta beslut med all information på ett ställe – oavsett var informationen kommer från Koordinater FotoRitningar Tekniska Karta beskriv- ningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "9. Att fatta beslut med all information på ett ställe – oavsett var informationen kommer från Koordinater FotoRitningar Tekniska Karta beskriv- ningar."— Presentationens avskrift:

1 9

2 Att fatta beslut med all information på ett ställe – oavsett var informationen kommer från Koordinater FotoRitningar Tekniska Karta beskriv- ningar EgenskaperVideo- (Attribut)sekvenser Data från register

3 Att skapa beslutsunderlag med hjälp av GIS Söka relevant information i databaser Lyfta fram relevantSamanvända info informationfrån många källor Besluts- underlag Prioritera Analysera Sortera Studera alternativ Visualisera förhållandenPresentera Distribuera beslut

4 Verksamheter som är lämpliga för GIS- stöd i en kommun (ex) •Riskanalyser •Marknadsföring (av lokaler) •Miljövård •Sjukvårdsplanering •Hantering av tekniska försörjningssystem (ledningsnät) •Äldrevård •Skolplanläggning •Trafik och transporter •Trafikolycksanalyser •Tillsynsverksamhet •Räddningstjänst •Projektering av vägar, järnvägar, byggnader •Kommunal översikts- och detaljplanering •Incidenthantering Många förvaltningar bidrar med data Två – tre förvaltningar bidrar med data

5 Ett antal exempel på beslutssituationer med komplex informationsbakgrund •Turism •Miljöärende •Att flytta en skolklass •Att planera för hemtjänst •Avfallshantering •Bygglovsprocess •Förändringsstudier

6 Turism – Service till allmänheten för deras beslut •Leder, sevärdheter, övernattning, fiske, •Natur- och kulturmiljö •Vägar, parkering, kollektivtrafik, adresser, faktauppgifter, telefonnummer •Aktiviteter, attraktioner •Kommersiell service, affärer, bensin etc. •Presentation med bilder, videofilmer i 2 D eller 3 D •Marknadsföring på Internet med GIS •Digitala tjänster på Internet •Kopplat till bokningscentral

7 Miljöärende – en myndighetsuppgift •Plats, objekt, ämnen för tillsyn •Växtlighet, jord, berg, vatten •Vilt djurliv, djurbesättningar •Kringboende •Förhärskande vindriktningar •Riskområden •Spridningsmodeller •Vägar att använda vid insats

8 Att flytta en skolklass •Elever, lärare, lämpliga lokaler för undervisning •Elevers skolväg – trafikmiljö •Trafikmiljö vid skolan •Tillgång till kollektivtrafik •Viss undervisning i andra lokaler – konsekvenser •Påverkan på andra skolor •Andra behov av resursöverföring

9 Att planera för hemtjänst •Var bor vårdtagaren? •Vilka vårdbehov har vårdtagaren? •Hur ofta skall vårdtagaren ha besök? •Hur åka till vårdtagaren? •Hur minimera restid för vårdpersonal? •Kan vårdpersonal samåka? •Hur hanteras förändrade eller nytillkomna vårdbehov? •Planering för vårdtagares besök vid sjukhus eller vårdcentral •Koppling till debiteringssystem

10 Avfallshantering •Var? Kund, adress, telnr, fastighetstyp •Hur ofta? •Vad? •Körvägar – till kund, till deponi, restriktioner •Ruttplanering för hämtningsfordon •Tömningsplanering för fordon •Uppföljning av gjord prestation – plats, tid, vikt •Koppling till debiteringssystem •Grovsophantering •Lokalisering av deponier, återvinningsstationer

11 Bygglovsprocess •Förfråganshantering – många slags information •Den sökandes fastighet •Kringliggande fastigheter •Mark- och vattenreglerande bestämmelser •Uppgifter ur FDS •Ledningsnät •Servitut •Kartor •Påverkan på yttre miljön

12 Förändringsstudier – Att agera i tid År 1 År 2 •Var har förändringar skett mellan två tidpunkter? • Objektövervakning Avverkning inom skyddade områden? Här har förändringar skett!

13 Att skapa beslutsunderlag med hjälp av många olika informationsslag Koordinater FotoRitningar Tekniska Karta beskrivningar DokumentVideo- sekvenser Digitala data

14 Egenskaper hos informationen rTillförlitlig? rRelevant för ärendet? rFullständig? rAktuell? Egenskaper hos beslutsfattaren rTolka informationen rätt? rStälla rätt frågor? rKan hantera sitt GIS? Ett par kritiska faktorer när man fattar beslut med stöd av GIS

15 All information direkt på skrivbordet Analyser och alternativstudier kan genomföras fortlöpande Geografisk information = När man ser var så förstår man varför GIS kopplas ihop med CAD och vanligt kontorsstöd = rationellt sätt att producera underlag Offentliggörande av beslut kan ske via interna nät och via Internet – hög rationalitet Ett nytt arbetssätt


Ladda ner ppt "9. Att fatta beslut med all information på ett ställe – oavsett var informationen kommer från Koordinater FotoRitningar Tekniska Karta beskriv- ningar."

Liknande presentationer


Google-annonser