Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innovations- och projektgrupp- IT Stig Brink Carl Henriksson Isabella Lindholm Solweig Rydmarker Marita Edsö Malmberg Enkelhet och komplexitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innovations- och projektgrupp- IT Stig Brink Carl Henriksson Isabella Lindholm Solweig Rydmarker Marita Edsö Malmberg Enkelhet och komplexitet."— Presentationens avskrift:

1 Innovations- och projektgrupp- IT Stig Brink Carl Henriksson Isabella Lindholm Solweig Rydmarker Marita Edsö Malmberg Enkelhet och komplexitet

2 Säker och tillgänglig information för alla i hela vårdprocess en 2013 2014-15 Screening via MVK Journaltillgång via MVK Nybokningar MVK Samordnade loggar Spärrhantering via MVK Spärrhantering via MVK Single Sign on via SITHS NPÖ med kommunerna Ekonomisystem Koppling externt internt Ekonomisystem Koppling externt internt Elektronisk konsultremiss Anpassning av vårdsystem Av och ombokningar via MVK Säkra mobila enheter Klamydiatester MVK Nationell Informations-struktur Säker hantering av bilder Patientdatalgen säkerställd/efterlevs Spärrhantering Fastställd strategi för e-tjänster Helt elektronisk t remissflöd e NPÖ nationellt Integrationer mot kvalitetsregister Nytt intranät Ta del av loggar via MVK Nationella kvalitetssystem Beslutsstödsportal Politiskt regionalt o nationellt Grön IT Vårdinformation I mobila enheter Vårdinformation I mobila enheter Medborgarpespektiv Verksamhetsperspektivet -2012 PASCAL Tillgänglig patient / Samtycke/ Vårdrelation Infektions- verktyget Infektions- verktyget 1177 Interaktion Min hälsodagbok Interaktion Min hälsodagbok Nationell E-leg NOD Nationell ordinations- databas Ny läkemedels- modul Politiskt regionalt o nationellt

3 VVH+ Medborgarperspektivet Anpassning 1177/MVK - Tillgängliga specialister, utbud - Jämförelsetjänst – finns behovet ? Delaktighet - Webbtidbok för Boka/Boka om/Boka Av - Min journal, Min Hälsodagbok för inrapportering av t ex mätvärden

4 VVH+ Leverantörsperspektivet Säkerställa anslutning 1177.se/MVK Säkerställa sammanhållen journal - Tillgång till Säkerhetstjänster - Åtkomst VAS alt NPÖ samt ev övriga vårdsystem (t ex Provisio) - Tillgång till Nationella tjänster t ex eSjukintyg, Läkemedelstjänster, eRemiss

5 Enkelhet Medborgarperspektiv: skapa gränssnitt, standardiserade och användarvänliga. Ny teknik. Medarbetarperspektiv: användarvänliga, integrerade i steg 2 Måluppföljning: Gemensam förvaltning med tydlig mål och struktur för integration och uppföljning.


Ladda ner ppt "Innovations- och projektgrupp- IT Stig Brink Carl Henriksson Isabella Lindholm Solweig Rydmarker Marita Edsö Malmberg Enkelhet och komplexitet."

Liknande presentationer


Google-annonser