Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Det nya informationsflödet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Det nya informationsflödet"— Presentationens avskrift:

1 Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Det nya informationsflödet 2009-05.28
Ellen Hyttsten

2 Utförarorganisation åt landsting och regioner
Ägare är alla landsting och regioner Arbetar på uppdrag av våra ägare genom beställarledningen på Sveriges kommuner och landsting Sjukvårdsrådgivningen SVR AB är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av Nationell IT-strategi för vård och omsorg Målet med IT-strategin är att stödja och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt skapa god tillgänglighet till vården

3 Verksamhetsnytta viktigast
Tjänsterna håller hög kvalitet och ger god verksamhetsnytta De förbättrar tillgängligheten Underlättar informationsutbyte mellan vårdgivare Stödjer vårdens arbete Tjänsterna drivs helt utan kommersiella intressen, reklam och sponsring förekommer inte heller.

4 Historik 1999 Infomedica bildas
2005 byter namn till Sjukvårdsrådgivningen SVR AB 2007 går ihop med projektet vårdråd per telefon för att knyta de båda tjänsterna webb och telefon närmare varandra 2008 Carelink blir del av bolaget 2009 SIL blir del av bolaget

5 Invånartjänster Medborgare/invånare, patienter och anhöriga har enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt sin egen hälsosituation. 1177 Sjukvårdsrådgivningen 1177.se Fråga 1177 UMO.se Mina vårdkontakter

6 Vårdgivartjänster Personal inom vård och omsorg har tillgång till välfungerande och samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar deras dagliga arbete. Handboken NPÖ Pascal SIL NEF VIF

7 Teknisk infrastruktur
Ansvariga för vård och omsorg har ändamålsenliga IT-stöd för att följa upp patientsäkerheten och vårdens kvalitet samt för verksamhetsstyrning och resursfördelning. BIF HSA SITHS Sjunet Video/distansmöte Vpw 1.0

8 Läkemedelsinformation i 1177.se

9 Läkemedelsinformation i 1177.se
Information om läkemedel på tre sätt del av behandlingsavsnittet i många sjukdomstexter preparattexter specialtexter: ”Läkemedelsbehandling vid hypertoni” …/förmaksflimmer/gikt/typ-1-diabetes/hypotyreos… Diskuteras: läkemedelsrådgivning genom telefonrådgivning Sjukvårdsrådgivningen

10 Läkemedelsinformationen I 1177.se
Varför läkemedelsinformation i 1177.se? Det finns ju redan mycket information om läkemedel, till exempel patient-FASS Svårt att förstå Vad kan man lita på Svårt att värdera vad som är relevant För lite fokus på läkemedlens nytta För mycket om nackdelar och risker, särskilt biverkningar Läkemedelsinformation i ett sammanhang, nära sjukdomsinfo

11 Läkemedelsinformationen i 1177.se
Syfte och mål Främsta syftet är att öka patienters och anhörigas kunskaper och förståelse om läkemedelsbehandlingen  empowerment  säkrare behandling Andra målgrupper: studenter, anhöriga, beslutsfattare, media

12 Läkemedelsinformationen i 1177.se
Läsarens perspektiv Relevant information Pålitlig och uppdaterad Lätt att läsa lätt att förstå

13 Läkemedelsinformation i 1177.se
Exempel på sådant som tas upp i texterna Nyttan Hur verkar läkemedlet Relevanta biverkningar Kan man använda medicinen under graviditet eller då man ammar Kvalitetsgranskade länktips för fördjupad läsning

14 Läkemedelsinformation i 1177.se
Produktionsprocessen manus från apotekare granskning av kliniker och/eller klin farmakologer granskning i redaktionsråd eller läkemedelsråd redigering av redaktörer på SVR språk läsarperspektiv kompletterande information för ökad relevans revidering ungefär en gång/år eller vid behov dessemellan

15 Läkemedelsförteckningen för patienter
Tills vidare Via Apoteket.se som tidigare Framöver Via Mina vårdkontakter tillgång till Receptregistret Läkemedelsförteckningen,

16 Läkemedelsförteckningen för förskrivare
Patienten har gett medgivande via journalsystem access med stöd av förskrivaren/e-legitimation via Mina vårdkontakter - klart 1 juli 2009 Framöver Främst via NPÖ och journalsystem

17 SIL

18 SIL – Svensk Informationsdatabas för Läkemedel
SIL är en landstingsgemensam databas med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation som gradvis kommer att bli tillgänglig för alla förskrivare oavsett ort och journalsystem. SIL innebär att man som förskrivare, via sitt journalsystem, kan få tillgång till samlad information om läkemedel där innehållsmässiga och tekniska avvikelser inom och mellan medicinska källor har minimerats genom SILs kvalitetskontroll. . Minimera risker för patienten

19 SIL forts. Informationen nås via journalsystem och webbtjänst
SIL blir tillgängligt via det journalsystem som förskrivaren arbetar i. Respektive systemleverantör måste göra nödvändiga anpassningar av sina system Ett urval av SILs läkemedelsinformation finns via SIL online – en webb-baserad tjänst

20 Webbplatser www.svrinfo.se www.npö.nu www.silinfo.se
Olika informationsmaterial finns att hämta på webbplatserna

21 Flashpresentation, bildspel och nyhetsbrev
Smarta stöd för säker vård - flashpresentation om alla projekt och tjänster hos SVR AB - visar vem som gör webbplatsen och hur den kan användas i hälso- och sjukvårdens dagliga arbete Prenumerera gärna på nyhetsbrev från SVR AB


Ladda ner ppt "Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Det nya informationsflödet"

Liknande presentationer


Google-annonser