Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

3D - Fastighetsbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "3D - Fastighetsbildning"— Presentationens avskrift:

1 3D - Fastighetsbildning
Installationstekniska aspekter Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB

2 Är 3D tillräckligt? För att beskriva de nya fastigheterna krävs oftast mer än bara en beskrivning av ”rummet”

3 Tekniska installationer - En påverkan i flera dimensioner
Tekniska installationer - En påverkan i flera dimensioner ! I de flesta fall krävs en beskrivning och avgränsning av de inblandade fastigheternas ”egenskaper” – funktioner och framtida ”samexistens”

4 Tekniska installationer i 3D-fastigheter Befintlig byggnad: Installationerna är oftast förgrenade som ”nervbanorna” i människokroppen I detta ”virrvarr” vem äger/ansvarar för vad?

5 Tekniska installationer i 3D-fastigheter Ny byggnad: Separera installationerna så långt som möjligt Montera mätare för avläsning av förbrukningar Tänk in i framtiden

6 Tekniska installationer i 3D-fastigheter Att tänka på: Vem äger vad
Tekniska installationer i 3D-fastigheter Att tänka på: Vem äger vad? Tydliga ritningar Vem underhåller vad? Vem reinvesterar i vad?

7 Tekniska installationer i 3D-fastigheter Att tänka på (forts): Vilka rättigheter har respektive fastighet i den andres fastighet? Vad är grunden till respektive fastighets andel i det gemensamma?

8 GRÄNSDRAGNINGAR FÖR SERVITUT OCH GEMENSAMHETS- ANLÄGGNINGAR Huvudprincipen för gränsdragningen mot omgivande GA, servitut eller fastighet är enligt följande:

9 GRÄNSDRAGNINGAR FÖR SERVITUT OCH GEMENSAMHETS-ANLÄGGNINGAR
GRÄNSDRAGNINGAR FÖR SERVITUT OCH GEMENSAMHETS-ANLÄGGNINGAR Installationer inom ytor tillhörande GA, servitut eller fastighet och som enbart betjänar dessa, tillhör den aktuella delen.

10 GRÄNSDRAGNINGAR FÖR SERVITUT OCH GEMENSAMHETS-ANLÄGGNINGAR Ledning eller kanal som enbart betjänar ytor för aktuell GA, servitut eller fastighet tillhör den aktuella delen fram till ventil, växlare, spjäll, brytare, plint i apparatskåp, säkring e. dyl. om denna finns i anslutning till dess områdesgräns.

11 GRÄNSDRAGNINGAR FÖR SERVITUT OCH GEMENSAMHETS-ANLÄGGNINGAR Saknas ovanstående i anslutning till den aktuella delens områdesgräns tillhör ledning eller kanal den aktuella delen fram till dess den ansluter till rör, kanal, apparatskåp som betjänar fler delar än den aktuella.

12 GRÄNSDRAGNINGAR FÖR SERVITUT OCH GEMENSAMHETS-ANLÄGGNINGAR Vid anslutning till vertikala försörjningar går gräns alltid på utsidan schaktvägg. Den vertikala försörjningen ingår i aktuell del endast om två eller flera plan ingår i samma GA, servitut eller fastighet och är belägna längst upp/ut i försörjningsnätet

13

14

15

16

17

18

19 Gemensamhets-anläggningar Varje ingående fastighet måste påföras ett andelstal För reglering av kostnader Ange alltid på vilken grund dessa tal baseras Ange hur uppföljning och förändring av talen skall ske

20 Gemensamhets-anläggningar Andelstalen kan t ex baseras på: Flöden Mätningar Effekter Energiförbrukning Antal - Ytor Abonnemangskostnader


Ladda ner ppt "3D - Fastighetsbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser