Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsultföretag Grundat anställda Helsingborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsultföretag Grundat anställda Helsingborg"— Presentationens avskrift:

1 Konsultföretag Grundat 1988 8 anställda Helsingborg
Vad är PSK Syd? Konsultföretag Grundat 1988 8 anställda Helsingborg PSK Syd AB

2 Mät- och ritarbeten Från inmätning till färdig CAD-ritning
Uppmätning med totalstation Konvertering samt uppritning av inmätningsresultat Planritningar, Brandskydds-, VA-, Situations-, klassnings-, spillzons-, fasadritning och diverse andra kundspecifika ritningar Ritningsrevideringar på underlag från entreprenörer PSK Syd AB

3 Dokumenthantering Inscanning och inläggning i system
Teknisk utrustning Bevakning av tidsbegränsade tillstånd Inscanning och inläggning av ritningar Fotodokumentation Sammanställning av periodiska tillsyner Ansvar för aktualitet PSK Syd AB

4 Projektledning Bygglovshandlingar inklusive ritningar och myndighetskontakter Övriga myndighetsärenden, t ex miljö och brand Teknisk konsultation Omprofileringar Ombyggnationer PSK Syd AB

5 Konsulttjänster Förfrågningsunderlag till entreprenörer
Uppföljning av entreprenad Nya relationsritningar när ombyggnad är klart Slutbevis Utredningar Komplett utredning av Yttre VA inklusive kartering PSK Syd AB

6 Modulbaserad webbapplikation
Anläggning Ritningar Dokument Foto Kartor Felanmälan Utrustning Miljö Systemutveckling Teknisk drift Support och utbildning Hosting av servrar med högsta driftssäkerhet och full backup Mer än 18 olika moduler PSK Syd AB

7 Översikt – Teknisk databas - Anläggningar
PSK Syd AB Översikt – Teknisk databas - Anläggningar PSK Syd AB

8 Översikt Anläggningsregister Karta Ritningsregister Blanketter
Webbaserad applikation Anläggningsregister Karta Ritningsregister Blanketter Byggnad/Mark Dokument Miljöprogram Utrustning Egenkontroll Tillsyner Felanmälan Automatlarm Ändringsanmälan Fotomodul Myndighetsrapporter Ingen installation krävs Modulbaserad Anpassa efter era behov utan onödiga funktioner som ni ändå inte använder Börja med basmodulen, lägg till fler moduler i efterhand PSK Syd AB

9 Anläggningsregister Anläggning Föreståndare Fastighetsbeteckning
Innehåller den information ni önskar Anläggning Föreståndare Fastighetsbeteckning Adresser Koordinater PSK Syd AB

10 Karta All teknisk utrustning inkl. anläggningen är kopplad mot Google Maps Resultatet efter fritextsökning på region väst Karta visande anläggningens placering PSK Syd AB

11 Ritningsregister Samtliga ritningar tillhörande anläggningen sparas under respektive anläggning Förslagsvis både DWG-fil och färdiga pdf-filer i A3-format. Skalenligt = mätbart PSK Syd AB

12 Blanketter Kundanpassade blanketter Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Bygglov Polisanmälan Brandskyddstillstånd Brandskyddstillstånd Polisanmälan Önskade fält ifylles per automatik PSK Syd AB

13 Byggnad/Mark Inventera utrustning i byggnad
Underhålls-planering Status Inventera utrustning i byggnad Inventera utrustning på mark PSK Syd AB

14 Dokument Samlingspunkt för dokument som relaterade till anläggningen.
Godkända Förvaringstillstånd, Bygglov, Tillsynsdokument, Riskklassificeringar, Ventilationsprotokoll mm. Vilka anläggningar behöver nya förvaringstillstånd? …och det är bara en av fördelarna PSK Syd AB

15 6 undermenyer för miljödokumentation
Miljöprogram Miljöarbeten Miljödokument 6 undermenyer för miljödokumentation Miljöinventering Miljökontakter Miljöskuld Miljörapport PSK Syd AB

16 Utrustning Registrering av all teknisk utrustning på anläggningen.
exempel på takskjutportar PSK Syd AB

17 Egenkontroll Registrera återkommande kontroller Dagligen Veckovis
Månadsvis Kvartalsvis Årligen Via denna modul kan även en felanmälan skapas direkt PSK Syd AB

18 Tillsyner Lagkrav på tillsyn? Hisstillsyn OVK-kontroll
Köldmediarapport Tömning oljeavskiljare tillsyn där entreprenören som tömmer Oljeavskiljarna rapporterar in. Efter varje tömning registreras detta och tranportdokument bifogas. PSK Syd AB

19 Felanmälan Registrering Beställning Uppföljning
Statistik över fel/åtgärder PSK Syd AB

20 Automatlarm Utrustning med möjlighet att självrapportera
Registrerar larm, skickas in till databasen Systemet skickar SMS/ /Fax Åtgärd av meddelad personal PSK Syd AB

21 Ändringsanmälan Registrering av när specifik utrustning byter anläggning/skrotas Entreprenören registrerar själv ändringsanmälan Godkännande av ansvarig person Korrekt data i registerna PSK Syd AB

22 Foto Foton på varje anläggning Dela upp i olika kategorier
För visuella kontroller PSK Syd AB

23 Myndighetsrapporter Manuell eller automatisk generering
Data hämtas från systemet Rapporten skrivs ut, allt ifyllt Skicka per post/ PSK Syd AB

24 Vad kan PSK göra för er? Ritarbeten Inmätningar CAD-ritningar
Ritnings-revideringar Systemutveckling Modulbaserad webbapplikation Support Utbildning Drift Egenkontroll Projektledning Bygglov Myndighets-ärenden Teknisk konsultation PSK Syd AB


Ladda ner ppt "Konsultföretag Grundat anställda Helsingborg"

Liknande presentationer


Google-annonser