Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anslutning – Från förfrågan till färdig anläggning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anslutning – Från förfrågan till färdig anläggning."— Presentationens avskrift:

1 Anslutning – Från förfrågan till färdig anläggning.
..Presentation av oss själva. Jens von Krusenstjerna Jobbar på EON Elnät inom enheten Affärsrelationer på Avdelningen Anslutning. Vår avdelning hanterar ca tusen installationsärenden per år. Föranmälaningar från elinstallatörer. Vi agerar bollplank vid frågor för el-installationer i fält hur man praktiskt ska gå tillväga utefter de olika normer och regler som finns uppsatta enligt lagar och direktiv och som vi måste efterleva och det finns självklar regler för småproducenter MAX 63 A aom kommer att gå in på. Lite om vad vi gör mer än hanterar småproducenter på Anslutning är allt från högspänningsanläggningar till stora vindkraftverk valiga el-installationer såsom utflytt av mätare etc. och detta gör vi tillsammans tillsammans med andra avdelningar. Kjell Dagens presentation kommer bl.a. Tipps och tricks för er som kunder och vindkraftstillverkare, var ni kan hämta relevant information om hur man ska gå tillväga. Att det är väldigt enkelt att ansluta en produktionsanläggning bara man har relevant information. Den ska vi visa var ni kan hitta. Vad kostar en anslutning? Relevant fråga för dig som kund och även som tillverkare = Totalkostnad. Vad händer efter det att ni har kontaktat en elinstallatör och bestämt er för att installera en produktionsanläggning? Skydd och dess funktioner och hur dessa beräknas, detta kommer Nicklas som är PL inom aktiviteten produktionsanslutningar att gå in på. Vi kommer även att visa ett anläggningsutförande – ingen standard men ett bra alternativ att Bygga upp sin el-anläggning på. Viktigaste budskapet som jag vill förmedla till Er alla: 1.Stickproppsanslutna produktionsanläggningar ej tillåtna – elsäkerhetsverket 2. Alla produktionsanslutningar är föranmälningspliktiga via behörig elinstallatör. 3. Föranmäler man inte så är risken väldigt stor att den mätare man har inte gör skillnad på energiriktningarna så ni betalar alltså all produktion till oss till oss. 4. Bygglov + Elnätsbolag = viktigt. Öppna med följande kommantar. Kan dra en liten historia om en anläggning som inte installerades efter kontens alla regler Kunden installera en st. 2 KW vindkraftverk. Kunden hade genom alla år skrivit upp sin elförbrukning varje kväll klockan 11. Installationen skedde på en torsdag PÅ fredagen ringde han in och meddelade mig att ngt var fel. Hans konsumtiom hade ökat istället för minskat. Jag meddelade kunden avakta tills på måndag. Måndag hördes vi av igen och vi gick igenom hans förbrukning och då märktes det att ngt inte stämde. Jag skickade ut en kille för att verifiera hans anläggning på plats tillsammans med kunden. Den var alltså inkopplad som en fläkt. SÅ den snurrade lika fort även om det var vindstilla. SLUTSATS Slutsats till alla installatörer köp svensk energis handbok AMP = anslutning av mindra produktionsanslutningar. Att du som kund till en framtida produktionsanslutning kräver nödvändig dokumentation för installation av säljaren som du sedan kan lämna vidare till el-installatören för att slippa exemplet ovan. Kontrollera alltid att produkten du köper är CE-märkt. Nu till dagens agenda.

2 Agenda Information – Var kan man läsa om småskalig produktion
Kontaktvägar Vilka krav ställs Ansluta produktion Föranmälan - Vad ska bifogas vad ska uppges Nätberäkning & utförande Anläggningsutförande & krav på skydd Färdiganmälan – När ska den skickas in & vad händer Mätning – Vilken typ av mätning nyttjas Agenda Nätberäkning – Nicklas.

3 Information – Var kan man läsa om småskalig produktion
1.Detta är de sidor som vi på EON tycker att ni som presumtiva eller befintliga kunder och tillverkare skall ha kännedom om, det finns självklart fler så dessa sidor skall bara ses som ett urval av några av de som vi anser vara bra sidor för Er som kunder, tillverkare, byggboglag etc.. 2. EON – Hur man går till väga för att ansluta produktion, beräkningar av vilken produktionsavtalstyp man skall tillhöra rent ekonomiskt – egenproducent eller kommersiell producent, allmänna tipps och råd inför val av produduktionskälla samt länkar till andra bra sidor med mer information och fördjupningar inom detta ämne. 2.1Gå in på ”EON:s” hemsida visa alla delar samt gör en beräkning enligt Mathias Matrial - Kjell VINDLOV – Energimyndigheten tillsammans med 17 andra myndigheter där man kan läsa om Steg för steg, Lagar & regler, Ansvar & roller samt Frågor & svar 3. VINDLOV (Kjell) VISA HEMSIDAN ”VINDLOV” VILKA MYNDIGHETER SOM STÅR BAKOM SVENSK ENERGI – Arbetar med bl.a vindkraftfrågor, solcelller, biobränsle. Här finns mycket och bra information om vad som är på gång inom branchen och hur man ser på detta med bl. a småskalig el-produktion. ENERGIMYNDIGHETEN – Hur kan man läsa hur man ansöker om el-certifikat. Man kan även läsa om investeringsbidrag för solceller som gäller just nu. Investeringsbidraget ligger på ca 60% men det kan ni läsa med om på deras hemsida. När det gäller Energimyndigheten och Svenska Kraftnät så vill jag bara förtydliga att: De har i uppdrag att driva elcertifikatsystemet. Det är till energimyndigheten man som kund vänder sig för att ansöka om el-certifikat och hur detta tilldelas. Vilket man kan läsa vidare på deras hemnsida om hur man går tillväga. Energimyndigheten ansvarar bl.a. för: Godkänna anläggningar för elcertifikat Informer om elcertifikatsssystemet samt utövar tillsyn av dessa anläggningar EIO = Här finner du praktiska råd om tips om el hemma. Vad får du göra själv, och när måste en elektriker kontaktas? Här hittar du en hel del del praktiska råd och tips för vad som gäller för elinstallation. Via EIO så kan man för kronor få reda på vad som gäller inom området Starkströmsföreskrifter, Starkströmsguiden, Ellagen, EMC-lagen och Starkströmsförordningen etc.. ELSÄKERHETSVERKET- Verket utfärdar föreskrifter om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel. Gå in via länken förnyelsebara energikällor så kan ni läsa om CE-märkning, vad man ska tänka på innan anslutning sker till elnätet etc. Mycket bra sida för att hålla koll på föreskrifter som gäller/ eller kommer att gälla just din produktionsanläggning. TILLVERKARE För er som tillverkare rekommenderar jag där finns mycket att läsa om CE-märkning samt om det nya maskindiriktiviet och vad det innebär för er som tillverkare.

4 Kontaktvägar Kund Elinstallatör Kundservice Anslutning
Svarar på enklare frågor. Svarar på frågor Skriver offert Hanterar föranmälan Kund Fråga publiken hur många som funderar projekterar eller tänker installera ngn. produktionsanläggning inom kort? Hur många har installerat en produktionsanläggning? Då får ni mingla med tillverkarna efter träffen så kanske det blir affär ; ) Nämn bara vår webben (hemsida) (den har vi redan gått igenom) KUNDSERVICE– telefonummer ELINSTALLATÖRER Fråga om det finns några elinstallatörer i publiken? (Tipps) Visa ” ELINSTALLATÖRERNA” installationer och anvisningar, små produktionsanläggningar – länkar till dessa – Kjell LITE TIPPS Att man skickar in sitt ärende via webben eller via papper till respektive kontor så finns det en utsedd person på respektive kontor som kan ta hand om just Er produktionsanslutning. Vi är 8 personer inom avd. Anslutning som behandlar dessa typer av ärenden i dagsläget och det gäller även högspänning och stora vindkraftverk. Skicka ärendet till respektive huvudkontor så finns det alltid personal som kan ta hand om Era produktionsärenden. Undvik att skicka mail direkt till en person om man inte har kommit överens om detta innan då personal kan vara borta eller på semester och då är risken att ärendet bli liggandes i onödan vilket enbart skapar onödig irritation. För att slippa att ett ärende blir liggande så är är Föranmälan via webben toppen eftersom alla kontor kan se de ärenden som inkommer via detta sätt. Föranmälan via Webben har visat sig vara väldigt populärt! VISA ANSLUTNING Tillverkare, kunder elinstallatörer kan självklart vända sig till oss för frågor så ska vi självklart ställa upp på att besvara dessa. Respektive kontor där man tänkt att installera sin produktionskälla. Webben Information om anslutningsavgift

5 Vilka krav ställs Anmälan till nätbolaget
Installationen utföres av behörig elinstallatör Installationen följer Elsäkerhetsverkets föreskrifter gällande starkströmsanläggningar. Maximal produktionsförmåga 43,5kW Startströmmen får ej överskrida 1,5 ggr inkommande säkring AMP’en Anslutning av Mindre Produktionsanläggningar till elnätet. AMP – blanketten insändes vid installation av vindkraft. CE-märkt produkt gäller för vindkraftverk och solceller. Kolla bygglov med kommunen. Kolla med nätbolaget = ledning etc. AMPEN en handbok för att det skall bli en så bra installation som möjligt, vi lever i symbios med varandra kunder och nätbolag. Produkterna som installeras skall vara CE-märkta produkter. Hela vindkraftverket skall vara CE märkt. 43,5 = 63 A Ingen AMP = Nicklas, vad händer då? 1.5 ggr startströmmen då får man fixa mjukstart som tillser detta behov eller så får kunden stå för hela utbyggnadskostnaden som vi måste göra i nätet. Startströmmen för att bibehålla en god elkvalitet till andra kunder så är detta en gräns som tillämpas. CE-märkning = – elsäkerhetsverket Maskindiriktivet = – arbetsmiljöverket

6 Ansluta produktion 1. Kunden kontaktar en behörig elinstallatör och förklarar sitt ärende 2. Elinstallatör skickar in föranmälan till E.ON, som kontrollerar förutsättningarna 3. E.ON skickar installationsmedgivade till elinstallatör, samt avtal och offert till kund 4. När elinstallatören är klar med sitt arbete skickar han in färdiganmälan till E.ON 5. Kunden retunerar sin beställning, samt sitt undertecknade avtal 6. E.ON entreprenör monterar mätare och ansluter anläggningen 7. Anläggningen kan tas i drift och kunden kan börja producera energi Så här enkelt är det att installera en produktionsanläggning. 1 - 7

7 Föranmälan Situationsplan med anslutningspunkten respektive produktionskällan markerad. AMP-data bifogas vid vindkraft Enlinjeschema Typ av producent Produktionstyp Maximal produktionseffekt Pappperföranmälan Producentkattegori: Egenproducent eller kommersiell producent max 63A. Ta hjälp av EON:s hemsida för att at reda på vilket alternativ som passar just din anslutning. Produktionstyp: Vattenkraft, solceller, vindkraft etc.. Maximal produktionseffekt: kW

8 Föranmälan via webben Enklare Fullständig kontroll
Pappershanteringen försvinner Snabbare hantering Elektronisk färdiganmälan Färdiganmälan via e-legitimation Kommer in i vårt affärssytem samtidigt som installatören trycker på knappen skicka. Kan följa sitt ärende samt får installationsmedgivande och färdiganmälan via webben om så önskas eller via papper. Elektronisk färdiganmälan – att den genereras via systemet inget pappper som skickas ut bra för miljön. Färdiganmälan behöver alltså inte signeras på vanligt sätt utan det räcker med e-legitimation. Här sker överlämning till APV Niklas Bohman

9 Nätberäkning och utförande
Hur påverkar produktion elnätet Kalkylerar eventuella kostnader för ombyggnad Beställer av våra entrepenörer Om AMP-data ej finns Exempel på hur vi gör en AMP-beräkning

10 Hur påverkar produktion elnätet
Långsamma spänningsvariationer, effektberoende Snabba spänningsvariationer, flicker -vid start, magnetisering av generatorn -vid drift, tornskugga och vindgradient Över/mellantoner från effektomriktare Risk för ö-nätsdrift Effekt kan matas upp på överliggande nät

11 Långsamma spänningsvariationer
SS EN50160 ”Spänningens egenskaper i elnätet för allmän distribution” SS ”Standardspänningar för överföring och distribution av elenergi” Spänningsnivåer /-10% ( V) Spänningen påverkas av: Storlek och typ av effekt Elnätets resistans och reaktans Övriga kunder i elnätet Normalt gäller: max 2,5% spänningsvariation vid sammankopplingspunkten max 5% spänningsvariation vid anslutningspunkten (rena produktionsnät) SSEN50160 Nätfrekvens, Spänningsvariationer, obalans, övertoner, flimmer

12 Snabba spänningsvariationer-Flicker
SS EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) SS EN (SS ) EMC Påverkas av hur länge mjukstartaren ligger inne och nätets kortslutningsvinkel Flicker vid drift förekommer främst för vindkraftverk med konstant varvtal Direktstartad asynkronmotor(generator) <1,5ggr mätarsäkring Max 4% spänningsdip i jordkabelnät vid start max 1ggr/h starttid <100ms

13 Över-/mellantoner E.ONs krav SS EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) SS EN (SS ) EMC Främst från verk med någon typ av frekvensomriktare Övertonsordning Max nivå, % av Iref <11 2,0 11-16 1,0 17-22 0,75 23-34 0,30 >34 0,15

14 Dimensionering Utgå från vanlig dimensionering enl. ” Policy och Riktlinjer för nätplanering” Komplettera med flicker-beräkningar enl. AMP Ev. Sammanlagring av flicker från vindkraftverk - Elforsk rapport 05:16

15 AMP Långsamma spänningsvariationer Standarder och E.ONs Policy
SS EN SS EN Volt (230 +6/-10%) SS Normalt gäller för påverkan från vindkraftverk: max 2,5% spänningsvariation vid sammankopplingspunkten max 5% spänningsvariation vid anslutningspunkten (rena produktionsnät) Större spänningsvariationer kan tillåtas om nätet så medger, dock krävs i sådana fall mycket noggranna spänningsberäkningar och nätstudier. SS har utgått. Kopia till Niklas. Gällande norm SS EN Volt ( /-10%). Vi har inte gjort några ändringar i din presentation.

16 AMP Snabba spänningsvariationer (Flicker)
”subjektiva intrycket av spänningsfluktuationer i en glödlampa” ku (ki) Spänningsändringsfaktor -Magnetisering av generatorn, -startförlopp kf Flickerstegsfaktor -Används för att beräkna flickernivån vid generatorkopplingar -upprepade starter cf Flickerkoefficient, vid drift -Tornskugga, vindgradient Plt>0,25 viktat genomsnitt på 2 timmar från enskild källa (SS EN )

17 Beräkning enl. AMP AMP-data för vindkraftverket -Pref Referenseffekt
-Pmax Max produktion (10min Med.värde) -Sn Generatorns märkeffekt -N120 Antalet inkopplingar (2h) -ku Spänningsändringsfaktor -kf Flickerstegsfaktor, (generatorinkopp.) -cf Flickerkoefficient, vid drift

18 Beräkningsmetodik Generell Spänningsfall <2,5%
Flicker <0,25 (2h) SS EN

19 Beräkningsmetodik Långsamma spänningsvariationer
Spänningsfall <2,5%

20 Beräkningsmetodik Snabba spänningsvariationer Flicker <0,25 (2h)

21 Kalkylerar eventuella kostnader för ombyggnad
Kalkylera enligt EBRs kostnadskatalog Förtida dokumentation Eventuella förstärkningar Offertutredning Underlag för beredning Ger bilden något till publiken. Det är också internklassat dokument med namn?

22 Beställer av våra entrepenörer
E.ON är en beställar organisation och beställer alla jobb från våra entrepenörer. T.ex E.ON ES, Eltel Networks, m.fl

23 Om AMP-data ej finns Antas de rekommenderade värden som finns i AMP
Ku = 3.0 spänningsändringsfaktor vid inkoppling Cf = 20 flickerkoefficient i drift De förstärkningar som krävs för att ansluta vindkraftverket, får då kunden betala fullt.

24 AMP-beräkning, Data anslutn.punkt

25 AMP-filen, Data anslutn.punkt

26 AMP-filen, Långsamma sp.variationer

27 AMP-filen Sp. Variation starter

28 AMP-filen Sp.variationer drift

29 Övertoner E.ONs krav Övertonsordning Max nivå, % av Iref <11 2,0
11-16 1,0 17-22 0,75 23-34 0,30 >34 0,15 Överlämning till Jens och Kjell. Bild 29.

30 Anläggningsutförande
Nätägare Kund G kWh Serviskabel Konsumtion bostad F1 F2 Övervakande skydd Max 43,5 kW Viktigt budskap Det finns ingen standard som reglerar detta anläggningsutförande. Innan installation av produktionsanläggningen F1 = F2 alltså kundens Mätarsäkring samt servissäkring dvs den säkring som är den årliga avgiftsgrundande säkringen den är då placerad där F1 sitter på denna bilden. Kolla med BO Efter installation av produktion. F1 = Är nu en enbart en servissäkring och överlastskydd för serviskabeln i och med den installerade produktionsanläggningen så är den 63A enligt räkneexemplet vi såg innan F2 = Är nu Mätarsäkring och det blir alltså ingen skillnad mot tidigare, det är samma årliga avgift som innan installationen bara det att säkringen har bytt plats från F1 till plats F2. Skillnaden mellan F1 och F2 = Engångsbeloppet för installationen av produktionskällan. F1 = Servissäkring F2 = Mätarsäkring

31 Krav på skydd Över- underspänningsskydd (Trefasiga)
Över- underfrekevensskydd Bakeffektskydd Överströmsskydd Vid nätbortfall skall produktionsanläggningen frånkopplas. Skydden är krav enligt AMP-boken Dessa är hämtade från AMP. Vid frågor visa denna eller skicka runt.

32 Färdiganmälan Insändes vid färdig anläggning
Färdiganmälan via e-legitimation Tidsbokning mellan E.ONs entreprenör och elinstallatör. Utförande i fält, mätarbyte Produktion kan påbörjas. Ev. besiktning När färdiganmälan skickas in så är detta en bekräftelse på att Er EL-installatören är klar med installationen ute i fält hos Er. Färdiganmälan kan skickas in via E- legitimation vilket är kanon och rekomenderas. Det som nu sker efter att elinstallatören har skickat in färdiganmälan, samt att eventuell offert samt avtal från kunden har inkommit är att vi kontaktar vår ramavtalsentreprenör som genomför en tidsbokning med kundens el-installatör för eventuell samverkan på plats. (ny serviskabel, ny transformator, matarkabel, mätarbyte etc.., att man genomför de förändringar i nätet som nödvändiga för att du som kund skall kunna börja producera den egen el. Inget som du som kund behöver tänka på utan detta sker på automatik.

33 Mätning Produktion mätes per timme. Egenproducenter mätes per månad
Direktmätning En elmätare monteras med mätning i två energiriktningar. Befintliga elmätare är inte avsedda för produktion Mätarbytet är kostnadsfritt Kommersiella producenter MAX 63A kommer mätas per timme. Egenproducenter kommer mätas per månad. Mätaren kommer vara av typen direktmätare alltså ingen strömtrafomätning kommer efodras. Mätaren som sätts upp kommer nu att kunna skilja på energiriktningarna efter det att ramavtalsentreprenören varit på plats och bytt mätare. Mätarbytet kostar inget för dig som kund. Det kommer endast vara en mätare som sätts upp och denna kan då som sagts innan mäta skillnad mellan energiriktningarna. Hur enkelt som helst!

34 Färdig anläggning Kunden kan börja producera sin egen el.
Eventuellt säljs överskottet vidare Frågestund – Summering av Elin.


Ladda ner ppt "Anslutning – Från förfrågan till färdig anläggning."

Liknande presentationer


Google-annonser