Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur meddelar sig Telestörningsnämden?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur meddelar sig Telestörningsnämden?"— Presentationens avskrift:

1 Hur meddelar sig Telestörningsnämden?
Telestörningsnämnden TSN Hur meddelar sig Telestörningsnämden? Jo, genom meddelanden! Lars Wallin Svenska kraftnät Stockholm 18 mars 2009

2 Vad är telestörningsnämnden?
Telestörningsnämnden TSN Vad är telestörningsnämnden? Partssammansatt branschorgan med följande huvudmän: Svenska Kraftnät (Stamnät, Linjekoncessionär) Svensk Energi (Region och distributionsnät, Områdes och Linjekoncessionär) Skanova (Telenätsägare, operatör av telenät) Banverket (Telenätsägare och linjekoncessionär) Dessutom: Elsäkerhetsverket adjungerat juridiskt kunnig ordförande

3 Telestörningsnämnden TSN
Meddelanden Telestörningsnämnden utger statistik över inträffade jordfel samt tekniska och ekonomiska riktlinjer i form av meddelanden. För närvarande finns meddelande 1 till 23 med några luckor representerade utgångna meddelanden. Meddelanderna samt noteringar från Telestörningsnämndens möten finns på Svenska kraftnäts hemsida.

4 Lista över Meddelanden (meddelande 2)
Telestörningsnämnden TSN Lista över Meddelanden (meddelande 2) Information om Telestörningsnämndens verksamhet 2 Förteckning över aktuella meddelanden från Telestörningsnämnden Skyldighet att bekosta åtgärder till skydd mot höga markpotentialer vid direktjordad stationsanläggning för > 100 kV Fördelning av kostnader för skyddsåtgärder, dels mellan flera störande befintliga företag, dels mellan befintliga och blivande företag.

5 Telestörningsnämnden TSN
Lista, forts 8 Användande av Opto- eller Radiolänkförbindelse för att undvika störningar 10 Rapporter om vissa jordfel på direktjordade starkströmsanläggningar med högre spänning än 100 kV 11 Handläggningsregler i fråga om åtgärder mot ljudstörningar 12 Anmälan och samråd rörande nya och ändrade tele-och starkströmsanläggningar 13 Förhandsuppskattning av kostnader för anordnande av överspänningsskydd

6 Telestörningsnämnden TSN
Lista, forts 14 Sammanställning av uppgifter om jordfel på kraftnät med direktjordad nollpunkt 16 Engångsersättning för kontroll av skyddsplatser med överspänningsskydd vid nya anläggningar Ersättning för vissa mätningskostnader Fördelning av ersättning för kostnader för skydd mot störning , samt ansvar för ersättning för kostnader till följd av skada eller störning, mm.

7 Telestörningsnämnden TSN
Lista, forts 20 Riktlinjer för användning av jordfelsströmmar vid beräkning av inducerade spänningar och markpotentialer 21 Avstånd mellan högspänningsledningar och lågspännings-, teleanläggningar mm. 22 Antennanläggningar och teknikbodar placerade i direktjordade högspänningsanläggningar 23 Antennanläggningar och teknikbodar invid direktjordade högspänningsanläggningar

8 Beskriver lagregler och risker samt isolationsnivåer
Telestörningsnämnden TSN Medd 22 Antennanläggningar och teknikbodar placerade i direktjordade högspänningsanläggningar Beskriver lagregler och risker samt isolationsnivåer Beskriver i bilaga utförandeexempel Beskriver dokumentation, mätning besiktning och avtal

9 Telestörningsnämnden TSN
Medd 23 Antennanläggningar och teknikbodar invid direktjordade högspänningsanläggningar Beskriver lagregler och risker samt samråd (inom 300m) Beskriver dokumentation, mätning och avtal I vissa fall behövs isolertransformator eller speciell jordning efter anvisning från linjekoncessionär Beskriver i bilaga riskavstånd och krav på skyltning för att möjliggöra flygbesiktning av ledning. (det finns också Cirkulär 82 utgivet av Sveriges kommuner och landsting. )

10 Isolertransformatorinstallation enligt meddelande 22
Telestörningsnämnden TSN

11 Svenska Kraftnäts tekniska riktlinje TR10-02 revC
Telestörningsnämnden TSN Svenska Kraftnäts tekniska riktlinje TR10-02 revC


Ladda ner ppt "Hur meddelar sig Telestörningsnämden?"

Liknande presentationer


Google-annonser