Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vindkraft i Norrköpings kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vindkraft i Norrköpings kommun"— Presentationens avskrift:

1 Vindkraft i Norrköpings kommun
Vindkraft på Näsudden, Gotland Det finns idag bara ett enda litet vindkraftverk i Norrköpings kommun, ett gårdsverk på 45 kW. En hel del projekt planeras och kommunen har gjort en vindkraftplan. Flera av de bäst lämpade områdena har dock inte tagits med.

2 Vindkraftverk Rotor Torn diameter svepyta stål betong stål+betong
Rotorn fångar vinden och börjar snurra. Den driver en generator som producerar el, som matas in på elnätet. Ett vindkraftverk med 3 MW effekt producerar ca 9 miljoner kWh/år. Ett hushåll (utan elvärme) förbrukar ca 5000 kWh/år. Ett verk i denna storlek räcker till 1800 hushåll. Rotor diameter svepyta Torn stål betong stål+betong totalhöjd navhöjd

3 Stora eller små vindkraftverk?
Stora vindkraftverk är betydligt mer kostnadseffektiva (lönsamma) än små gårdsverk

4 Klimat- och energipolitik
Koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att öka och har nu passerat 400 ppm. För att hejda klimatförändringen, som kan få katastrofala följder för framtida generationer, måste vi skapa ett hållbart energisystem i Sverige och resten av världen, nu! Vi kan inte vänta på att politiker eller kraftbolag ska göra det. Vi måste göra det själva!!!

5 Vem äger vindkraft i Sverige?
Denna omställning har redan börjat med vindkraften, och nu kommer solcellerna också. När det gäller vindkraft ägs 76% av privata bolag och kooperativ (se figur 1). Kommunala energibolag som äger vindkraft ökar, medan de stora kraftbolagens andel av vindkraften har minskat till 11 procent (se figur 2). Vattenfall äger bara 4 procent. Figur 1. Oberoende vindkraftägare Figur 2. Kraftbolagens (rött) och kommunala energibolags (grönt) ägarandelar av vindkraften i Sverige

6 Bidra till energiomställningen: Bli delägare i vindkraft Installera egna solceller!
Vindkooperativet Kolmårdsvind har tillsammans med bolaget ReWind Offshore AB, kommunala hyresbostäder och HSB börjat projektera en vindpark utanför Marviken. Kolmårdsvind projekterar också flera vindparker på Vikbolandet. Alla som vill kan sedan bli delägare genom att köpa andelar i Kolmårdsvind.

7 Vindpark Marviken – på öar och skär
Marviken Vind planerar en anläggning med ca 8-12 vindkraftverk, med en effekt på 3-6 MW, totalt mellan 24 och 72 MW. Denna skiss visar en utformning med 12 vindkraftverk. Den slutliga utformningen kommer att styras av de synpunkter och önskemål som framkommer under samrådsprocessen.

8 Vindkraft på Vikbolandet
Skenäs Vindkraft på Vikbolandet Projektområden: Jonsberg Bråxvik Skenäs Gottenvik Förutsättningar: Elanslutning för 500 MW Bra vägar och industrihamn Markavtal redan tecknade 3-6 vindkraftverk på 3-4,5 MW bör få plats inom respektive område Planering Norrköping kommuns Vindkraftsplan beräknas antas under 2013/14. Bråxvik Jonsberg Gottenvik

9 Vindkraft och fåglar ReWind Offshore har genomfört omfattande undersökningar. Häckande örnar och flyttfåglar har inventerats, förekomst av fladdermöss undersökts och örnarnas flygrörelser kartlagts, både genom observationer och med radar. Resultaten visar att det går att bygga vindparker utan påtaglig skada på naturvärden, om antalet verk och deras placering anpassas till dessa förutsättningar. Det finns teknisk utrustning som varnar fåglar när de kommer riskabelt nära vindkraftverken, som i stort sett eliminerar risken för kollisioner. Marvikens kraftverk har lagts ned. Den outnyttjade kraftledningen från Marviken gör detta område på Vikbolandet till det lämpligaste för vindkraft i Norrköpings kommun.


Ladda ner ppt "Vindkraft i Norrköpings kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser