Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ex på aktuella projekt Stentjärnåsen, Härjedalen, Wallensten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ex på aktuella projekt Stentjärnåsen, Härjedalen, Wallensten"— Presentationens avskrift:

1 Ex på aktuella projekt Stentjärnåsen, Härjedalen, Wallensten
Digerberget, Rätan, Wallensten Blaiken och Malå, Skellefteå kraft Vindkraft Norr, 6 st vindparker i Jämtland, SSVAB Moskogen, Åre kn, JP Vind

2 Miljömål EUs mål 20 % från förnybar energi år 2020
Sveriges mål 50 % från förnybar energi år 2020 Planeringsram på 20 TWh (land) vindkraft år 2020 Jämtlands miljömål 1 TWh år 2015

3 Mått och data Energienheter 1 kWh = 1000 watt under 1 timme
1 MWh = kWh 1 GWh = kWh 1 TWh = kWh Ett vindkraftverk på 1 MW producerar drygt 2,5 GWh på ett år, vilket motsvarar elanvändningen i 100 direkteluppvärmda villor

4 MYTER om vindkraft

5 Myt 1 Vindkraften ger inga jobb i Sverige
Drygt 2500 personer arbetar med vindkraft i Sverige idag, Av de sysselsatta är cirka 600 projektörer och leverantörer av vindkraftverk och kringutrusning. Upp till 12 000 ytterligare arbetstillfällen finns att skapa i Sverige vid en utbyggnad av vindkraften till 25 TWh år 2020.

6 Myt 2 Vindkraftverk låter mycket och är fula
Ljudet från växellådorna minskar idag allt mer. För växellådslösa maskiner kvarstår enbart det aerodynamiska ljudet från vingarna. Vid tomtgräns används högst 40 dB (A) vilket motsvarar ljudet från ett modernt kylskåp.

7 Myt 3 Vindkraftverk dödar fåglar och fladdermöss
Risken för små- och sjöfåglar att kollidera med vindkraftverk är mycket liten. Ju mer det forskas kring ämnet desto mindre förefaller riskerna. Flera studier pågår, bland annat studeras fåglar i fjällmiljö och då främst kungsörn.

8 Myt 4 Vindkraftverk producerar bara el 20 % av tiden
Ett vindkraftverk levererar el under ca 90 % av årets timmar. I snitt producerar ett modernt vindkraftverk el till sin fulla kapacitet ca 30 % utav tiden.

9 Myt 5 Vindkraft subventioneras kraftigt av staten
All förnybar energi stöds av elcertifikatsystemet. Berättigade till detta stöd är bioenergi, småskalig vattenkraft, vindkraft, solenergi, vågenergi och geotermisk energi samt torv. Elkonsumenterna betalar totalt cirka 6 öre/kWh. Vindkraftens andel är cirka 16%, följaktligen går knappt 1 öre/kWh till vindkraft.

10 Myt 6 Det kommer aldrig gå att bygga 30TWh vindkraft i Sverige till år 2020
Planeringsramen gäller beredskap för 30 TWh, 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Mellan 12 och 15 TWh vindkraftsel kommer att produceras på land år 2020. För 15 TWh behövs mellan 4500 och 5500 MW installerad effekt, vilket betyder cirka 3000 vindkraftverk.

11 Myt 7 Man behöver bygga lika mycket reserv- och reglerkraft som man bygger vindkraft
Inget nytt reservsystem kommer att behövas. I det nordiska systemet kan vindkraft regleras av vattenkraft. Vid mycket vind kan vatten magasineras och användas för att producera el när det blåser mindre.

12 Myt 8 Man får epilepsi av ljuset som passerar genom vindkraftverkens vingar.
När solen står högt blir skuggan från vindkraftverk max några hundra meter, så nära är det ovanligt med bebodda byggnader. På cirka en kilometers avstånd blir det heller inga slagskuggor av vingarna. På 1,5 kilometers avstånd är skuggorna endast uppfattbara som diffusa ljusförändringar.

13 Myt 9 Vindkraften är bara någon procent av Sveriges elproduktion och kan aldrig ersätta kärnkraften
Sveriges cirka 1400 vindkraftverk bidrar med cirka 3% av den totala elproduktion. Det beror på att utbyggnadstakten har varit låg. I Danmark står vindkraften för ca 20% av den totala elförbrukningen.

14 Myt 10 Landskapet kommer bli fullt av gamla vindkraftverk
Alla vindkraftverksägare åläggs att ha tillräckigt med pengar för att montera ner och forsla bort uttjänta vindkraftverk. Likaså för återställning av mark.

15 Myt 11 Ett vindkraftverk producerar inte ens den energi som gått åt vid tillverkningen.
Ett vindkraftverk i normalläge producerar på 3-9 månader den energi som går åt för tillverkning, byggande, drift och rivning.

16 Myt 12 Vindkraftverk bidrar inte till att miljön blir bättre utan tvärtom
El från vindkraft ersätter till största delen el på marginalen, det vill säga dansk, tysk och finsk kolkondens.

17 Myt 13 Fastighetsvärden kommer att minska kraftigt där det byggs vindkraft.
Svensk Vindenergi har tillsammans med teknikkonsult- företaget ÅF tagit fram en rapport som ska belysa denna fråga. Rapporten kom ut hösten 2010.

18 Myt 14 Säkerhetsavstånd på 400 meter gör att man inte får vistas i områden med vindkraftverk
I Sverige finns inga säkerhetsavstånd till vindkraftverk för allmänheten. Risken till skada på tillfälligt passerande bedöms som oerhört liten.


Ladda ner ppt "Ex på aktuella projekt Stentjärnåsen, Härjedalen, Wallensten"

Liknande presentationer


Google-annonser