Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi Øresund | 28. marts | 2011 | Kenneth Løvholt | Gate 21 Storskalig värmelagring Linda Birkedal Lunds kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi Øresund | 28. marts | 2011 | Kenneth Løvholt | Gate 21 Storskalig värmelagring Linda Birkedal Lunds kommun."— Presentationens avskrift:

1 Energi Øresund | 28. marts | 2011 | Kenneth Løvholt | Gate 21 Storskalig värmelagring Linda Birkedal Lunds kommun

2 Energi Øresund | 15. maj| 2012| Linda Birkedal| Lunds kommun Utmaningar som värmelagring kan lösa – Kan ta tillvara spillvärme och tillfälliga överskott från förnybar elproduktion. – Kan utjämna säsongsvariation från t.ex solenergi – Kan mildra toppar i värmeförbrukningen vintertid – Möjliggör längre drifttid på biobränsleeldade kraftvärmeverk

3 Energi Øresund | 15. maj| 2012| Linda Birkedal| Lunds kommun Vad mer kan värmelagring bidra till? – Stabilare elpris i system med mycket vindkraft – Lägre fjärrvärmekostnader vintertid – Problem kopplade till kvittblivning av spillvärme minskar

4 Energi Øresund | 15. maj| 2012| Linda Birkedal| Lunds kommun Hur fungerar storskalig värmelagring? – Värmeenergi förs över till ett medium som på grund av naturliga förutsättningar eller isolering har låga förluster. – Med hjälp av värmepumpar förs energin ut på fjärrvärmenätet när behovet och /eller priset är högt – Lagret kan antingen finnas i en akvifär, i borrhål i berggrunden eller i bassänger

5 Energi Øresund | 15. maj| 2012| Linda Birkedal| Lunds kommun Borrhål + Nästan oberoende av berggrund + Slutet system + Fungerar i stor och liten skala -Hög investeringskostnad -Kräver el till värmepumpar -COP 4-7

6 Energi Øresund | 15. maj| 2012| Linda Birkedal| Lunds kommun Akvifärer + Hög värmekapacitet + Relativt billigt + COP 8-20 -Stort underhållsbehov -Ont om lämpliga platser -Kräver el till värmepumpar -Direktöverföring till grundvatten

7 Energi Øresund | 15. maj| 2012| Linda Birkedal| Lunds kommun Bassänger (Pit storage) + Billigt + Kostnadseffektivitet ökar med storlek - Bäst vid kort lagring - Ytkrävande

8 Energi Øresund | 15. maj| 2012| Linda Birkedal| Lunds kommun Skillnader mellan Danmark och Sverige • Danmark – Bassänger ovan jord (Pit storage) – Fjärrvärmenät • Sverige – Borrhål och akvifärer – Byggnadskomplex • Ackumulatorer finns i båda länderna

9 Energi Øresund | 15. maj| 2012| Linda Birkedal| Lunds kommun Business case från Lund – Anläggning som kan omsätta 50-100 GWh/år – Ska lagra spillvärme och billig värme från CHP – Värmen skall användas under vinterns kalla dagar – Erfarenhet av stora värmepumpar för geotermi på platsen – Välkänd berggrund med goda egenskaper – Ny brunnsteknik – Investering på ca: 70 MSEK – Minskar driftskostnader 15 MSEK/år – Förluster uppskattas till 20 %

10 Energi Øresund | 15. maj| 2012| Linda Birkedal| Lunds kommun Lagstiftning och förutsättningar • Vattendom krävs • Berggrund med vatten utan strömmar krävs • Pumpar till anläggningen drivs med el • Påverkan på miljö i övrigt liten • Påverkan på arbetsmiljön liten

11 Energi Øresund | 15. maj| 2012| Linda Birkedal| Lunds kommun Business case Nordhavn • I Nordhavn findes en tidligere tørdok, der kan benyttes som varmelager. • KE undersøger selskabsøkonomisk og samfundsøkonomisk nytteværdi. • Lageret kan komme til at indeholde: ca. 14.000 MWh – 300.000 m 3 – 41.000 m 2 • Der regnes på at lageret kan op- og aflade med optil 200 MW • Lagerets tekniske levetid forventes at være op mod 80 år. Derfor er en tidsbegrænset leje af grunden på 25 år kort.

12 Energi Øresund | 15. maj| 2012| Linda Birkedal| Lunds kommun De videre undersøgelser • Hvilke forhold ligger til grund for nytteværdien – Hvor stor en investering vil varmelageret kunne betale hjem • Robusthedsanalyser af varmelageret – Mere eller mindre vindkraft i energisystemet – Geotermianlæg i København – Lagerets tekniske egenskaber • KE indgår i et forskningsprojekt om lågkontruktioner til varmelagre sammen med Rambøll.


Ladda ner ppt "Energi Øresund | 28. marts | 2011 | Kenneth Løvholt | Gate 21 Storskalig värmelagring Linda Birkedal Lunds kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser