Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fördelningsteknik LSP

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fördelningsteknik LSP"— Presentationens avskrift:

1 Fördelningsteknik LSP
Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

2 Fördelningsteknik LSP
Magnus Engström, produktchef Ingemar Malmland, produkt- och marknadschef Leif Lundberg, specialist Bo Borgquist, Sverigeansvarig Ralf Späth, projektledare Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

3 Jordfelsskydd i nät med övertoner
Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 1

4 Olika typer av jordfelsskydd
Traditionella jordfelsbrytare Elektroniska jordfelsreläer Jordfelsmoduler för effektbrytare Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

5 Hur fungerar jordfelsskydd
1. Mekanism 2. Tripprelä 3. Motstånd (testkrets) 4. Testknapp 5. Testkrets 6. Primärlindning 7. Toroid 8. Sekundärlindning Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

6 Hur fungerar jordfelsskydd
Olika primärströmmar = jordfel = utlöst JFB Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

7 Olika typer av jordfelsbrytare
Typ AC Enbart skydd mot växelströmsfel Typ A Skydd mot växelströmsfel samt pulserande likströmsfel Typ B Skydd mot växelströmsfel, pulserande likströmsfel samt rena likströmsfel Typ S Selektiva versioner av typ AC och A, med korttidsfördröjning Immuna varianter Immuniserade varianter av typ A, anpassade för svårare drifter Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

8 När måste jordfelsskydd användas?
Generellt gäller kapitel 413 i SS Skydd mot indirekt beröring, max beröringsspänning Specifika krav finns dels i kapitel 55 (nödkraft, generatorer) samt i del 7 (särskilda slag av elinstallationer) Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs

9 Jordfelsskydd i nät med störningar
Störningar som kan lösa ut jordfelsskydd 50 Hz och transienta läckströmmar Högfrekventa läckströmmar Åsknedslag Startströmmar/inkopplingsströmmar Störningar som inte har någon effekt på jordfelsskydd Övertoner Spänningsvariationer Kortslutningar (mellan aktiva ledare) Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

10 Jordfelsskydd i nät med störningar
50 Hz och transienta läckströmmar Källa: kabelkapacitansen och kondensatorer i t.ex. EMC-filter Risk: obefogade utlösningar vid start, frånslag eller under drift R Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

11 Jordfelsskydd i nät med störningar
Högfrekventa läckströmmar Källa: kabelkapacitans och t.ex. switchade nätaggregat, frekvensomformare o.s.v. Risk: obefogade utlösningar under drift Switchat nätaggregat Last Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

12 Jordfelsskydd i nät med störningar
Åsknedslag Källa: blixtström som leds till jord Risk: obefogade utlösningar under åskväder Last Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

13 Jordfelsskydd i nät med störningar
Startströmmar/inkopplingsströmmar Källa: transient överström (t.ex. spänningssättning av transformator) Risk: obefogad utlösning vid start 0s 0.2s 0.4s A Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

14 Jordfelsskydd i nät med störningar
Övertoner Källa: övertonsgenererande utrustning i nätet Risk: den naturliga läckströmmen inkluderar övertoner, men övertonerna i sig har ingen inverkan på jordfelsskydd Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

15 Jordfelsskydd i nät med störningar
Spänningsvariationer Källa: inkoppling av stora laster kan generera spänningsfall Risk: ingen inverkan på jordfelsskydd Kortslutningar (mellan aktiva ledare) Källa: isolationsfel, handhavandefel eller annat fel som skapar kontakt mellan aktiva ledare (faser och neutralledare) och löser ut kortslutningsskyddet Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

16 Jordfelsskydd och frekvensomformare
Frekvensomformarens funktionssätt Frekvensomformarens kritiska egenskaper: 50 Hz läckström Högfrekvent läckström Fel på motorsidan Rekommendationer för kombination av jordfelsskydd och frekvensomformare Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

17 Jordfelsskydd och frekvensomformare
Principskiss över en frekvensomformares funktion + - Likriktare DC buss Växelriktare Motor Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

18 Jordfelsskydd och frekvensomformare
Vågform: matningsström Enfas: Trefas: Övertonsströmmar är inte en orsak till obefogade utlösningar! Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

19 Jordfelsskydd och frekvensomformare
Vågform: motorspänning och -ström Switchfrekvensen genererar störningar Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

20 Jordfelsskydd och frekvensomformare
Frekvensomformarens kritiska egenskaper: 50Hz läckström Källa: kondensatorer i EMC filter Risk: obefogad utlösning av jordfelsskydd EMC filter Jordfelsskydd Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

21 Jordfelsskydd och frekvensomformare
Frekvensomformarens kritiska egenskaper: Högfrekvent läckström Källa: kabelkapacitansen och switchningen Risk: obefogad utlösning av jordfelsskydd Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

22 Jordfelsskydd och frekvensomformare
Frekvensomformarens kritiska egenskaper: Högfrekvent läckström Exempel: Omformare: 2,2 kW Huvudspänning: 400 V trefas Jordningssystem: TN-S Motorfrekvens: 40 Hz PWM frekvens: 4 kHz Skärmad kabel: 5 m Resultat RMS: 85 mA 0-1 kHz: 3 mA 1-10 kHz: 50 mA kHz: 70 mA > 150 kHz: 10 mA Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

23 Jordfelsskydd och frekvensomformare
Frekvensomformarens kritiska egenskaper: Högfrekvent läckström Relevanta parametrar Effekt 2,2 kW 1 0,75 kW 0,7 Jordningssystem TN-S 1 TT 0,8 IT 0,2 Motorfrekvens 5 Hz 2,25 10 Hz 1,5 20 Hz 0,75 30 Hz 0,75 40 Hz 1 50 Hz 0,6 Kabel skärmad 1 oskärmad 0,8 Kabellängd 2 m 1 5 m 1 20 m 4 135 m 20 Spänning 400 V 1 230 V 0,2 Switchfrekvens 1 kHz 0,7 4 kHz 1 16 kHz 2,2 Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

24 Jordfelsskydd och frekvensomformare
Frekvensomformarens kritiska egenskaper: Fel på motorsidan Konsekvens: felström med mycket komplex vågform Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

25 Jordfelsskydd och frekvensomformare
Frekvensomformarens kritiska egenskaper: Fel på motorsidan Enfas Trefas Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

26 Jordfelsskydd och frekvensomformare
Rekommendationer för kombination av jordfelsskydd och frekvensomformare: Ta reda på om ett 30 mA jordfelsskydd verkligen är nödvändigt Anslut endast en frekvensomformare till ett 30 mA jordfelsskydd Använd “immuna” jordfelsskydd Ta reda på om ett extra EMC-filter verkligen är nödvändigt Sänk PWM frekvensen Använd så korta kablar som möjligt Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

27 Jordfelsskydd och frekvensomformare
Rekommendationer för kombination av jordfelsskydd och frekvensomformare: Säker utlösning i händelse av fel på motorsidan: Felström med mycket komplex vågform Ingående komponenter har olika amplitud beroende på frekvensomformarens driftläge Standardisering av jordfelsskydd Den existerande standarden (SS EN 61008/9) som definierar de olika typerna av jordfelsskydd tar inte hänsyn till felströmmar med dessa vågformer ... Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs 2

28 Jordfelsskydd i nät med störningar
Slutligen, tänk på att: Övertoner är inte en orsak till obefogade utlösningar av jordfelsskydd. Jordfelsskydd ser bara läckströmmar till jord Jordfelsskydd ger en betydligt större personsäkerhet i en anläggning, men undvik att installera dem i anläggningsdelar med kända störkällor Alla apparater och kablar har en naturlig läckström till jord, därför kan man behöva dela upp anläggningen på flera jordfelsskydd Decentralisera jordfelsskydden! En bra anläggning har hög säkerhet och hög tillgänglighet - du väljer! Arrangeras av Voltimum.se – portalen för elproffs


Ladda ner ppt "Fördelningsteknik LSP"

Liknande presentationer


Google-annonser