Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd för solcellssystem i lokaler som används för offentlig verksamhet (Även vid nybyggnad av specialbyggnad) Stödets storlek: Högst 70 % av stödberättigade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd för solcellssystem i lokaler som används för offentlig verksamhet (Även vid nybyggnad av specialbyggnad) Stödets storlek: Högst 70 % av stödberättigade."— Presentationens avskrift:

1 Stöd för solcellssystem i lokaler som används för offentlig verksamhet (Även vid nybyggnad av specialbyggnad) Stödets storlek: Högst 70 % av stödberättigade kostnader Högst 5 mkr per byggnad Stödets omfattning: All installation från solcellsmoduler fram till anslutning till elnät eller till annan elanvändning i byggnaden. Ej stöd till system för lagring av energi eller för anslutningsavgift till externt elnät

2 Stödet är 100 mkr, rambegränsat •Återstår 3 mars 2006: 48 mkr •Vilka län har utnyttjat stödet mest? •Stockholm 11,7 mkr •Skåne 14,7 mkr •Halland 7,3 mkr •V. Götaland 6 mkr •Norrlänen: •Gävleborg 0,3 mkr

3 Om ansökan och beslut Ansökan senast 3 månader efter påbörjandet Åtgärden måste utföras senast 31 december 2007 Ansökan inkommer och registreras och behandlas. Ett preliminärt beslut om stöd fattas och meddelas den sökande. Med beslutet följer en ansökan om slutligt beslut. Efter att åtgärderna utförts fylls ansökan i och kopior av kvitton, fakturor bifogas ansökan Intyg från sökandens revisor om att åtgärden utförts bifogas Kopia av F-skattsedel bifogas ALLA KOSTNADER SKA DELAS UPP PÅ MATERIAL- OCH ARBETSKOSTNAD. FÖR SOLCELLSYSTEM ÄVEN PROJEKTERINGSKOSTNADER.

4 MER INFORMATION •www.boverket.sewww.boverket.se •www.stem.se Solceller i byggnaderwww.stem.se http://www-y.lst.se/ blanketter/bostadsfinansieringhttp://www-y.lst.se/

5 Offentlig verksamhet och Specialbyggnad mm Offentlig verksamhet, exempel: Offentlig förvaltning, utbildning, idrott, hälso-,sjuk- och kriminalvård, allmänna kommunikationer Lokalen ska utgöra eller ingå i en byggnad som är: Specialbyggnad (2 kap 2 § FTL) Undantagen från skatteplikt (3 kap 4 § FTL) Beskickning eller konsulat Eller Allmännyttig verksamhet minst två år från att åtgärderna utförs (specialfall med ideell verksamhet som kan anses vara allmännyttig)

6 Stödets omfattning Exempel på stödberättigade installationer: Solcellsmoduler Laddningsregulator Växelriktare Mätare av elproduktion Övrigt installationsmaterial som krävs för solcellsystemets funktion Stödet omfattar inte: System för lagring av energi Anslutningsavgift till externt elnät

7 Specialbyggnader •Specialenhet: •800 ej fastställd typ av specialenhet. •810 tomtmark till specialbyggnad. •820 distributionsbyggnad. •821 reningsanläggning. •822 värmecentral. •823 vårdbyggnad. •824 bad-, sport- och idrotts- anläggning. •825 skolbyggnad. •826 kulturbyggnad. •827 ecklesiastikbyggnad. •828 allmän byggnad. •829 kommunikationsbyggnad. •890 försvarsbyggnad.


Ladda ner ppt "Stöd för solcellssystem i lokaler som används för offentlig verksamhet (Även vid nybyggnad av specialbyggnad) Stödets storlek: Högst 70 % av stödberättigade."

Liknande presentationer


Google-annonser