Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkringar eller effektbrytare som kortslutningsskydd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkringar eller effektbrytare som kortslutningsskydd"— Presentationens avskrift:

1 Säkringar eller effektbrytare som kortslutningsskydd
FIE´S Tekniska konferens April 2012 Jim Sjöström Switchgear AB

2 Agenda Bakgrund Historisk tillbakablick, Säkringar - Effektbrytare
Elsäkerhetsverkets skrivning Vad säger leverantörerna? Hur agerar kunderna?

3 Bakgrund Vissa kunder går tillbaka från att använda effektbrytare till Säkringar! Har förtroendet för Effektbrytare ändrats? Har regelverket ändrats? De flesta anläggningar som levereras idag är med effektbrytare.

4 Budskap -80 talet Korta ner bryttiderna < 100 ms
Effektbrytare ger kortast möjliga bryttider, med varierad kortslutningseffekt Personsäker handhavande Använd effektbrytare Ljusbågsvakt tillsammans med effektbrytare Elolycksfall: 40%av antalet elolyckor inträffar i ställverk och centraler, beroende på: - Säkringsbyte - etc.

5 Vad säger elsäkerhetsverket?
Enligt överliggande regelverk ska anläggningar provas i erforderlig omfattning.... tillverkarens anvisningar ska följas..... Enligt ELSÄK-FS 2010:3, 2008:3 är innehavaren av en starkströmsanläggning skyldig att fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet. Genom kontroll ska anläggnings innehavaren försäkra sig om att anläggningen uppfyller gällande bestämmelser. Krav på utlösning, utlösningstider, mm.

6 Fördelar med: Säkringar Effektbrytare Tillförlitliga
Enkelt att uppnå selektivitet, 2 steg skillnad Kort bryttid vid höga kortslutningsströmmar Allpolig brytning Bra strömbegränsning Snabb bortkoppling Optimerad inställning ”Bara att återställa”

7 Nackdelar Säkringar Effektbrytare
Långa bryttider vid låg kortslutningseffekt Reservdelshantering Risker vid byte Svår att ställa in Svår att primärprova

8 Vad säger leverantörerna ?
Enkel användning Återställning med stängd dörr Optimerad anläggning Lätt att ställa in

9 Hur agerar kunderna? Hur verifierar jag funktionen på MCCB?
När skall jag byta ut brytaren? Hur skall jag ställa in den? Vilken ratt skall jag vrida på?


Ladda ner ppt "Säkringar eller effektbrytare som kortslutningsskydd"

Liknande presentationer


Google-annonser