Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Var ligger vi i regelprocessen -MiFID

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Var ligger vi i regelprocessen -MiFID"— Presentationens avskrift:

1 Var ligger vi i regelprocessen -MiFID
Marcus Hjorth

2 Ny lag och nya föreskrifter
ISD ersätts av MiFID som innehåller principregler Införs i ny värdepappersmarknadslag som ersätter börs- och clearinglagen och värdepappersrörelselagen Principerna i MiFID kompletteras med detaljregler Genomförandedirektiv införs i FIs föreskrifter Genomförandeförordning direkt tillämplig Tillsynsmyndigheternas tolkningar av MiFID utarbetas inom CESR

3 Tidsplan MiFID skulle varit beslutad den 31 januari 2007 och börjat gälla den 1 november 2007 I Sverige: preliminärt förslag till föreskrifter december 2006 proposition i april föreskrifter på remiss i maj riksdagen beslutar i juni FI:s styrelse beslutar i juli Lag och föreskrifter börjar gälla den 1 november 2007

4 Finansinspektionens föreskrifter
Befintliga föreskrifter kommer att upphävas Värdepappersmarknadsföreskrift med organisatoriska krav och uppföranderegler (genomförandedirektiv) Regler som inte följer av genomförandedirektiv anknutna ombud rådgivning inspelning av telefonsamtal vid mäklarbord TRS

5 Nya tillstånd Automatiskt nya tillstånd till värdepappersbolag, banker och fondbolag I samband med det kan värdepappersbolag behöva söka sidotillstånd värdepappersbolag få ändrade lägsta kapitalkrav värdepappersbolag och banker behöva lämna tillbaka tillstånd värdepappersbolag och banker behöva se över sin gränsöverskridande verksamhet Vissa bolag kan behöva söka tillstånd för investeringsrådgivning placering med/utan fast åtagande drift av handelsplattformar (MTF) Elbolag lämna tillbaka tillstånd? Information från FI

6 Befintliga värdepappersbolag
Kommission Förmedling Eget lager Kapitalförvaltning Garantigivning och annan medverkan vid emissioner SIDOTILLSTÅND Mottagande och vidarebefordan Utförande av order Handel för egen räkning Portföljförvaltning Investeringsrådgivning Garantigivning och placering med ett fast åtagande placering utan fast åtagande drift av MTF SIDOTILLSTÅND

7 Vägledning CESR:s rekommendationer vägledande för FI:s tolkningar
dokumentation (klar) TRS gränsöverskridande verksamhet incitament best execution FI vägledningsdokument


Ladda ner ppt "Var ligger vi i regelprocessen -MiFID"

Liknande presentationer


Google-annonser