Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk Instruktioner 1. För markören över bilden. När markören blir en hand befinner du dig över en länk med mer information. 2. Klicka på länken för att få fram informationen. 3. Klicka på ”«Tillbaka” ovanför tidsplanen för återställa bilden. FI:s uppgiftslämnande Publicering Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft Dec 2006

2 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka Baselkommittén beslutade 2004 om nya kapital-täckningsregler. EU inför dessa regler genom EG-direktiv. 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI:s uppgiftslämnande Publicering Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

3 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Sverige inför de nya kapital-täckningsreglerna i svenska lagar, t.ex. i: lag om kapitaltäckning och stora exponeringar lagen om bank- och finansieringsrörelse lagen om värdepappersrörelse Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI:s uppgiftslämnande Publicering Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

4 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut FI ger ut kompletterande regler i form av föreskrifter efter bemyndigande i lag. Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI:s uppgiftslämnande Publicering Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

5 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd FI:s prövning av företags ansökan att använda interna metoder för att räkna fram sitt kapitalkrav. Pågår 1 aug ’05 – feb/mar ’07 Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI:s uppgiftslämnande Publicering Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

6 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Inrapportering av uppgifter till FI. Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI:s uppgiftslämnande Publicering Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

7 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk Utveckling av metoder på FI inom ramen för samlad kapital-bedömning och med hjälp av självutvärdering. FI:s uppgiftslämnande Publicering Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

8 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI informerar, liksom alla andra tillsynsmyndigheter i EU, om sin tillsyn och om relevanta regler enligt de nya kapitaltäckningsreglerna på ett likformigt sätt FI:s uppgiftslämnande Publicering Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

9 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI:s uppgiftslämnande Publicering FI kommer att ordna övergripande och riktade informationsmöten för olika målgrupper. Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

10 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 28 sep. EU-parlamentet antar EG-direktivet EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI:s uppgiftslämnande Publicering Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

11 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 30 jun. EU publicerar direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG som träder i kraft 20 dagar efter publicering. 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI:s uppgiftslämnande Publicering Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

12 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 Resten av Q&A på EU/CEBS webbplats. EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI:s uppgiftslämnande Publicering Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

13 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut 22 dec ’ mar ’06. PM på remiss om nya kapitaltäckningsregler Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI:s uppgiftslämnande Publicering Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

14 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Nov. Proposition ny kapital-täckningslag m.m. Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI:s uppgiftslämnande Publicering Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

15 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut 7 dec ’06. Riksdagen beslutar om ny lagstiftning. Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI:s uppgiftslämnande Publicering Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

16 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut 31 maj – 15 sep ’06. Remissperiod 1 Intern riskklassificering inkl. kreditreducerande åtgärder Schablonmetoden för kreditrisker inkl. kreditriskreducerande åtgärder Värdepapperisering Basmetoden och schablonmetoden för operativa risker Handelslagret och marknadsrisker Kapitalbas Offentliggörande av information Stora exponeringar (remissperiod 9 juni – 15 sep) Godkännande av kreditvärderingsföretag (remissperiod 9 juni – 15 sep) Likviditetsrisker (remissperiod 5 jul – 1 sep) Ränterisker i övrig verksamhet (remissperiod 5 jul – 1 sep) Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

17 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut 12 sep – 6 okt ’06. Remissperiod 2 Internmätningsmetoder för operativa risker Motpartsrisker (modeller) Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

18 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut 17 nov – 8 dec ’06. Remissperiod 3 Hela det nya kapitaltäckningsregelverket Intern kapitalutvärdering (ICAAP) Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

19 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut 22 jan ’07. FI:s styrelse beslutar om föreskrifter. Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

20 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd 31 jul ’05. Ansökan från företagen Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

21 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd 3 jul – 30 nov. FI yttrar sig till resp. företag om ansökan Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

22 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Senast 31 dec. FI lämnar slutlig bedömning av företagens ansökningar baserat på gällande regelverk. Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

23 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Feb ’07. FI beslutar om företagens ansökningar. Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

24 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss 24 mar – 12 maj. Remiss ny kapitaltäckningsrapport. Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

25 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Parallellrapportering för IRK-företag (dvs. de företag som ansökt om att få använda interna metoder för att beräkna kapitalbehovet för kreditrisker). Kv : 15 maj ’06  Kv : 11 maj ’07 Kv : 1 sep ’06  Kv : 24 aug ’07 Kv : 10 nov ’06  Kv : 9 nov ’07 Kv : 23 feb ’07  Kv : 22 feb ’08 Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

26 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk Riskanalysmetodik inom: Kreditrisker Operativa risker Marknadsrisker Likviditetsrisker Övergripande styrning och kontroll Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

27 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI genomför samlade kapitalbedömningar för tre stora banker och ett mindre antal andra institut för att testa metodiken för samlad kapitalbedömning. Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

28 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk Test av självutvärdering för riskbedömning hos ett mindre antal företag. Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

29 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk Metodiken för tillsyn enligt det nya regelverket är klar. Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

30 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk Löpande tillsyn enligt det nya regelverket. Samlad kapitalbedömning är basen för FI:s stabilitetstillsyn. Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

31 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI:s uppgiftslämnande Publicering Feb-apr ’07. Information enligt EU-mall om regler och tillsyn, på engelska. Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

32 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI:s uppgiftslämnande Publicering Informationsmöten 16 maj. Övergripande informationsmöte för branschen, media och analytiker om Samlad kapitalbedömning. Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

33 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI:s uppgiftslämnande Publicering Informationsmöten 28 sep. Informationsmöte för mindre och medelstora företag under FI:s tillsyn. Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft

34 Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige
« Tillbaka 2005 2006 2007 EU-processen Publicering Implementering EU Beslut Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Lag träder i kraft 1 feb ’07 Författningar från FI Löpande remisser Remissperioder Författningar träder i kraft 1 feb ’07 Beslut Prövningsprocessen FI:s yttrande Slutlig bedömning Ansökan Formellt tillstånd Rapportering till FI Parallellrapportering IRK-företag kvartalsvis Remiss Test själv-utvärdering Tillsynsmetodik Utveckling av delar Samlad kapitalbedömning Metodik klar Tillsyn enligt nytt regelverk FI:s uppgiftslämnande Publicering Informationsmöten 16 nov. Informationsmöte för revisorer. Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder i kraft


Ladda ner ppt "Tidsplan för införande av Basel 2 i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser