Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidsplan för införande av MiFID i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidsplan för införande av MiFID i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 EU-processen Publicering Beslut Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Instruktioner 1. För markören över bilden. När markören blir en hand befinner du dig över en länk med mer information. 2. Klicka på länken för att få fram informationen. 3. Klicka på ”«Tillbaka” ovanför tidsplanen för återställa bilden. Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft November 2006

2 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 6 februari. EU-kommissionen lämnade förslag till nivå 2-regelverk EU-processen Publicering Beslut Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft

3 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 21 april EU-parlamentet antog EG-direktivet EU-processen Publicering Beslut Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft

4 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 EU-processen Publicering Beslut Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Höst ’06. Start av möten och workshops för deltagare i samarbetsprojektet av utveckling av TRS. Fortsätter under hela ’07. Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft

5 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 EU-processen Publicering Beslut Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Informationsmöten 30 mars. Informationsmöte om MiFID Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft

6 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 EU-processen Publicering Beslut Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 29 juni. Publicering av huvudstudie och presentationsmaterial på Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft

7 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 EU-processen Publicering Beslut Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 16 oktober. Kravspecifikation till företag som är ålagda att rapportera in transaktioner med finansiella instrument. Uppdateras på Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft

8 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 EU-processen Publicering Beslut Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Informationsmöten 2 juni. Fondhandlarföreningarna i Norden seminarie om MiFID Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft

9 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 EU-processen Publicering Beslut Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Informationsmöten 20 september. Informationsmöte om TRS och internhandel. Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft

10 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 EU-processen Publicering Beslut 6 april. Proposition ny värdepappersmarknadslag m.m. Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft

11 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 EU-processen Publicering Beslut Juni. Riksdagen beslutade om ny lagstiftning. Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft

12 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 EU-processen Publicering Beslut Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Juli. FI:s styrelse beslutar om föreskrifter. Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft

13 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 EU-processen Publicering Beslut Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Sverige inför de nya värdepappersmarknadsreglerna i svenska lagar, t.ex. i: lag om värdepappersmarknaden lag om bank- och finansieringsrörelse lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument lag om handel med finansiella instrument m.fl. lagar Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft

14 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 26 juni. ESC röstade för direktivets genomförandeförordning och genomförandedirektiv. EU-processen Publicering Beslut Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft

15 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 10 augusti. Direktivets genomförandeförordning och genomförandedirektiv antogs. EU-processen Publicering Beslut Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft

16 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 EU-processen Publicering Beslut Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Remissperioder Information om testperioder under hösten ´06. Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft

17 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 EU-processen Publicering Beslut Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Dec ’06 – jan ’07 Feb ’07– mar ’07 Remiss Prop. Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Informationsmöten Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft

18 Tidsplan för införande av MiFID i Sverige
« Tillbaka 2004/2005 2006 2007 EU-processen Publicering Beslut Lag börjar gälla 1 nov ’07 Svensk lagstiftning Remiss Prop. Beslut Författningar från FI Remissperioder Transaktionsrapportering Publicering Testperioder Implementering klar 1 nov ’07 Förstudie Huvudstudie Utveckling och implementering Samarbetet med nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter avs. TRS Avtal Möten och workshops Informationsmöten 23 april. Informationsmöte om kundhantering och TRS. Pågående process Pågående aktivitet Händelse Beslut/Träder ikraft


Ladda ner ppt "Tidsplan för införande av MiFID i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser