Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitaltäckningsrapporten Parallellrapportering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitaltäckningsrapporten Parallellrapportering"— Presentationens avskrift:

1 Kapitaltäckningsrapporten Parallellrapportering
Informationsmöte om den framtida Kapitaltäckningsrapporten och den stundande Parallellrapportering

2 Agenda Den framtida kapitaltäckningsrapporten EU processen
FI-processen Förslag till IRK-tabeller Rapporteringens omfattning för IRK-institut Övriga frågor

3 Huvuddragen i EU-arbetet
COREP lämnade i början av september över ett förslag till EU-gemensam kapitaltäckningsrapportering till CEBS CEBS beslutade den 25 oktober att anta ett EU-gemensamt förslag utan ytterligare remissrunda

4 Huvuddragen i EU arbetet
Informationen i den föreslagna rapporten omfattar endast Pelare I och kan kategoriseras som ”Core” och ”Detailed” Core är obligatoriskt för medlemsländerna Detailed är frivilligt för medlemsländerna Tillsynsmyndigheten har dessutom möjlighet att begära in ytterligare information

5 Agenda Den framtida kapitaltäckningsrapporten EU processen
FI-processen Förslag till IRK-tabeller Rapporteringens omfattning för IRK-institut Vad ska rapporteras? Övriga frågor

6 FI-processen FI tycker att CEBS rapportförslag är bra och kommer därför till stor del att följa det när vi utformar den svenska rapporten FI kommer dessutom att utnyttja möjligheten att lägga till information i rapporten som vi anser är nödvändiga för vår tillsyn Kan vara svårt att redan idag veta behovet inom vissa områden: Dessa delar kan därför initialt bli mindre/mer omfattande än det behov som kan tänkas behövas på lång sikt

7 Tidplan internt arbete
Hösten: Test av kapitaltäcknings-rapport på ett antal institut Mitten av nov: Marknadsrisker + Instruktioner och hänvisningar för IRK-blanketterna Jan: Pelare II + Stora exponeringar Kapitalbas nov/dec 2005 2006 Inom gruppen finns emellertid en stark förhoppning om att ha ett så pass färdigt förslag till rapport att visa upp för CEBS vid deras nästa möte att en första EU-gemensam remiss förhoppningsvis kan genomföras någon gång under mitten av hösten. Detta är gruppens förhoppning men inget är spikat ännu!! Feb: Förslag på kapitaltäckningsrapport, remiss 2 mån, för-beredelse av IT-system

8 Agenda Den framtida kapitaltäckningsrapporten EU processen
FI-processen Förslag till IRK-tabeller Rapporteringens omfattning för IRK-institut Vad ska rapporteras? Övriga frågor

9 Förslag till IRK-tabeller
Remisstiden på FI:s förslag till IRK-tabeller löpte ut den 21 september. Bankföreningen (BF) inkom med följande feedback: Bra med en EU-gemensam kapitaltäckningsrapport Rapportering som ligger utanför Pelare I bör tas in i ett annat sammanhang Rapporteringsinstruktioner och hänvisningar till de föreslagna blanketterna måste göras utförligare och tydligare Parallellrapporteringen bör inte omfatta mer detaljuppgifter än nödvändigt

10 Förslag till IRK-tabeller
FI kommer att begära in information som ligger utanför Pelare I i samma sammanhang vilket även är förenligt med COREP FI beräknar att i mitten av november kunna lämna utförligare och tydligare rapporteringsinstruktioner och hänvisningar för IRK-blanketterna Med anledning av de förändringar som skett inom COREP samt de åsikter som framkommit vid externremissen har FI arbetat fram ett nytt förslag

11 Förslag till IRK-tabeller
Ett antal kolumn- respektive radnamn har ändrats Följande större förändringar har skett FI kommer inte att begära att institutet bryter ner totalt alla exponeringar i åtaganden i och utanför balansräkningen, repor och derivat Raden Exponeringar i form av avvecklingsrisk har tillkommit Kolumnen EAD efter nettningsavtal har utgått Följande större förändring diskuteras Institutet ska uppge delen motpartsrisk av EAD

12 Förslag till IRK-tabeller
Exempel 1: Rapportering av PD-riskklasser i mallen ”Kreditrisk IRK Modell 1 Modell 2 Rapportering Riskklass 1 Riskklass A Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass A Riskklass B Riskklass 3 Riskklass 2 Riskklass 4 Riskklass C Riskklass B Riskklass 5 Riskklass 3 Riskklass 4 Kriterier för rangordning (lägst först): PD-estimat Nedre gräns för klassen Övre gräns för klassen Riskklass C Riskklass 5

13 Förslag till IRK-tabeller
Exempel 2: Vad avses med kolumnerna utflöde respektive inflöde med anledning av kreditriskskydd med substitutionseffekt? Med nedanstående exempel vill FI förtydliga om vad som avses: Ett institut har en exponering om 100 kronor under exponeringsklassen Företagsexponeringar. Institutet erhåller ett kreditriskskydd med substitutionseffekt från ett företag med ett lägre PD-estimat om 50 kronor och ett kreditriskskydd med substitutionseffekt från annat institut om 50 kronor I ovanstående exempel blir det Totala utflödet 100 kronor och det Totala inflödet 50 kronor under exponeringsklassen Företagsexponeringar. Under exponeringsklassen institutexponeringar blir det Totala inflödet 50 kronor.

14 Förslag till IRK-tabeller
Exempel 3: Vad är det som efterfrågas under Fördelning av EAD som täcks av kreditriskskydd som påverkar LGD-estimaten? Med nedanstående exempel vill FI förtydliga om vad som avses: Ett institut har en exponering om 100 kronor. Vidare finns ett kreditriskskydd om 50 kronor i form av en fastighet och ett kreditriskskydd om 20 kronor i form av en kundfordran. I detta fall ska institutet rapportera 50 kronor under kolumnen fastighet och 20 kronor under kolumnen kundfordran.

15 Agenda Den framtida kapitaltäckningsrapporten EU processen
FI-processen Förslag till IRK-blanketter Rapporteringens omfattning för IRK-institut Hur rapportera? Övriga frågor

16 Rapporteringens omfattning, IRK
Mallar för kapitalberäkning LGD-mall (1 mall per exponeringsklass) Parallellrapportering under 2006 Konsoliderad nivå Alla IRK-institut Reguljär rapportering fr.o.m. 2007 Solonivå

17 Agenda Den framtida kapitaltäckningsrapporten EU processen
FI-processen Förslag till IRK-blanketter Rapporteringens omfattning för IRK-institut Hur rapportera? Övriga frågor

18 Hur rapportera? Parallellrapportering samt Kapitaltäcknings-rapportering kommer att göras genom Periodisk inrapportering via internet Dessutom ska vi tillhandahålla XBRL om det finns ett intresse hos er Ej aktuellt för parallellrapportering

19 Periodisk inrapportering till FI via internet
Används idag av nära 100% av bankerna och % av värdepappersbolagen Säkerhet - Påloggning med kort + kod Kvalitet – Inbyggda kontroller och beräkningar Möjlighet att använda transaktionsfil som alternativ till manuell registrering i elektronisk blankett Transaktionsfil kommer så småningom även att kunna skapas i XBRL-format

20 Agenda Parallellrapportering för IRK-institut
Den framtida kapitaltäckningsrapporten EU processen FI-processen Förslag till IRK-blanketter Hur rapportera? Övriga frågor


Ladda ner ppt "Kapitaltäckningsrapporten Parallellrapportering"

Liknande presentationer


Google-annonser