Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt KiLEN = Kommunernas Inrapportering till Länsstyrelsen Bakgrund: •Riksdagsbeslut 30 maj 2006 •Ändringen av Socialtjänstlagen från 1 juli 2006 •Kommunernas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt KiLEN = Kommunernas Inrapportering till Länsstyrelsen Bakgrund: •Riksdagsbeslut 30 maj 2006 •Ändringen av Socialtjänstlagen från 1 juli 2006 •Kommunernas."— Presentationens avskrift:

1 Projekt KiLEN = Kommunernas Inrapportering till Länsstyrelsen Bakgrund: •Riksdagsbeslut 30 maj 2006 •Ändringen av Socialtjänstlagen från 1 juli 2006 •Kommunernas första rapportering till Länsstyrelsen är den 30 september 2006

2 Kommunerna ska •Rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader •Rapportera när verkställighet avbrutits och inte ånyo verkställts inom tre månader • På individnivå till - Länsstyrelsen - Kommunens revisorer • Som statistik till - Kommunfullmäktige • Fasta rapporterings- tillfällen, varje kvartal

3 Kommunerna ska, forts •Rapportera när beslut eller avbrott som tidigare inrapporterats till Länsstyrelsen har verkställts • På individnivå till - Länsstyrelsen - Kommunens revisorer • På statistiknivå till - Kommunfullmäktige • Löpande rapportering

4 Länsstyrelsen ska •För varje individrapport bedöma om ansökan till länsrätten om att utdöma sanktionsavgift ska göras •Visa på läget i länet •Följa utvecklingen i länet •Hade lagändringen någon effekt?

5 Projekt KiLEN ProjektgruppStyrgrupp Referensgrupp, med kontaktpersoner från varje Lst, 2 kommuner, SKL Referensgrupp, med kontaktpersoner från varje Lst, 2 kommuner, SKL Extra referensgrupp med socialdirektörerna Extra referensgrupp med socialdirektörerna

6 eSocialtjänst innehåller •Automatisk påminnelse till kommunerna i slutet av varje kvartal om rapporteringen •Webbaserad kvalitetssäkrad inrapportering från kommunerna av kvartalsrapport och individrapport •Kommunerna kan skriva ut, spara och återanvända rapporterna •Kommunen ändrar själv huvudrapportör och rapportör, de som rapporterar in till lst, e-legitimation

7 Sociala i Platina •Automatisk påminnelse till kommunerna med gemensam text inför rapportering •Automatisk diarieföring av inkomna ärenden, även vid upprepad rapportering i samma dnr •Användning av wordmallar för remisser, beslut och ansökningar till LR •Uttag av statistik i form av standardtabeller för trovärdig jämförelse över hela landet •Statistik för kommun, län eller riket •Möjlighet till extra urval från standardtabell

8 Sociala i Platina, forts •Enkelt skicka rapport som e-post •Gruppmeddelanden med e-post •Rapportörsregister •Kommun/förvaltningsregister •Individkort utifrån individrapport, kan ändras av lst om betydande fel •Automatisk / manuell registrering av ärenden

9 Fördelar med KILEN •Tidsbesparande hantering för länsstyrelserna •Kvalitetssäkring av uppgifter vid inrapporte- ring istället för i efterhandskontroller •Tidsbesparande rapportering för kommunerna •Gemensamt system och samma rutin för lst •Jämförbar information över landet •Säkrare och mer trovärdig statistik

10 Fördelar med KILEN, forts •Jämförbar information över landet bra för lst •Vår tillsyn gör kommunernas rapporteringsskyldighet till en rutin •Lätt göra uppföljningar och redovisningar av utvecklingen

11 Ytterligare behov redan nu •Handläggning inte nog som status - Avvakta komplettering - Avvakta dom - Avvakta yttrande- Delbeslut •Lägga in fler ärenden i Platina •Uppföljning av domarna •Fritt ta ut statistik •Kommunerna kunna skicka in känsliga dokument digitalt •Scanna in dokument, inga manuella akter

12 Tidsplan … •Leverans för test februari 2008 •Utbildning av lst mars-april •Inläggning av pågående ärenden mars- april •Länsstyrelserna informerar kommunerna från mars •Successivt införande från slutet av mars till början av maj

13


Ladda ner ppt "Projekt KiLEN = Kommunernas Inrapportering till Länsstyrelsen Bakgrund: •Riksdagsbeslut 30 maj 2006 •Ändringen av Socialtjänstlagen från 1 juli 2006 •Kommunernas."

Liknande presentationer


Google-annonser