Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kemi.se RoHS-direktivet 2002/95/EG om begränsning av användningar av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter Eva Nilsson, Kemikalieinspektionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kemi.se RoHS-direktivet 2002/95/EG om begränsning av användningar av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter Eva Nilsson, Kemikalieinspektionen."— Presentationens avskrift:

1 www.kemi.se RoHS-direktivet 2002/95/EG om begränsning av användningar av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter Eva Nilsson, Kemikalieinspektionen eva.nilsson@kemi.se

2 2002/95/EG •Direktivet kom 2002 och gäller fr o m 1 juli 2006. •Gäller elektriska och elektroniska produkter (EEE) För att omfattas ska produkten omfattas av vissa definierade produktgrupper och vara 1.Beroende av elektrisk ström el. elektromagnetiska fält, eller 2.produkter för generering, överföring och mätning av ström Undantag Produkter som är avsedda att användas med en spänning över 1000 volt växelström eller 1500 volt likström www.kemi.se

3 Nära kopplat till WEEE-direktivet (2002/96/EG) •Nära kopplat till WEEE-direktivet som handlar om insamling av dessa produkter (producentansvar) Produktgrupper som omfattas (framgår av WEEE-direktivet) Stora hushållsapparater Små hushållsapparater IT- och telekommunikationsutrustning Hemutrustning Belysningsutrustning Elektriska och elektroniska verktyg Leksaker, sport- och fritidsutrustning Automater www.kemi.se

4 RoHS-direktivet •Förbjuder 6 ämnen i dessa produkter 1) bly 2) kvicksilver 3) kadmium 4) sexvärt krom 5-6) PBB och/eller PBDE (flamskyddsmedel) www.kemi.se

5 Koppling till WEEE-direktiv •2 produktkategorier i WEEE finns nu inte med i RoHS, nämligen medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument Varför valdes elektronik ut för begränsningar? •Genererar stort avfallsberg •Snabb teknikutveckling •Återvinning underlättas, om produkterna inte innehåller dessa farliga ämnen www.kemi.se

6 Möjlighet till undantag om 1.Det från teknisk och vetenskaplig synpunkt inte är praktiskt möjligt att ta bort dessa ämnen genom förändrad konstruktion eller byte av material, eller 2.Det är så osäkert om ersättningsmaterialen är bättre ur miljö- och hälsosynpunkt att det inte går att säga att fördelarna överväger nackdelarna Undantag söks av ett företaget hos kommissionen. Alla företag kan dra nytta av ett undantag – inte bara sökande www.kemi.se

7 RoHS-revideringen •KOM la i december 2008 ett förslag till nytt RoHS- direktiv. Förhandling pågår nu. •Förslaget är anpassat till Eus nya regler om fri cirkulation av varor, det s k varupaketet •Inga nya förbjudna ämnen har lyfts in i förslaget, med en bilaga listar några ämnen ”på väg in” •En mekanism föreslås för hur det ska gå till att ta in nya ämnen i direktivet www.kemi.se

8 RoHS-revidering, hur långt har man kommit? •Har inte tagit hunnit ta ställning i alla frågor (samtliga artiklar har ännu inte gåtts igenom). Direktivet antas slutförhandlas under nästa ordförandeskap (Spanien) •Verkar råda en enighet omkring tillämpningsområdet. KOM hade föreslagit att den exempellista som finns i nuvarande RoHS ska vara bindande. Många länder är dock eniga om KOM förslag inte är en bra idé, utan direktivet bör ha ett ”öppet scope”, dvs. att alla produkter som omfattas av definitionen EEE-produkt i direktivet ska ingå. Listning av användarkategorier föreslås tas bort. www.kemi.se

9 RoHS-revideringen •Vissa områden kommer att bli undantagna direkt i direktivet – undantagen är ännu inte klara. Fortfarande finns en begränsning i vilka EEE-produkter som omfattas dvs under 1000 volt växelström el. 1500 volt likström •Diskussions förs om kopplingen mellan RoHS och Reach, och om hur regelverken kan samverka. www.kemi.se

10 RoHS-revideringen •Parlamentet väntas komma med många ändringsförslag. Ett förslag kan exempelvis vara att lyfta in fler ämnen i förbudet. Parlamentet röstar i plenum under våren 2010. •Det är för tidigt att säga hur det kommer bli. www.kemi.se


Ladda ner ppt "Www.kemi.se RoHS-direktivet 2002/95/EG om begränsning av användningar av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter Eva Nilsson, Kemikalieinspektionen."

Liknande presentationer


Google-annonser