Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hög konsumtion = mycket avfall!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hög konsumtion = mycket avfall!"— Presentationens avskrift:

1

2 Hög konsumtion = mycket avfall!
Marie Örjestål, arbetsledare på renhållningen Veronika Ström Uotela, renhållningstekniker

3 Trodde ni det var enkelt med avfall
Trodde ni det var enkelt med avfall? Vänta bara tills jag fått förklara Ramdirektiv från EU 2008/98 Miljöbalken Ny avfallsförordning SFS 2011:927 Sortera ut förpackningar till producent-ansvar (förordningen om producentansvar för förpackningar) Avfallsplan finns i alla kommuner

4 Avfall vad är det? "Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med” (15 kap. 1 § första stycket miljöbalken):

5 Vad är farligt avfall? Kemiska produkter som är märkta med Faro-symboler

6

7 Lysrör och ljuskällor Lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver! Behandlas varsam så de inte går sönder! Kvicksilver mycket farligt!

8 Avfallshierarkin 5 Bort- Skaffande Ex deponering 4 Annan Återvinning
Ex energi 3 Material-återvinning 2 Återan-vändning 1 Förebyggande

9 Producentansvar Förpackningar Returpapper, tidningar, trycksaker
Well Plast (hård-, emballage- och övrig plast) Metall (burkar, flaskor och fat) Glasförpackningar Pappersförpackningar Returpapper, tidningar, trycksaker Elektriska- och elektroniska apparater Batterier Bilar, auktoriserade bildemonterare Däck Radioaktiva produkter o herrelösa strålkällor Läkemedel

10 Lönar det sig att återvinna
Aluminium sparar 95 % energi mot ny produktion Om alla aluminiumförpackningar återvinns räcker den sparade energin att värma småhus Stål sparar 75 % energi Glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst, sparar sand, soda, kalk o energi Plastförpackningar, för varje kilo som återvinns sparar vi en liter olja och två kilo koldioxid En plastflaska som hamnar i naturen tar 450 år innan den brutits ner

11 Sortera rätt m mobilen Nu finns digital hjälp att sortera rätt vid återvinningsstationen med hjälp av SITAS app, ”källsortera”. Ladda ner genom att söka på källsortera i App Store eller Android Market.

12 Börja med det viktigaste
Alla kanske inte alltid har möjlighet att sortera ut alla slags avfall. Börja då med det viktigaste: farligt avfall. Det måste absolut lämnas separat, till exempel glödlampor, batterier (även inbyggda), lim, färg (även nagellack), sprayflaskor med mera. Små behållare från värmeljus tar inte mycket plats att samla, men de spar väldigt mycket energi när de återvinns. Låt det bli en början. När det har blivit en vana är det inte så svårt att sortera ut konservburkarna, marmeladburken, schampoflaskorna, mjölkkartongen och tidningarna också.

13 Mer information ftiab.se sopor.nu hemab.se

14 Tillstånd krävs! Vi har tillstånd från länsstyrelsen för att köra och att ta emot det mesta i avfallsväg.

15

16

17


Ladda ner ppt "Hög konsumtion = mycket avfall!"

Liknande presentationer


Google-annonser