Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rena Västmanland Om kemikalier i din vardag Förbundet Agenda 21 i Västmanlands projekt Inledning. Presentera dig som en av fjorton Kemikalieambassadörer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rena Västmanland Om kemikalier i din vardag Förbundet Agenda 21 i Västmanlands projekt Inledning. Presentera dig som en av fjorton Kemikalieambassadörer."— Presentationens avskrift:

1 Rena Västmanland Om kemikalier i din vardag Förbundet Agenda 21 i Västmanlands projekt
Inledning. Presentera dig som en av fjorton Kemikalieambassadörer.

2 Rena Västmanland Projekt som drivs av FA 21 Nu pågår etapp 2
Finansieras av Naturvårdsverket Handlar om vardagskemikalier Kemikalieambassadörer från medlemsorganisationerna Hemsida med kunskapsbank, test mm Kort beskrivning av projektet. Projektet startade Vänder sig till allmänheten och handlar om kemikalier som man stöter på i hemmet, på jobbet och i butiken. Kemikalier i vardagen som man också själv kan påverka.

3 Beskriv hemsidans olika funktioner
Beskriv hemsidans olika funktioner. Gör reklam om att den uppdateras med kemikalienyheter regelbundet.

4 Vad är kemikalier? Allt vi har omkring oss.
Ämnen eller blandningar av ämnen. Antingen finns de naturligt eller så har vi människor skapat dem genom att blanda olika ämnen. Intro om kemikalier. En kemikalie blir till ett miljögift om det blir för hög koncentration eller om den hamnar på fel ställe.

5 Miljömål nr 4 Giftfri miljö
Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Sverige har 16 nationella miljömål. Nr 4 handlar om kemikalier och heter ”Giftfri miljö”. Läs mer på Illustration: Tobias Flygar

6 De nationella miljömålen finns också nedbrutna till regionala miljömål och delmål. Det senaste om Västmanlands miljömål finns beskrivna i denna lägesrapport från november Finns att ladda ner från länsstyrelsens hemsida alt

7 Urklipp från rapporten på förra sidan
Urklipp från rapporten på förra sidan. De glada och sura gubbarna visar hur vi ligger till. Raden om ”Giftfri miljö” vittnar om att vi inte kommer att nå målet som helhet och flera av delmålen blir svåra att nå. Fler åtgärder måste till om vi ska nå målen. Om du vill fördjupa dig i vad varje delmål står för kan du läsa mer på:

8 Angrip vardagskemikalierna
Giftfri miljö Dosera rätt Välj bort de giftigaste Avfall och avlopp Behövs alla?

9 Avlopp Var rädd om reningsverket Ha en sophink i badrummet
Lämna kemikalierester till Återbruket Tvätta inte bilen på gatan Var rädd om reningsverket --> Processen är störningskänslig. Ju ”snällare” man är mot reningsverket desto bättre fungerar reningen och därmed minskas utsläppen till sjön som tar emot avloppsvattnet. Ha en sophink i badrummet --> enkel åtgärd för att det inte ska slängas fel saker i toastolen av ”misstag” Kemrester till Återbruket --> där tar det inte kol på mikroorganismerna i reningsverket. Kemikalierna tas om hand på ett kontrollerat sätt. Antingen så förbränns de med särskild avancerad teknik och rening eller så deponeras de på special-deponi. Tvätta inte bilen på gatan --> Tvättvattnet går direkt ner i dagvattensystemet som sedan rinner ut i sjöar och vattendrag. Välj istället att tvätta bilen i biltvätt med reningsutrustning och recirkulerande vatten, i gör-det-själv-hall eller i nödfall, på en gräs eller grusplan, där vattnet kan infiltreras ner i marken. Foto: J. Malmström

10 Avfall Lämna farligt avfall på Återbruket.
Farligt avfall är t ex: lysrör, färg, bekämpningsmedel, lösningsmedel, rengöringsmedel, sprayflaskor. Återbruk kallas VafabMiljös lämningsstationer för sorterat avfall. De finns i hela länet och är öppna nästan varje dag. Det är gratis för privatpersoner att lämna sorterat avfall på Återbruken medan det kostar en slant för företagen. Foto: VafabMiljö

11 Överblivna läkemedel Lämna överblivna läkemedel till Apoteket.
Läkemedelsrester har hittats av forskare i jord, sediment och i våra vatten. Varje år förbränns drygt 900 ton läkemedel, inklusive förpackningar. Ta gärna upp exemplet med hormoner från p-piller. Överskottshormoner kommer genom urinen ut i sjöar och vattendrag, eftersom reningsverken inte helt rår på dessa typer av ”avfall”. Hormonerna har sedan visat sig göra fiskar enkönade och alltså omöjliggöra deras fortplantning.

12 Dosera rätt Det blir inte renare för att man överdoserar - bara dyrare! Ta reda på vattnets hårdhet Om det inte är folk från dessa orter som ska lyssna på dig så kan du lätt få fram rätt siffror från vattenverket i den aktuella kommunen. Tips! Rita en linje med en vattenfast penna på maskindiskmedels- och tvättmedelsskopan vid rätt dosering, så ser man lätt hur mycket man ska mäta upp.

13 Varumärkningar Svanen Bra Miljöval – Falken KRAV Rättvisemärkt FSC
Farosymboler Svanen: SIS miljömärkning. Märker papper, färger, tvättmedel osv. SIS märker också med EU-blomman men den är ganska ovanlig i handeln. Bra miljöval-falken: Är Naturskyddsföreingens märkning av tex tvättmedel, textilier, tvål osv. KRAV: Märkning av livsmedel som odlats utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Animaliska produkter kommer från djur som levt/lever under lite justare villkor, t ex med uteviste, och som äter ekologiskt odlat foder. Rättvisemärkt/Fairtrade: Är en social märkning och i det allra flesta fall också innebär en miljömässigt bättre framställning. FSC: Är en märkning av miljöanpassat skogsbruk. Farosymboler: Är till skillnad från de andra en negativ märkning. Beskrivs på nästa sida.

14 Farosymboler Obligatoriska på kemikalier som är farliga för miljön och hälsan. Symbolen är svart på orange botten. Det finns en rad olika farosymboler t ex denna med en död fisk och ett träd som betyder att innehållet i produkten är miljöfarligt. Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida.

15 Barnvårdsprodukter I schampo, tvål, tvättservetter och oljor kan det finnas kemikalier som är både miljö- och hälsoskadliga. Foto: J. Malmström Läs mer på Faktabladet. Använd bara miljömärkta produkter. Tvätta inte med tvål och schampo i onödan. Undvik engångstvättlappar.

16 Tandkräm utan Triclosan
Triclosan är ett bakteriedödande ämne. Var fjärde tandkrämstub som säljs innehåller Triclosan. Triclosan är giftigt för vattenlevande organismer och det bryts inte ner fullständigt i reningsverken. Exempel på en kemikalie som man lätt kan undvika! Var uppmärksam på andra produkter som Triclosan börjar dyka upp i t ex smink och sportkläder.

17 Klorin Använd inte produkter som innehåller klorföreningar.
Dessa bildar lätt svårnedbrytbara organiska klorföreningar. Välj istället: - För desinfektionseffekt: Javex eller Blekrent Båda är baserade på peroxid. - För missfärgad vittvätt rekommenderas Remol. (verksamma beståndsdelen är en svavelförening) Ännu en kemikalie som vi gott kan vara utan.

18 www.fa21.se Vill du veta mer? E-post: kansliet@fa21.se
Tel:


Ladda ner ppt "Rena Västmanland Om kemikalier i din vardag Förbundet Agenda 21 i Västmanlands projekt Inledning. Presentera dig som en av fjorton Kemikalieambassadörer."

Liknande presentationer


Google-annonser