Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ruschkomposten Förbundet Organisk Biologisk Odling FOBO

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ruschkomposten Förbundet Organisk Biologisk Odling FOBO"— Presentationens avskrift:

1 Ruschkomposten Förbundet Organisk Biologisk Odling FOBO www.fobo.se
Kompostering – historia På 1920-talet visade nobelpristagaren A.Virtanen att växterna kan ta upp sammansatta ämnen. På 1950-talet visade mikrobiologen H.P.Rusch att kompostering i hög (eller behållare) är stort slöseri med energi. Ytkompostering är hans förslag. År 2001 gjorde Barbro Beck Friis sin doktorsavhandling med detaljerad beskrivning av förlusterna. År 2012 Ruschkomposten. Man vänder på Ruschs idé. I stället för att lägga avfallet på jorden blandar man in jorden i avfallet. Och odlar direkt! Då blir det inte bara nedbrytning utan framför allt ämnesomsättning, där mikroorganismerna överför sammansatta ämnen från avfallet till den levande växten. Ruschkomposten För en frisk jord * friska växter * friska djur friska människor! Kretsloppet I ekosystemets kretslopp på land ingår dessa fem saker. Mikroorganismerna i jorden. Dött organiskt material. Växande gröna växter. Vatten Luft. Mikroorganismerna överför energin från det döda organiska materialet till växterna och jorden. De är arbetarna. Organiska material är mat för mikroorganismerna och byggmaterialet för växterna. Växten är byggnaden. Saknas växten blir det inget kretslopp! Solenergi är drivkraften och fotosyntesen är motorn i systemet Den klimatsmarta kretsloppskomposten! Frågor till Facebook Ekologisk trädgård Fobo Förbundet Organisk Biologisk Odling FOBO Vid kulturarrangemang och studiecirklar samarbetar vi med:

2 det odlar man upp! Täck med jord! Odla direkt!
Ruschkomposten Det man inte äter upp det odlar man upp! Blanda jord och avfall 50:50 Täck med jord! Odla direkt! Bengt Flärdh Sluten behållare under insamlingstiden Avfall Strö och jord Ju förr man får in jord i avfallet desto bättre. Använder man kompostpåsar kan man lägga en skopa jord i botten. Jorden bör vara ganska torr. Man kan även sätta till ströjorden när man tömmer. Blandningen 50:50 kan man välja när man tömmer eller innan man börjar odla. Täckt med jord Planterat Avfall och jord Vad är avfall? I princip allt organiskt avfall från kök och odling. Det som kommer ur kretsloppet ska in dit igen. Odling Väl beprövade är jordärtskocka, potatis, pumpa och squash. LECA 19x19x59 LECA 9x19x59 Organisk biologisk odling? Ett odlingssystem som ger en speciell, grynig jordstruktur, som successivt byggs upp om man odlar enligt grundprinciperna. Strukturen skapas av mikroorganismerna och är gynnsam för dem och växterna i deras symbios . Den ger jorden ökad bördighet och effektivare vätskehantering. Organisk biologisk odling startade i Tyskland och Schweiz under 1950-talet. I södra Tyskland fanns en forskare som hette Hans Peter Rusch. I Schweiz fanns makarna Maria och Hans Muller som arbetade för att rädda jordbruket i landet. Rusch var teoretikern som forskade om livet i jorden. Makarna Muller tillämpade hans teorier i praktiken. Deras samarbete lade grunden för rörelsen organisk biologisk odling. Vatten Om man ska omsätta stora mängder organiskt material på kort tid åtgår det mycket vatten. Energitransporten i jorden sker i vätskeform. Ju större grönmassa växten har – desto mer vatten. Jordärtskocka kan kräva upp till 50 liter per vecka och kvadratmeter under senare delen av säsongen, när tillväxten är stor. ”Det som kan göras med hjälp av mikroorganismer kan vi aldrig göra billigare med hjälp av teknik.” J. Ford, en känd mikrobiolog


Ladda ner ppt "Ruschkomposten Förbundet Organisk Biologisk Odling FOBO"

Liknande presentationer


Google-annonser