Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett kretslopp innebär att ämnen cirkulerar genom ett ekosystem (Tex Jorden), till exempel vatten eller kol. Vad menas när vi talar om 'kretslopp' och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett kretslopp innebär att ämnen cirkulerar genom ett ekosystem (Tex Jorden), till exempel vatten eller kol. Vad menas när vi talar om 'kretslopp' och."— Presentationens avskrift:

1 Ett kretslopp innebär att ämnen cirkulerar genom ett ekosystem (Tex Jorden), till exempel vatten eller kol. Vad menas när vi talar om 'kretslopp' och 'kretsloppssamhälle'? Begreppet kretslopp används ofta ganska slappt. Ofta säger man kretslopp när man i själva verket menar återanvändning, t.ex. om man använder den tomma baksidan på pappret, eller om man mal ned det, gör nytt och använder pappret en gång till (men en del, 12-15%, försvinner som förbrukade fibrer varje gång). I själva verket är detta inte ett kretslopp.
Ingenting återgår ju till källan, något som ordet innebär. Det vi ofta menar med begreppet kretslopp är en förnuftig naturresursanvändning, dvs att vi inte i onödan skall ta ut resurser från den natur som försörjer oss med dem. Begreppet 'kretsloppssamhälle' blir därför ganska otydligt.

2 Materia är oförstörbart men atomerna byter plats, och nya ämnen bildas
Fosforatomen finns inbyggd i olika kemiska föreningari alla slags levande celler. Just fosfor är ett atomslag som växter ofta lider brist av. Då gödslar bonden med bla fosfor för att få bättre skörd

3 Fosforns kretslopp

4 Jordens kretslopp

5 Bara 3% av allt vatten på jorden är sötvatten
Genom vattnets kretslopp bildas sötvatten av havsvatten. Den ”motor” som driver vattnets kretslopp är solen

6 Vattnets kretslopp

7 Vattnets kretslopp

8 KOL På grund av kolatomens speciella egenskaper kom den att bli den VIKTIGASTE byggstenen för allt liv på jorden. Därför ingår människor, djur och växter i kolets globala kretslopp Detta urgamla kretslopp av kolatomer går mellan hav, luft och levande varelser Numera störs kretsloppet av att vi eldar med fossila bränslen= växthuseffekt

9 Kolets kretslopp

10 Kolets kretslopp

11 KVÄVE Kväveatomer ingår som en livsviktig byggsten i alla levande varelser. I jorden finns s k kvävefixerande bakterier (nitratjoner NO3-) som växterna lätt kan ta upp. När man tillverkar konstgödsel med kväve i på konstgjord väg förbrukas stora mängder energi

12 Kvävets kretslopp

13 Kvävets kretslopp

14 Syrets kretslopp

15 Fosfors kretslopp

16 Fotosyntesen

17 Fotosyntes

18 Ett samhällets kretslopp

19 ”Pengars” kretslopp

20 Rening av vatten Man kan säga att vi människor lånar vatten från naturen. På många håll i världen är förbrukningen av vatten större än tillgången. Planer på att transportera isberg från Grönland till medelhavet finns

21 Avloppsvattnets ”kretslopp”

22 Pingviners kretslopp

23


Ladda ner ppt "Ett kretslopp innebär att ämnen cirkulerar genom ett ekosystem (Tex Jorden), till exempel vatten eller kol. Vad menas när vi talar om 'kretslopp' och."

Liknande presentationer


Google-annonser