Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anne-Lie Hellström, Norrmalmskolan, Piteå –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anne-Lie Hellström, Norrmalmskolan, Piteå –"— Presentationens avskrift:

1 Anne-Lie Hellström, Norrmalmskolan, Piteå – www.lektion.se
Ekologi 2 Till havs Anne-Lie Hellström, Norrmalmskolan, Piteå – Anne-Lie Hellström ©

2 Vattnets kretslopp

3 Varför är havet salt Vattnet som är på väg till havet löser ut
mineraler ur marken – de blir havets salt. Varje liter, ca 1kg, havsvatten innehåller ungefär 35 g salt. Vanligaste saltet är Natriumklorid, NaCl Anne-Lie Hellström ©

4 Havets växter Plankton är havets viktigaste växter
kanske jordens viktigaste! Plankton tillverkar stora delar av jordens syre. Anne-Lie Hellström ©

5 Havets djup Världshavets medeldjup är 3800m.
Marianergraven, världens djupaste djuphavsgrav och djupaste punkt på jorden! Anne-Lie Hellström ©

6 Östersjön Världens största brackvattenhav.
Brackvatten = saltvatten som späds ut med sötvatten från land. Anne-Lie Hellström ©

7 Östersjöns vatten är minst salt, 0,3%, högst upp i bottenviken
Östersjöns vatten är saltast, 3%, närmast Atlanten Anne-Lie Hellström ©

8 Blåstång Blåstången är en av Östersjöns viktigaste
alger. Förser många havsarter med näring. Anne-Lie Hellström ©

9 Blåmusslan Trivs i Östersjön för att musslans främsta
fiender, sjöstjärnor och strandkrabbor, inte trivs i brackvatten. Blåmusslan är viktig föda för ejdrar och andra änder. Anne-Lie Hellström ©

10 Miljön och havet Med avloppet följer gödningsmedel som
slutar ute i havet. I Sverige är vi duktiga på att rena avloppsvatten, men kring Östersjön bor ca 85 miljoner människor. Onaturligt mycket kväve och fosfor leder till övergödning. Anne-Lie Hellström ©

11 Jordbruket Jordbruket använder gödsel och
mineralerna N (kväve) och P (fosfor) hamnar till slut ute i havet. Leder till övergödning. Anne-Lie Hellström ©

12 Industri och trafik Industrin och främst trafiken släpper ut
mängder av kväve som till slut hamnar i havet. Leder till övergödning. Anne-Lie Hellström ©

13 Algblomning Övergödning leder till algblomning.
Med algblomning menas massförekomst av växtplankton. I många fall bildar algblomningen gifter som kan vara farliga att få i sig. Anne-Lie Hellström ©

14 Död botten i Östersjön Vid algblomning massproduceras växt-
plankton och stora mängder dött växtmaterial faller ner till botten. Det här leder till syrebrist och bottendöd. Anne-Lie Hellström ©

15 Gifter Östersjön är ett slutet hav och därför får
giftutsläpp stora konsekvenser. Dioxiner, PCB, DDT, Tungmetaller och Bromerade flamskyddsmedel är farliga gifter . Anne-Lie Hellström ©

16 Gör kloka miljöval Vad var och en av oss gör påverkar
havsmiljön. Om vi tänker oss för hjälper vi till att få en bra miljö i havet. Anne-Lie Hellström ©

17 Det är coolt att vara smart!!
Kom ihåg Det är coolt att vara smart!! Anne-Lie Hellström ©


Ladda ner ppt "Anne-Lie Hellström, Norrmalmskolan, Piteå –"

Liknande presentationer


Google-annonser