Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekosystem - Sjön.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekosystem - Sjön."— Presentationens avskrift:

1 Ekosystem - Sjön

2 Insjön som ekosystem Strandzonen Fria vattnet Djupbottenzonen vass
kaveldun starr abborryngel and näckros andmat ålnate mygglarv växt- och djurplankton Strandzonen Fria vattnet dykare mört gädda märlkräfta snäcka bakterier braxen Djupbottenzonen

3 Två sjötyper Näringsfattiga sjöar Näringsrika sjöar
Vad skiljer dem åt??

4 Näringsfattiga sjöar Lite mineraler (gödningsmedel) p g a urberg och moränmark (barr- och fjällskog) Gles och artfattig växtlighet i strandzonen Planktonfattigt vatten Stort siktdjup pH lägre än 7 (lite surt) Vitmossa trivs - indikator på sur omgivning

5 Näringsrika sjöar Omges av bördig och kalkrik mark
Mycket mineralämnen som göder växterna Tät och artrik växtlighet i strandzonen Litet siktdjup pH 7-8 (lite basiskt) Risk för syrefattig botten Kallas ibland fågelsjöar Kaveldun trivs – indikator på näringsrik sjö

6 Under de fyra årstiderna???
Vad händer med sjön Under de fyra årstiderna???

7 Sjön och årstiderna Vinter
Sötvatten har störst densitet vid +4°C Vattnet cirkulerar inte på vintern Vind 0°C 4°C

8 Sjön och årstiderna Vår
Isen tinar och vattnet värms av solen Allt vatten har samma temperatur, +°4C Vind 4°C Syre ner till botten Mineraler upp till ytan Detta kallas för vårcirkulation som leder till algblomning 4°C

9 Sjön och årstiderna Sommar
Varmt ytvatten flyter på kallare bottenvatten. Vind 20°C 16°C Det så kallade språngskiktet delar upp vattnet i en kallare och en varmare del. I den kallare delen står vattnet stilla. _______________________________________ Språng-skikt 9°C 4°C

10 Sjön och årstiderna Höst
Vattnet kyls av. Vindarna får vattnet att cirkulera. Allt vatten har samma temperatur, +°4C Vind 4°C Syre ner till botten Mineraler upp till ytan Kallas för höst-cirkulation som kan, om det är varm höst, leda till algblomning 4°C

11 Miljöproblem och sjöar
Onaturligt stor mängd mineralämnen leder till övergödda sjöar (kväve och fosfor) Försurad nederbörd leder till försurade sjöar (kväve och svavelföreningar) Arter försvinner – den biologiska mångfalden urholkas Fågellivet förändras Kalkning hjälper för stunden Vad kan vi göra för att stoppa detta?

12


Ladda ner ppt "Ekosystem - Sjön."

Liknande presentationer


Google-annonser