Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syror och baser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syror och baser."— Presentationens avskrift:

1 Syror och baser

2 Syror Alla syror innehåller väte
En syra är ämne som lämnar eller kan lämna ifrån sig en vätejon (H+). Detta gör att det finns fria vätejoner i lösningen. Lösningen blir därmed sur H+

3 Svaga syror Svaga syror:

 
 Svaga syror: Ättiksyra: används inläggning av ex gurka, eller som del i fönsterputsmedel. Citronsyra: används vid matlagning för surgörning, eller som del i konserveringsmedel

4 Starka syror Svavelsyra: Används som vätska (elektrolyt) i bilbatterier. (H2SO4) Saltsyra: (HCl) HCl         H+  +   Cl-  Salpetersyra: (HNO3)

5 SIV-regeln: (syra i vatten
När man blandar en syra och vatten skall man alltid häll syran i vattnet. Anledningen är att värme utvecklas då man blandar dessa två ämnen. Om man häller vatten i syra kommer vattendroppen att omedelbart bli mycket varm och denna kan övergå till gasform. Annars kan man bli vis…

6 Baser OH- Vad är en bas? En bas är ett ämne som kan ta upp en vätejon.
Ett exempel på en bas är ammoniak (NH3).  När ammoniak hälls i vatten, kommer ammoniaken att reagera med vattnet och ta en vätejon från en vattenmolekyl. Kvar av den trasiga vattenmolekylen, finns en syreatom och en väteatom som sitter ihop som en hydroxidjon (OH-).

7 Svaga baser Ammoniak är en svag bas eftersom bara en del av ammoniakmolekylerna reagerar med vattenmolekyler NH3  +   H2O       NH4+   +     OH- 

8 Starka baser Starka baser fungerar på ett lite annorlunda sätt. Starka baser är för det mesta salter. Basen natriumhydroxid (NaOH) kommer att frigöra natriumjoner (Na+) och hydroxidjoner (OH-). Detta sker enligt reaktionsformeln: NaOH          Na+   +    OH-   kaliumhydroxid. Kaliumhydroxid löses i vatten enligt: KOH            K+     +    OH- 

9 Neutralisation En neutralisation sker om en syra reagerar med en bas. 
Exempel:
HCl   +   NaOH       Na+     +     Cl-   +     H2O  Natriumjoner och kloridjoner är fria i lösningen. Kvar återstår vanligt saltvatten. Vätejoner och hydroxidjoner reagerar alltså enl H+     +   OH-          H2O  

10 Natriumhydroxid + saltsyra

11 Kemist i farten… Anders

12 NaOH+HCL i diagramform

13 pH-skalan Hur fungerar pH-skalan?pH < 7      : sur lösning. Här finns vätejoner (H+) 
pH = 7      : neutral lösning 
pH > 7      : basisk lösning. Här finns hydroxidjoner (OH-)

14 Oxider Många ämnen kan förena sig med syre. Den kemisk förening som då bildas kallas oxid. En oxid som ger en sur lösning kallas sur oxid En oxis som ger en basisk lösning kallas …… Skylten till höger visar att lasten innehåller ämne som kan avge syre

15 Försurning av naturen Vid förbränning av svavelhaltig olja bildas svaveldioxid. Denna i sin tur tillsammans med luftens fuktighet bildar svavelsyra… Detta bidrar till försurning av vår natur.

16

17 Granskog som skadats av surt regn

18 Fiskdöd FörsurningI Norge märkte man redan i början av 1900-talet att fiskar påverkades negativt av surt vatten. I Sverige blev försurningen uppmärksammad vid slutet av 1960-talet när det visade sig att fisken minskade i sjöarna i vissa områden. Det fanns bara gamla individer kvar av en del arter medan andra arter helt hade försvunnit. Det visade sig att sjöarnas pH-värden var mycket låga och att fiskarnas fortplantning fungerade allt sämre.
I många sjöar hade pH-värdet minskat från 6 till 4.
Försurning orsakas av att syror bildas i atmosfären och sprids med vindarna. Regnet får därmed ett mycket lägre pH-värde än tidigare. Problemet är störst i sydvästra Sverige. Det beror delvis på att nederbörden är störst där, men orsakas även av att de försurande ämnena till största delen kommer från länderna söder om Skandinavien.

19

20 Frågor Vad är en syra? Vilken jon avger en syra? Nämn en svag syra?
Nämn en stark syra? Vilken är skillnaden mellan en svag och en stark syra? Nämn kemisk beteckning för svavelsyra? Nämn kemisk beteckning för saltsyra? Nämn kemisk beteckning för salpetersyra? Vad är SIV-regeln för något - vad menas med den? Definiera en bas - vad är alltså en bas? Vilken jon finns alltid i en vattenlösning av en bas? Nämn en svag bas med namn och kemisk beteckning? Vad är en neutralisation? Visa med kemiska beteckningar hur saltsyra neutraliseras med natriumhydroxid? Vad innebär alltså ett lågt pH-värde? Vad innebär ett högt pH-värde? Vad är en utspädd lösning? Vad är en koncentrerad lösning?

21


Ladda ner ppt "Syror och baser."

Liknande presentationer


Google-annonser